Vanzelfsprekend Veelzijdig!

Vredewold biedt een breed pakket van diensten aan op het gebied van wonen, welzijn en zorg.


Lees meer


Vacature lid Klachtencommissie

11-4-2019

Vacature Plaatsvervangend leden Klachtencommissie

Voor hun onafhankelijke Klachtencommissie zijn de woningcorporaties Vredewold en Wold & Waard op zoek naar
1. een plaatsvervangend lid namens de huurders
2. een plaatsvervangend lid namens de woningcorporaties

Algemeen
De woningcorporaties Wold & Waard en Stichting Huisvesting Vredewold (SHV) zijn werkzaam in de Gemeente Westerkwartier in de provincie Groningen. De corporaties hebben een gezamenlijke klachtencommissie. Deze klachtencommissie behandelt en beoordeelt klachten van huurders en woningzoekenden over de corporaties en adviseert daarover aan het bestuur van de corporatie die het betreft. De klachtencommissie bestaat uit drie vaste leden (een onafhankelijk voorzitter, een lid namens de huurders en een lid namens de corporaties) en twee plaatsvervangend leden (een lid namens de huurders en een lid namens de corporaties).


Profiel van de kandidaten
Kennis

Het plaatsvervangend lid van de Klachtencommissie beschikt over de volgende kennis:
* tenminste HBO werk en denkniveau;
* relevante wet en regelgeving;
* rechten en plichten en rechtspositie van de klagers;
* ontwikkelingen in de volkshuisvesting en meer specifiek de corporatiesector.


Houding

Het plaatsvervangend lid van de Klachtencommissie beschikt over en gaat te werk vanuit een houding die zich laat kenmerken als:
* respectvol voor beleving en opvatting van de ander;
* open en onbevooroordeeld;
* integer, eerlijk en betrouwbaar;
* onafhankelijk en onpartijdig;
* gericht op samenwerking.


Vaardigheden

Het plaatsvervangend lid van de Klachtencommissie is in staat tot:
* empathisch, tactvol en servicegericht optreden, met gevoel voor verhoudingen;
* actief luisteren;
* duidelijk taalgebruik, aansluitend bij klager;
* een heldere analyse van gebeurtenissen en belevingen, los van de eigen opvattingen;
* het onderscheiden van belangen en omgaan met tegenstellingen.


Beschikbaarheid en vergoeding
De Klachtencommissie overlegt 2x per jaar met de corporaties over relevante ontwikkelingen. Daarnaast komt de commissie bij elkaar in het geval van door huurders of woningzoekenden ingediende klachten. In de afgelopen jaren bedraagt het aantal klachten
1 á 2 per jaar. De aanwezige leden ontvangen per bijgewoonde bijeenkomst een passende onkostenvergoeding.


Reageren?
Heeft u belangstelling voor een van deze functies, reageer dan uiterlijk 24 april door uw sollicitatie en CV te sturen naar secretariaat@woldwaard.nl. Voor informatie over de procedure en de werkzaamheden kunt u bellen met Anja Kluiter, directeur-bestuurder van Stichting Huisvesting Vredewold, op 0594 – 552 795.

De selectiegesprekken vinden plaats op 10 mei tussen 9.00 en 13.00 uur


Deel dit bericht

Meer