Noordelijke ouderenzorginstellingen in gesprek met ministerie VWS

De ouderenzorg moet anders georganiseerd. Daarover zijn nagenoeg alle partijen in de sector het wel eens. Grote verschillen van inzicht blijven over het tempo waarin financiële kortingen worden doorgevoerd. Dat bleek in een gesprek tussen 27 Noordelijke ouderenzorgorganisaties en een delegatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). “Het was goed met elkaar in gesprek te zijn, uiteindelijk willen we allemaal bereikbare en betaalbare ouderenzorg in de toekomst”, aldus Roeli Mossel van de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties. “Er blijft wel een heel groot verschil in inzicht hoe we die transitie gaan realiseren. En vooral in welk tempo we dat kunnen. De aanpak van het kabinet zorgt voor veel weerstand en onrust in de sector. Een kaalslag in de sector dreigt als men doorgaat op deze weg”. Alarm Het bezoek van de ambtenaren van het ministerie is een reactie op de brandbrief d ie 27 Noordelijke ouderenzorgorganisaties recent naar minister Helder (Langdurige Zorg) stuurden. In die brief slaan de organisaties alarm: gezamenlijk verwachten zij in 2024 op de begroting ruim meer dan 100 miljoen euro tekort te komen. En dat is onacceptabel. Roeli Mossel: “Die boodschap hebben we duidelijk over kunnen brengen. Het overleg was prettig en er wordt ook wel naar ons geluisterd. Dat luisterende oor laat onverlet dat de concrete oplossingen nog op zich laten wachten”. Prinsjesdag Zuurstof voor de ouderenzorg zou geregeld kunnen worden in de kabinetsplannen die met Prinsjesdag bekend worden gemaakt. “De bal ligt nu bij het kabinet: kiest men voor zuurstof voor de ouderenzorg of gaat men door de sector verder uit te kleden”, aldus Roeli Mossel. “Ondertussen gaan we door met aandacht vragen voor onze zaak. Samen met onze medewerkers, vrijwilligers en andere bestuurders moeten we zorgen dat men in Den Haag echt begrijpt dat de plannen voor de korting van het budget van tafel moeten”. NB: De online petitie blijft in de lucht de komende periode om nog meer steunbetuigingen te kunnen verzamelen. Persbericht 4 juli 2023: Grote steun voor behoud gezonde basis ouderenzorg Vijftienduizend handtekeningen. Met die steun in de rug stapten ongeveer 100 medewerkers van Noordelijke ouderenzorginstellingen vandaag in de bus naar Den Haag. Samen overhandigden zij een petitie aan een aantal Tweede Kamerleden in Den Haag en minister Helder (Langdurige Zorg). “Dankzij het grote aantal handtekeningen hebben we vandaag aan de Kamerleden duidelijk kunnen maken dat er echt snel bijgestuurd moet worden”, aldus delegatieleider Roeli Mossel van de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties. “We begrijpen dat de ouderenzorg in de toekomst anders georganiseerd moet worden. De financiële kortingen op korte termijn gaan echter veel te hard. Geef ons zuurstof en tijd om die veranderingen in gang te zetten”. Prinsjesdag Over ruim twee maanden maakt het kabinet met Prinsjesdag de plannen voor volgend jaar bekend. “Tussen nu en Prinsjesdag zal het ministerie van VWS met een oplossing voor 2024 moeten komen. Wij hebben de Kamerleden en de minister op het hart gedrukt dat dat echt belangrijk is”, aldus Roeli Mossel. “Ik werk al veertig jaar in de ouderenzorg, altijd met veel plezier. Maar ik heb me ook nog nooit zoveel zorgen gemaakt als nu”. Landelijke actiedag ouderenzorg De online petitie blijft in de lucht de komende periode om nog meer steunbetuigingen te kunnen verzamelen. Op dinsdag 5 september 2023 vergadert de Tweede Kamer weer voor het eerst na het zomerreces. Roeli Mossel: “Die dinsdag komen we weer naar Den Haag. Met nog meer handtekeningen en nog meer collega’s. Laten we dinsdag 5 september 2023 aanwijzen als de Landelijke Actiedag Ouderenzorg. Het is echt nodig om te laten zien dat het water ons aan de lippen staat”.

