Maatschappelijk verantwoord ondernemen en aandacht voor een duurzame samenleving

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bestaat voor een belangrijk deel uit bewust aandacht geven aan een gezonde leefomgeving.
Vredewold heeft een sterk sociaal regionaal netwerk en levert mede door de voorbeeldfunctie graag een bijdrage aan de vermindering van de CO2 uitstoot door minder grondstoffen te gebruiken en minder afval te produceren.

Concrete maatregelen die Vredewold hiervoor in de afgelopen periode heeft genomen zijn:

  • Overstap naar groene stroom en -gas
  • Vermindering afval door de transitie rondom de voedselbereiding (afval is met 1/3 verminderd)
  • Vervanging alle verlichting in het woonzorgcentrum door LEDverlichting
  • Transitie in de schoonmaak met als gevolg vermindering gebruik van water en schoonmaakmiddelen.
  • Bij de toekomstige verbouwplannen zal vol worden ingezet op vermindering gasverbruik met als ultieme doel nul op de meter.