Vanzelfsprekend Veelzijdig!

Vredewold biedt een breed pakket van diensten aan op het gebied van wonen, welzijn en zorg.


Lees meer

Vredewold Welzijn

Stichting Dienstencentrum Leek beheert en exploiteert het Dienstencentrum De Schutse aan de Oldenoert 32 in Leek.

Het Dienstencentrum De Schutse is een ontmoetingsplaats voor alle ouderen in de gemeente Leek en heeft een loketfunctie voor alle hulpvragende senioren en hun mantelzorgers in het Westerkwartier. 

In en vanuit het Dienstencentrum worden allerlei dienstverlenende, informatieve, educatieve en recreatieve activiteiten georganiseerd.

Bestuur

De dagelijkse leiding is in handen van de bestuurder, mw. dr. Ismay Kremers MBA.  De bestuurder is voorzitter van het managementteam bestaande uit de Manager Bedrijfsvoering en de sectormanagers  Welzijn, PO & O en Zorg.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de strategie, het beleid en de resultaten van Vredewold. De Raad van Toezicht van de Stichting Dienstencentrum Leek bestaat uit:

 • Dhr. Mr. G. Veenstra MPM - voorzitter
 • Mw. Dr. K. Wynia - secretaris en cliëntvertegenwoordiger
 • Dhr. H. Berkhof - financieel adviseur en personeelsvertegenwoordiger
 • Mw. N. van Zweeden - lid
 • Dhr. J. de Vries - lid

Reglement Raad van Toezicht

Rooster van aftreden Raad van Toezicht

Profielschets Raad van Toezicht

Jaarrekening Stichting Dienstencentrum 2017

Toezicht en verantwoording

Vredewold Welzijn hecht groot belang aan transparantie en goed bestuur en toezicht en onderschrijft de Governance code Welzijn en maatschappelijke dienstverlening.

 

AVG - Privacy verklaring Vredewold Welzijn & Zorg

In het kader van de AVG heeft Vredewold een privacyverklaring opgesteld. U kunt de verklaring via deze link downloaden of indien gewenst in hardcopy afhalen of inzien bij de receptie van Woonzorgcentrum Vredewold.

ANBI

De Stichting Dienstencentrum Leek is een Algemeen Nut Beogende Instelling oftewel een ANBI.

Vanaf 1 januari 2014 moet iedere ANBI op haar internetsite de volgende gegevens publiceren:

 • Naam van de instelling: Stichting Dienstencentrum Leek
 • RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer): 2823317
 • Post- of bezoekadres van de instelling: Oldenoert 32, 9351 KP LEEK
 • Duidelijke beschrijving van doelstelling van de ANBI:
 • Hoofdlijnen van het beleidsplan:
 • Functie van de bestuurders, zoals die staan in de statuten, bijvoorbeeld ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’
 • Namen van de bestuurder
 • Beloningsbeleid: staat vermeld in het jaarverslag van de Stichting Dienstencentrum Leek. Het bestuur alsmede de medewerkers vallen onder de CAO VVT
 • Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording