Als het thuis niet meer gaat, kunnen mensen met dementie in een veilige omgeving wonen bij Vredewold. Hiervoor is een Wlz-indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Hoe verder de dementie is gevorderd, des te meer hulpbehoevend iemand wordt. De begeleiding bij de alledaagse beslissingen, het ondernemen van activiteiten en de lichamelijke verzorging wordt steeds intensiever.

Wanneer het thuis niet meer gaat, kunnen mensen met dementie bij Vredewold beschermd en veilig wonen. Hiervoor zijn verschillende woonvormen beschikbaar.

Leeksterschans: Aan het Vredewoldplantsoen 2 te Leek wonen 11 ouderen met dementie in een kleinschalige setting. In een huiselijke omgeving behoudt iedere bewoner zo lang mogelijk zijn eigen inbreng in de dagelijkse gang van zaken. De appartementen beschikken over een zit-slaapkamer die naar eigen smaak kan worden ingericht en hebben eigen sanitaire voorzieningen. Daarnaast is er een ruime huiskamer waar de bewoners naar toe kunnen voor gezelligheid en gezamenlijke activiteiten.

De Dam en 't Piepke: In Woonzorgcentrum Vredewold zijn twee afdelingen waar ouderen met (ver)gevorderde dementie wonen en professioneel en liefdevol worden verzorgd.  Iedere bewoner heeft een eigen ruime zit/slaapkamer inclusief sanitaire voorzieningen. Daarnaast is er op elke afdeling een huiskamer waar men overdag gezamenlijk kan verblijven.