De ziekte van Parkinson is een complexe ziekte, waarbij vaak problemen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Dit vraagt om een specialistische behandeling, door zorgverleners die nauw samenwerken met de cliënt, uitgebreide expertise in huis hebben en werken vanuit de specifieke behoefte en vraag van de cliënt.

In Vredewold zijn twee Parkinsonverpleegkundigen werkzaam. Zij zijn aangesloten bij Parkinsonnet en kunnen ondersteuning bieden aan mensen met de ziekte van Parkinson. Deze ondersteuning wordt geboden binnen Woonzorgcentrum Vredewold, maar ook als u nog thuis woont, kunt u hierop een beroep doen. Op deze wijze wil Vredewold de kwaliteit van leven van cliënten die lijden aan de ziekte van Parkinson optimaliseren. Hierbij vindt nauwe samenwerking en afstemming met andere disciplines, zoals fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut en neuroloog plaats.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze Parkinsonverpleegkundigen. Dit kan telefonisch op donderdag van 09.00 uur tot  13.00 uur via 0594-552626. U kunt ook een e-mail sturen aan parkinsonconsulenten@vredewold.nl . U krijgt zo spoedig mogelijk een reactie.