Vanzelfsprekend Veelzijdig!

Vredewold biedt een breed pakket van diensten aan op het gebied van wonen, welzijn en zorg.


Lees meer


Voortzetting zorgverlening Woonhaven Leek door Vredewold!

2-2-2017

Voortzetting zorgverlening in Woonhaven Leek door Vredewold per 1 maart 2017

Zonnehuisgroep Noord en Vredewold hebben overeenstemming bereikt over het voortzetten van de zorgverlening in Woonhaven Leek per 1 maart 2017. Op maandag  19 december 2016 zijn de betrokkenen persoonlijk op de hoogte gebracht van dit goede nieuws. De medezeggenschap van beide organisaties heeft ingestemd en de Nederlandse Zorgautoriteit heeft inmiddels goedkeuring voor de overname afgegeven.

Uitgangspunt voor Zonnehuisgroep Noord is dat niet alleen de werkzaamheden en cliënten worden overgedragen, maar ook alle medewerkers. “Daar hebben we ons de afgelopen maanden voor ingezet. We zijn blij dat dit gelukt is. Zo zijn de gevolgen van deze overgang voor alle betrokkenen zo gering mogelijk”, aldus Willem de Gooyer, bestuurder van Zonnehuisgroep Noord.

De voorbereidingen om de overname per 1 maart 2017 te realiseren zijn inmiddels gestart. Via diverse gesprekken en bijeenkomsten hebben cliënten en hun naasten, medewerkers en vrijwilligers meer duidelijkheid gekregen over de voortzetting van de zorg in Woonhaven Leek, een kleine ‘stand alone’ voorziening voor tien ouderen met dementie. Cliënten kunnen in deze locatie blijven wonen. Stichting Vredewold neemt de arbeidscontracten van de zorgmedewerkers over met behoud van alle rechten en plichten. Zo blijft de waardevolle relatie tussen cliënten en medewerkers bestaan en behouden medewerkers hun baan.

Er zijn meerdere redenen om de zorg in Woonhaven Leek te continueren door Vredewold, aldus Willem de Gooyer. “Het overheidsbeleid is erop gericht dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Kwetsbare ouderen verhuizen pas naar een verpleeghuis als zij intensieve 24-uurs zorg nodig hebben. Hierdoor is bij Woonhaven Leek de zorgzwaarte in de loop der jaren toegenomen en is het noodzakelijk dat voldoende deskundige verpleegkundigen 24 uur per dag dichtbij beschikbaar zijn. Een rendabele exploitatie bleek hierdoor voor ons niet realiseerbaar. Zorgcentrum Vredewold ligt op honderd meter afstand van Woonhaven Leek en is hiertoe wel in staat.”

Vredewold is een organisatie die huisvesting, zorg en diensten levert aan ouderen in de gemeente Leek en omgeving. Karel Jan Voogd, directeur-bestuurder, is content met deze vruchtbare samenwerking. “Deze locatie in Leek is een mooie aanvulling op onze dienstverlening. Samen met onze eigen appartementen voor cliënten met een indicatie voor verblijf met een behandelindicatie, krijgen we een met het oog op de toekomst mooie omvang. We doen er alles aan om de overgang naar Vredewold voor cliënten, hun familie en voor de medewerkers zo soepel mogelijk te laten verlopen.” Over een nieuwe naam voor de locatie wordt nog nagedacht, medewerkers, vrijwilligers en familie van cliënten worden hierin betrokken.

 


Deel dit bericht

Meer