Vanzelfsprekend Veelzijdig!

Vredewold biedt een breed pakket van diensten aan op het gebied van wonen, welzijn en zorg.


Lees meer


Ouderenmishandeling

5-11-2015

Meldcode Huiselijk Geweld / Ouderenmishandeling

Naar schatting is er jaarlijks bij 200.000 ouderen boven de 65 jaar sprake van een vorm van ouderenmishandeling, bijvoorbeeld door partners, familie, vrienden, bekenden of zorgverleners. In 11% van de gevallen is de pleger een zorgverlener. Vaak treden ouderen niet naar buiten als ze mishandeld worden, omdat ze zich schamen of afhankelijk zijn van de dader. Ook weten slachtoffers en omstanders vaak niet waar ze terecht kunnen voor hulp.

Verzorgenden en andere professionals moeten signalen van mishandeling vroegtijdig herkennen, zodat er snel actie ondernomen kan worden. Ook is het belangrijk dat er op de juiste manier omgegaan wordt met vermoedens van mishandeling.

Heb je een vermoeden van ouderenmishandeling of huiselijk geweld, dan kun je je richten tot de aandachtfunctionaris van Vredewold.

Aandachtfunctionaris

Gezien de complexiteit van dit onderwerp heeft Vredewold beide maatschappelijk werkers die in dienst zijn van de Stichting aangesteld als aandachtfunctionaris. Dit zijn: Tineke Turksema ( voor m.n. extramurale cliënten) en Aafke Boersma ( voor m.n. intramurale cliënten). De aandachtfunctionarissen fungeren als aanspreekpunt en treden op als contactpersoon richting Veilig Thuis Groningen.

Ben je benieuwd naar de volledige meldcode van Vredewold? Klik dan hier of kijk op Prowijzer.

 


Deel dit bericht

Meer