Vanzelfsprekend Veelzijdig!

Vredewold biedt een breed pakket van diensten aan op het gebied van wonen, welzijn en zorg.


Lees meer

Vredewold Wonen

Stichting Huisvesting Vredewold is een woningcorporatie in de gemeente Leek /  Westerkwartier en heeft als doel om goede en betaalbare woningen voor nu en in de toekomst aan te bieden aan mensen ouder dan 55 jaar. Met een kleine 450 woningen in de dorpen Leek en Tolbert en een 30-tal woningen in Zevenhuizen biedt de Stichting Huisvesting Vredewold keuze aan alleenstaanden, ouderen en mensen met een zorgvraag.

Het kantoor is gevestigd in het woonzorgcentrum Vredewold in het centrum van het dorp Leek en is iedere werkdag geopend van 08.30 uur tot 12.00 uur.

Er zijn 10 (gedetacheerde) medewerkers werkzaam bij de corporatie.

Bestuur

De dagelijkse leiding is in handen van de bestuurder, mevrouw A. Kluiter.  

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de strategie, het beleid en de resultaten van Vredewold. 

De Raad van Toezicht van de Stichting Huisvesting Vredewold bestaat uit:

Dhr. Ir. C.B. Mulder, waarnemend voorzitter

Dhr. L.H. Duurkens - secretaris, huurdersvertegenwoordiger

Dhr. P.S. Janse - financieel adviseur

Rooster van aftreden Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen

Verantwoording

Stichting Huisvesting Vredewold onderschrijft de Governancecode zoals die door de corporatiebranche is opgesteld. 

Volgens deze code is iedere woningcorporatie verplicht om eens in de vier jaren een visitatie te laten uitvoeren. In oktober 2015 heeft Stichting Huisvesting Vredewold dit onderzoek laten uitvoeren door het onafhankelijke onderzoeksbureau Reaflex. Vredewold scoort in het kwaliteitsonderzoek goed met een gemiddelde van een 7.5  Bekijk het volledige onderzoeksrapport.

In het jaardocument wordt alle informatie van de Stichting Huisvesting Vredewold verstrekt over financiën, bestuur, toezicht en governance.

Medezeggenschap

De huurders worden vertegenwoordigd in de huurdersorganisatie en via deze vertegenwoordiging betrokken bij de bespreking van beheer- en beleidszaken. In de Raad van Commissarissen is een lid benoemd op voordracht van de huurders.

Documenten en publicaties Vredewold Wonen:

Formeel kader: Financieel Reglement SHVStatuten SHV ; Treasury Statuut SHV ; Privacybeleid, Privacyverklaring.

Verhuur: Prestatieafspraken 2018 ; Woningbrochure SHV; Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud; jaarverslag klachtencommissie ;

Bedrijfsvoering: Facturatie  en Inkoopvoorwaarden SHV ; Integriteitscode en Klokkenluidersregeling SHV ;  Procuratieregeling SHV   en Mandatering SHV;  Jaardocument 2017 SHV; Jaardocument 2016 SHV; Jaardocument 2015 SHV ; Jaardocument 2014 SHV;

 

Zoekt u een woning of bent u benieuwd naar het woningbezit kijk dan op de button DIENSTEN van onze website.