Blijf op de hoogte 

Op onze nieuwspagina  houden we u op de hoogte van recente ontwikkelingen, evenementen en verhalen die onze gemeenschap en zorgdiensten raken. We delen inspirerende verhalen van cliënten, nieuws over innovaties in de zorg en aankondigingen van speciale evenementen. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de verhalen die ons dierbaar zijn.

Transitie Vredewold naar verpleeghuis met behandeling.

Stichting Vredewold hecht veel waarde aan het welbevinden en kwaliteit van leven van haar bewoners. Onze maatschappij ziet een toenemende vergrijzing en stijging van de gemiddelde leeftijd en een daarmee toenemende druk op de eerstelijnszorg. Daardoor is er een wijziging in behoefte aan het type zorg wat nodig is, en die zorg gaat Vredewold bieden. Er is een grotere vraag naar complexe zorg en daarmee is de wens ontstaan om zorg vanuit de huisarts over te hevelen naar Vredewold. Een transitie, stapsgewijs, van verpleeghuis zonder behandeling naar verpleeghuis mét behandeling van Vredewold is in gang gezet. Concreet betekent dit dat onze bewoners, gefaseerd, met ingang van april 2024 behandeling ontvangen vanuit Vredewold. Dit betekent dat de eigen huisarts niet meer betrokken zal zijn bij de medische zorg, maar onze Specialist Ouderen Geneeskunde. Een uitzondering betreft bewoners met zorgzwaarte indicatie vv4 of vv6 (somatische problematiek), deze blijven onder de eerstelijns zorg vallen. Daarnaast is er sprake is van een vast behandelteam bestaande uit o.a.; een psycholoog, fysiotherapeut, en ergotherapeut. Het voordeel is dat deze mensen werken vanuit Vredewold en dus een goede samenwerking met elkaar hebben om onze bewoners te voorzien van de juiste zorg. Vanuit de behandeling maken onze bewoners tevens aanspraak op aanvullende zorg als medicijnen & farmaceutische zorg, hulpmiddelen en tandheelkundige zorg. Deze wijziging is geaccordeerd door het Zorgkantoor en de huisartsen van Leek en omgeving zijn hierover geïnformeerd. Vredewold is toegerust op het leveren van intensieve, complexe verpleegzorg en specialistische medische behandeling. Onze bewoners en de familieleden/wettelijk vertegenwoordigers zijn betrokken bij de transitie. Op woensdag 13 maart j.l. heeft een informatieavond in het restaurant van Vredewold plaatsgevonden waarbij de aanwezigen verdere toelichting hebben gekregen, leden van het behandelteam hebben ontmoet en gelegenheid hebben gehad vragen te stellen. Op een aantal vragen zal Vredewold op korte termijn terugkomen. Daarnaast wordt een overzicht van veelgestelde vragen gepubliceerd.

Kwaliteitsjaarplan 2024

In het kwaliteitsplan geeft Vredewold inzicht in wat de bewoner en de naasten mogen verwachten en op welke manier er vorm wordt gegeven aan het verbeteren van kwaliteit en het versterken van het lerend vermogen van de organisatie.

Palliatieve zorg

Zorg tijdens de laatste levensfase Palliatieve zorg is de zorg voor cliënten die ongeneeslijk ziek zijn. Het is de zorg in de laatste levensfase die erop is gericht om de bewoner (en naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Zoals bij alle zorg is het ook in de palliatieve zorg belangrijk dat de bewoner de regie in handen heeft . Onze aandacht gaat niet alleen uit naar degene die (ziek is en) gaat sterven maar ook naar diens naasten tijdens de palliatieve fase en nadat de betrokkene is overleden. In de laatste levensfase, is kwaliteit van leven en een goede afronding van het leven van belang. In deze fase is er veel aandacht en ondersteuning nodig. Vaak voorziet de familie in deze behoefte. Ook de medewerkers van Vredewold hebben oog voor het speciale karakter van de laatste levensfase. Hierbij speelt de huisarts een grote rol in het geven van voorlichting, bespreken van de (medische) wensen. En het inzetten van dat wat nodig is met als doel het verlichten van klachten als pijn, angst of onrust. Bij het verlenen van palliatieve zorg houden wij ons aan het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg. Dit houdt in dat wij, naast de benodigde verzorging en verpleging, bewust meer aandacht hebben voor psychische, sociale en/of spirituele zorgvragen die zich bij u en uw naasten (kunnen) voordoen.

Contractering zorgverzekeraars 2024

Het is voor onze clienten en bewoners belangrijk om te weten of wij een contract hebben met de zorgverzekeraar van hun keuze. In dit overzicht houden wij bij met welke verzekeraars afspraken gemaakt zijn voor wijkverpleging en eerstelijnsverblijf in 2024. Voor onze clienten/bewoners: U kunt uw huidige polis tot en met 31 december 2023 opzeggen. Vervolgens kunt u tot en met 31 januari 2024 overstappen naar een andere polis bij uw huidige verzekeraar of kiezen voor een andere zorgverzekeraar.

Wintertijd

Het is weer wintertijd en we hebben daarom - mede uit veiligheidsoverwegingen - besloten om de deur van de hoofdingang vanaf 17.30 uur af te sluiten. Uiteraard kunnen de medewerkers en dus ook de bewoners/familie gewoon in- en uitlopen door gebruik te maken van hun tag!