Teken de online petitie: Geef de ouderenzorg zuurstof - draai de kortingen terug

Laatste Nieuws: Overhandiging van de petitie aan de Tweede Kamer vindt plaats op 4 juli 2023 Draai de financiële kortingen terug en geef de ouderenzorg zuurstof. Die oproep doen steeds meer ouderenzorginstellingen aan minister Helder van Langdurige Zorg. Een online petitie moet de actiebereidheid in de sector laten zien. En politiek Den Haag overtuigen van het feit dat actie echt nodig is om een kaalslag van de ouderenzorg te voorkomen. “Bellen, appen, mailen, brandbrieven sturen. We hebben het allemaal gedaan en we worden ook wel gehoord”, aldus Roeli Mossel namens de 27 Noordelijke organisaties. “Maar meer is echt nodig om de minister en de Tweede Kamer in beweging te krijgen. We kunnen niet blijven toekijken hoe ons het mes op de keel wordt gezet”. Petitie Het doel van de online petitie is om te laten zien hoe breed het verzet in de sector is tegen de financiële kortingen. Roeli Mossel: “We hebben als 27 Noordelijke organisaties het initiatief genomen maar het speelt overal in Nederland. Steeds meer organisaties uiten hun zorgen in een brief naar de minister of berichten in de media om het tij te keren. Teken de petitie en help ons mee om de korting van het budget van de baan te krijgen en meer zuurstof te organiseren voor onze sector, onze ouderen en onze medewerkers”. Brandbrief Eerder deze maand stuurden de genoemde organisaties een brandbrief naar minister Helder van Langdurige Zorg. Deze brief is hier te lezen. In de pers is te lezen geweest dat de minister niet van plan is in actie te komen. Op de brandbrief zelf is (nog) geen persoonlijke reactie gekomen. Ook andere zorgorganisaties hebben inmiddels opgeroepen tot actie. Kortom: doe mee en teken de online petitie !

Zorgbestuurders sturen brandbrief naar Minister VWS

De boodschap van de zorgbestuurders: Transitie Ouderenzorg vraagt om zuurstof, niet het mes op de keel. Draai de financiële kortingen voor de ouderenzorg terug. Voorkom verdere uitholling van de ouderenzorg en geef de transitie van de zorg zuurstof. In het belang van ouderen, onze medewerkers en vrijwilligers. Die oproep doen ouderenzorgorganisaties uit het Noorden van Nederland in een brandbrief gericht aan minister Helder (Langdurige Zorg). Alarm slaan Het is nodig nu alarm te slaan. De bestuurders van de ouderenzorgorganisaties waarschuwen de minister voor de financiële problemen die zich aandienen. Gezamenlijk verwachten de organisaties in 2024 op de begroting miljoenen euro's tekort te komen. Zij roepen de minister en de Tweede Kamer op in de 15 weken tot Prinsjesdag met een oplossing te komen. Zuurstof In de brief sommen de bestuurders de financiële problemen op: minder geld voor vastgoed, kortingen op het macrobudget, hogere uitgaven voor energie en looneisen van 15% waar geen compensatie voor komt. Het verzoek is: haal ons het mes van de keel en zorg voor zuurstof om te kunnen blijven zorgen voor ouderen van nu en morgen. Zelf aan zet Ook de ouderenzorgorganisaties zelf hebben een verantwoordelijkheid de zorg voor de toekomst goed te organiseren. Een combinatie tussen zorg van onze kundige mensen en informele zorg vanuit naasten of dorps-/buurtgenoten is iets dat wij samen moeten organiseren, schrijven de bestuurders. Geholpen door ontwikkeling en toepassing van zorgtechnologieën die maken dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. De brandbrief is ondertekend door de bestuurders van de organisaties in Groningen, Drenthe. Samen vertegenwoordigen zij vele duizenden cliënten, medewerkers en vrijwilligers. De problemen spelen veel breder dan alleen in het Noorden van het land. De organisaties vertegenwoordigd in Groninger Kracht nemen het voortouw door het sturen van de brandbrief.

