Stichting Eigen Fondsen van de Stichting Ouderenvoorzieningen Leek

De Stichting Eigen Fondsen stelt zich ten doel om het stichtingskapitaal van de te Leek gevestigde Stichting Vredewold en al hetgeen daaraan verder bij erfstelling, legaat of schenking, goed te beheren.

 

Het bestuur

De Stichting Eigen Fondsen wordt beheerd door een onbezoldigd bestuur, bestaande uit:

  • De heer J.P. Evenhuis, voorzitter
  • Mevrouw M.J. Leistra, secretaris
  • De heer P. Nieuwhof, penningmeester

 

ANBI-status 

De Stichting Eigen Fondsen van de Stichting Ouderenvoorzieningen Leek is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en geniet hierdoor belastingvoordeel. De overheid heeft bepaald dat de verstrekking van informatie via het internet een wettelijke voorwaarde is voor het behoud van deze status.

In dit kader publiceren wij hier onze gegevens.