Vanzelfsprekend Veelzijdig!

Vredewold biedt een breed pakket van diensten aan op het gebied van wonen, welzijn en zorg.


Lees meer

Stichting Eigen Fondsen van de Stichting Ouderenvoorzieningen Leek

 

De Stichting Eigen Fondsen stelt zich ten doel om het stichtingskapitaal van de te Leek gevestigde Stichting Vredewold en al hetgeen daaraan verder bij erfstelling, legaat of schenking, of anderzijds mocht worden toegevoegd, zodanig te beheren dat de doelstellingen van de genoemde stichtingen en die van de Stichting Ouderenvoorzieningen Leek, waar nodig kunnen worden gesteund.

Het bestuur

De Stichting Eigen Fondsen wordt beheerd door een onbezoldigd bestuur dat wordt benoemd door de Raad van Toezicht van de Stichting Ouderenvoorzieningen Leek.

Het bestuur van de Stichting Eigen Fondsen bestaat uit :

De heer J.P. Evenhuis, voorzitter

Mevrouw A.B. Berkhof - Huiser, secretaris

Mevrouw I. Tubben, penningmeester

ANBI-status 

De Stichting Eigen Fondsen van de Stichting Ouderenvoorzieningen Leek is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en geniet hierdoor belastingvoordeel. De overheid heeft bepaald dat de verstrekking van informatie via de website een wettelijke voorwaarde is voor het behoud van deze status. 

In dit kader wordt het volgende vermeld:

  • Naam van de instelling: Stichting  Eigen Fondsen van de Stichting Ouderenvoorzieningen Leek;
  • Nummer inschrijving Kamer van Koophandel: 41011189;
  • RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer): 805999437
  • Post- of bezoekadres van de instelling: Pulvertorenstraat 1, 9351 BP LEEK;
  • Duidelijke beschrijving van de doelstelling van Vredewold;
  • Hoofdlijnen van het beleidsplan van de instelling;
  • De functie van de bestuurders, zoals die vermeld is in de statuten en de naam de bestuurders:

        de heer J.P. Evenhuis, voorzitter

        mevrouw A.B. Berkhof - Huiser, secretaris

        mevrouw I. Tubben, penningmeester

  • Beloningsbeleid: De bestuurders van de Stichting Eigen Fondsen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
  • De financiële verantwoording van de Stichting Eigen Fondsen over het jaar 2017 en 2018.