Memorywalk : zaterdag 24 juni 2023

Op zaterdag 24 juni 2023 organiseert Dementievriendelijk Westerkwartier de jaarlijkse Memorywalk. Dit jaar vindt de wandeling plaats in Nuis, waar deelnemers kunnen genieten van de natuur en het landschap van het Westerkwartier. De startlocatie van dit jaar is Landbouw- en streekmuseum 't Rieuw , een prachtige locatie die ook gratis toegankelijk is voor deelnemers op de dag zelf. Door deel te nemen aan de Memorywalk 2023 draag je bij aan de financiering van Stichting Dementievriendelijk Westerkwartier. Deze stichting zet zich in voor mensen met dementie en hun naasten in de regio. Jouw deelname maakt het mogelijk om hun werk voort te zetten en verder uit te breiden. Naast het steunen van een goed doel, belooft de Memorywalk 2023 ook een gezellige dag te worden. Het is een mooie gelegenheid om samen te zijn met vrienden en familie en nieuwe herinneringen te creëren. Mis deze kans niet en schrijf je nu in voor de Memorywalk 2023. Het belooft een bijzondere dag te worden waarbij je niet alleen kunt genieten van de prachtige omgeving in Nuis, maar ook bijdraagt aan een waardevol initiatief. Of je nu alleen komt of met een groep, het wordt een geweldige dag!

Informatiemarkt Dementie: 13 juni a.s.

Dementievriendelijk Westerkwartier en Sociaal Werk De Schans organiseren op dinsdag 13 juni vamaf 19.30 uur een Informatiemarkt tijdens het Alzheimercafé in De Schutse. Op de Informatiemarkt zijn diverse informatiestands aanwezig van verschillende organisaties en instellingen. Ook medewerkers van Vredewold zijn aanwezig en zij kunnen u als mantelzorger, persoon met dementie of andere belangstellenden wijzen op de mogelijkheden voor ondersteuning op het gebied van zorg, welzijn en wonen.

Groninger Kracht

Zestien Groninger zorgorganisaties werken samen aan zo lang mogelijk zelfstandig en vitaal ouder worden in de eigen omgeving Woensdag 15 februari hebben zestien Groninger ouderenzorgorganisaties het convenant ‘Groninger Kracht’ getekend, de regiovisie op het leven van ouderen in de gemeenschap in 2030. In het convenant delen de organisaties hun visie op de Groningse ouderenzorg. De ambitie is om zo lang mogelijk vitaal en zelfstandig ouder te worden in je eigen omgeving, waar je actief deelneemt aan de gemeenschap en je je van betekenis voelt, ook als je afhankelijk wordt van ondersteuning of zorg. De ouderenzorgorganisaties werken al lang met elkaar samen. De laatste jaren gebeurt dat steeds intensiever, ook omdat de vraagstukken groter worden. De groei van het aantal ouderen met een zorgvraag en de krimpende arbeidsmarkt brengen grote vragen met zich mee: Hoe is goede en betaalbare zorg toegankelijk te houden voor alle ouderen in Groningen, waarbij hun kwaliteit van leven wordt ondersteund? De zorgaanbieders willen eraan bijdragen dat zorg voor iedereen beschikbaar blijft. Het vertrekpunt voor de regiovisie is: Groninger Kracht oftewel ‘ veur mekoar en mit mekoar ’. In Groningen zorgen we voor elkaar en kijken we naar elkaar om en vinden we samen oplossingen voor de vraagstukken waar we voor staan. Daarbij gaan wij uit van de kracht en mogelijkheden van de inwoners van Groningen, delen we als zorgprofessionals onze expertise en werken we samen met inwoners van de wijken en dorpen, gemeenten, woningcorporaties, welzijnsorganisaties, huisartsen en ziekenhuizen om de juiste zorg op de juiste plaats te bieden en waar mogelijk benutten we de mogelijkheden van de technologie. De zorgorganisaties nodigen alle organisaties, zorgzame initiatieven en medewerkers uit de provincie Groningen zich aan te sluiten bij deze beweging. Binnenkort zal een podcastserie verschijnen over Groninger Kracht, het leven van ouderen in de gemeenschap in 2030. Het convenant ‘Groninger Kracht’ is ondertekend door Zorggroep Meander, De Hoven, Dignis, Leyhoeve Zorg BV, NNCZ, Noorderzorg, Stichting Vredewold, Stichting Zorgcentrum De Blanckenborg, TSN Verzorging en Verpleging, Westerholm, Woonzorgcentrum Het Hooge Heem, ZINN, Zonnehuisgroep Noord, Zorggroep Groningen, Zorggroep Oosterlengte en BCM Ouderenzorg.