Vredewold ISO gecertificeerd: Alweer feest!

Vredewold heeft op 13 oktober 2023 het certificaat ISO 9001: 2015 van Dekra ontvangen! Met het behalen van het ISO-certificaat wordt aangetoond dat Dekra, een onafhankelijke partij, de systemen en processen in Vredewold heeft getoetst met als eindconclusie dat Vredewold de zaken goed op orde heeft. Het hebben van een kwaliteitskeurmerk is belangrijk voor de interne organisatie maar heeft ook invloed op de toekomst van Vredewold omdat onze stakeholders (bijv. financiers, Zorgkantoor/gemeente) dit van ons vragen. Een groot compliment dus voor alle medewerkers van Vredewold! Vandaag, donderdag 19 oktober is er daarom gebak voor alle medewerkers en zal het certificaat op een prominente plaats in de hal worden opgehangen. -------------------------------------------- Wil je meer weten over ISO certificering kijk dan hier.

We moeten ons erfgoed niet verkwanselen

In het Dagblad van het Noorden is onlangs een interview geplaatst met onze bestuurder, Goos Knol: "We moeten ons erfgoed niet verkwanselen" Dat zegt Goos Knol, bestuurder bij Vredewold, het woonzorgcentrum in Leek waar 142 bewoners worden verzorgd. Medewerkers en vrijwilligers zetten zich in om hen, in een vertrouwde omgeving, zoveel mogelijk te laten genieten van de oude dag. „We leveren gespecialiseerde zorg”, legt Knol uit. „Daarom hebben we bijvoorbeeld een specialist ouderengeneeskunde in dienst.” Vredewold heeft de zaken goed voor elkaar, maar Goos Knol maakt zich zorgen over de toekomst. „Het begint te knellen. Er komen meer ouderen die specialistische verzorging nodig hebben, maar er wordt bezuinigd op de ouderenzorg.” Dat gaat grote gevolgen hebben en vraagt veel van de circa 300 medewerkers (200fte). „Tot nu toe kunnen we mensen die de complexe en multidisciplinaire zorg nodig hebben hier nog plaatsen. Maar, we hebben een wachtlijst en die wordt niet kleiner. Op termijn ontkomen we er derhalve niet aan om mensen thuis te gaan verzorgen, ook als die zorg complex en multidisciplinair is. Dat is ingewikkeld en we zien dat ook niet als een oplossing, maar we hebben geen andere keuze.” Centralisatie Huisvesting is overal in de ouderenzorg een groot probleem. „Wij hebben een wachtlijst van gemiddeld dertig mensen, waar van 5 à 10 acuut, dat neemt alleen maar toe. Maar, we mogen hier niet uitbreiden, hoewel dat wel een deel van de oplossing zou zijn”, gaat Knol verder. „We denken bijvoorbeeld aan aanleunwoningen. Als je de vaak complexe zorg aan mensen buiten dit centrum goed en efficiënt wilt uitvoeren, dan is centralisatie de oplossing. We zien echter een overheid die alleen maar wil besparen op de kosten. Wij willen laten zien dat we het kunnen oplossen met wat we nu hebben, maar dan mag er in elk geval niet verder worden bezuinigd. En dat gaat helaas wel gebeuren.” Erfgoed „Wij willen nu, maar zeker ook in de toekomst de mensen die ons worden toevertrouwd goed verzorgen. Zij zijn ons erfgoed, die plicht hebben we. Echter, dat wordt ons wel steeds lastiger gemaakt en kost veel energie. Gelukkig beschikt Vredewold over gedreven medewerkers en ook vele vrijwilligers, die staan voor hun taak, die bevlogen zijn en de best mogelijke zorg willen leveren. Maar dat dit onder druk staat, is ook duidelijk. Zeker als de overheid via de bezuinigingen aangeeft dat het wel wat minder mag. Dat stimuleert niet echt.” Knol beseft dat het een lastige tijd is, maar hij is desondanks optimistisch. „Natuurlijk gaan we het fixen, maar ik zou wensen dat de ouderenzorg op waarde wordt geschat. We willen graag zelf de regie hebben en datgene kunnen blijven doen waar we goed in zijn. Het is niet voor niets dat zowel bewoners als medewerkers tevreden zijn over hoe het in Vredewold is geregeld. Daar doe je het voor. Een beetje meer waardering van buitenaf, lees de overheid, zou welkom zijn, juist omdat we ons erfgoed niet mogen verkwanselen. Zie hier het orginele persbericht .

Re√ľnie 60 jarig bestaan Vredewold

Vredewold bestaat op 2 oktober a.s. 60 jaar! Daarom is het in de eerste week van oktober de hele week feest bij Vredewold. Voor oud-medewerkers wordt er een reünie georganiseerd op vrijdag 6 oktober van 14.00 uur tot 17.00 uur. Locatie: Woonzorgcentrum Vredewold, Pulvertorenstraat 1 in Leek Heb jij in Vredewold gewerkt dan ben je van harte welkom en het lijkt ons erg leuk om je te ontmoeten en samen herinneringen op te halen! Ken je iemand die in Vredewold heeft gewerkt, geef de uitnodiging dan vooral door! Nogmaals van harte welkom!!! Aanmelden kan via de mail: receptie@vredewold.nl