Silent Disco in Vredewold: positieve impact

Silent Disco in het verpleeghuis heeft positieve impact op bewoners met dementie!" Woonzorgcentrum Vredewold, heeft reden tot feest want zij beschikt sinds kort over Silent Disco. Dit unieke en leuke muziekconcept stelt haar bewoners, waaronder ook bewoners met dementie, in staat om op een bijzondere manier van muziek te genieten, zonder de omgeving te verstoren. Muziek heeft een bijzondere kracht als het gaat om het stimuleren van herinneringen en emoties, vooral bij mensen met dementie. Het kan oude herinneringen oproepen, troost bieden en communicatie bevorderen. Met behulp van Silent Disco kan muziek op een nieuwe manier worden ingezet om de kwaliteit van leven van de bewoners te verbeteren. De aanschaf van de apparatuur is mede mogelijk gemaakt door een gulle gift van de Stichting Vrienden van het Ouderwerk Leek waarvoor veel dank!

Voorjaarsmarkt in Vredewold: donderdag 11 mei

Rad van avontuur | Vele kraampjes | Shantykoor 11:00-12:00 Komt u ook? Ja, het is weer zover! Een voorjaarsmarkt in Vredewold te Leek. En dat wel op donderdag 11 mei 2023 van 11:00 tot 16:00. Wees allen welkom en kom even een kijkje nemen, geniet van de gezelligheid en samenzijn met elkaar! Genoeg te doen! U kunt samen met uw familie of kennis die woont in Vredewold even een rondje over de markt lopen. Er is genoeg te zien en te koop, zo ook een lekkere kop koffie of thee met wat lekkers. Evenals poffertjes, soep met een broodje en een broodje bal. Shantykoor speelt van 11:00-12:00. Rad van avontuur draait s ’middags van 14:00-15:00. Wij hopen u te zien en maken er samen een gezellige dag van! Waar: Binnentuin Vredewold (bij slecht weer binnen) Pulvertorenstraat 1, 9351 BP Leek Wanneer: Donderdag 11 mei 2023 Tijdstip: 11:00 – 16:00

Themaweek Liefde

In Vredewold heerst een liefdevolle sfeer dat is een algemeen bekend gegeven. De afgelopen week was het echter extreem, het hele huis versierd en een complete trouwshow waarvan de bewoners en deelnemende medewerkers erg hebben genoten. Voor alle foto's verwijzen we graag naar de facebookpagina van Vredewold.

Alzheimercafé in Vredewold

Op dinsdagavond 14 februari om 19.00 uur is er een thema-avond van het Alzheimercafe in Vredewold met als thema Rouw en Verlies bij dementie. Het uitgebreide programma vindt u hier. U bent van harte welkom!

Sfeervolle markt in Vredewold! - 24 november

Rad van Avontuur - Chocolademelk met slagroom - Verse kniepertjes - Live muziek Komt u ook? Ja, het is weer zover! Een markt in Vredewold te Leek. En dat wel op donderdag 24 november van 11.00 uur tot 16.00 uur. Wees allen welkom en kom even een kijkje nemen, geniet van de gezelligheid en samenzijn met elkaar! Genoeg te doen Er is genoeg te zien en te koop, zo ook een lekkere kop koffie of thee met wat lekkers. Evenals chocolademelk met slagroom. Het Rad van Avontuur draait 's middags. Ook zijn de welbekende kniepertjes te koop! Wij hopen op een gezellige middag met elkaar. Hoe fijn is het om zo voor de drukke feestdagen even over de markt te gaan, wie weet vindt u nog wat voor de feestdagen om aan iemand te schenken! Waar: Vredewold, Pulvertorenstraat 1, 9351 BP LEEK Wanneer: Donderdag 24 november 2022 Tijd: 11.00 uur tot 16.00 uur

Samenwerking Vredewold en Zorggroep Groningen

Zorggroepgroningen en Vredewold hebben begin dit jaar tegen elkaar uitgesproken dat intensieve samenwerking – uitmondend in een fusie – een enorme meerwaarde heeft voor beide organisaties. We hebben ook geconstateerd dat de paragraaf huisvesting een ingewikkelde is en is gebleven.De manier waarop ZorggroepGroningen en Vredewold daar naar kijken is verschillend gebleken. Vredewold heeft onder tijdsdruk een keuze moet maken voor een huurconstructie, waarvan de voorwaarden niet meer onderhandelbaar waren. Om die reden heeft Vredewold gemeend de besprekingen over de fusie op dit moment te moeten stoppen. Goos Knol, bestuurder

Speeddate op donderdag 27 oktober a.s.

Werken in de ouderenzorg altijd leuk gevonden? Dan zijn onze bewoners en cliënten op zoek naar jou!!! Ben jij die enthousiaste zorgkanjer die onze dagen kleur geeft? Of overweeg je in de zorg te gaan werken? Kom dan kennis maken met Vredewold op onze speeddate op donderdagmiddag 27 oktober a.s. tussen 15.30 en 18.00 uur. Wat kun je verwachten? Je gaat speeddaten! Vredewold biedt verschillende zorgsoorten, zoals intramurale zorg, PG zorg maar ook Thuiszorg; zij zullen allemaal vertegenwoordigd zijn. Je kunt in gesprek gaan met o.a. verzorgende IG-ers, wijkverpleegkundigen, leerlingen, teamleiders zorg en met onze praktijkopleiders. Voor wie is deze middag bedoeld? Als je interesse hebt om te komen werken bij Vredewold, dan gaan we graag met je in gesprek. Dus werk je al in de zorg, ben je die zij-instromer of wil je je laten (om) scholen, dan is dit een informele manier om jezelf voor te stellen en heb je de mogelijkheid om al jouw vragen te stellen. Opgeven kan door een mail te sturen naar sollicitaties@vredewold.nl. Voor meer informatie over Vredewold en onze vacatures bezoek onze website www.vredewold.nl

Clientenstop voor eerstelijnsverblijf Menzis

Helaas kunnen wij vanaf heden geen cliënten meer via eerstelijnsverblijf opnemen die bij Menzis (of haar dochterondernemingen) verzekerd zijn. Door een groot aantal aanmeldingen van cliënten in de afgelopen maanden hebben we het zogenaamde zorgkostenplafond bereikt. Menzis heeft aangegeven dit zorgkostenplafond bij Vredewold niet op te willen hogen. Hierdoor kan Vredewold geen Menzis verzekerden opnemen tot en met 31 december 2022. Voor opname via eerstelijnsverblijf verwijzen we u graag door naar de zorgadviseurs van afdeling zorgadvies van Menzis. Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 8:30 tot 17:00 op (088) 222 40 42.

Intentieverklaring Vredewold en Zorggroep Groningen getekend

Eerder dit jaar berichtten wij middels onze website over een mogelijke intensieve samenwerking tussen Stichting Vredewold en Stichting Zorggroep Groningen. Inmiddels zijn wij een aantal stappen verder in het proces. De Raden van Toezicht, de ondernemingsraden en de cliëntenraden van Vredewold en Zorggroep Groningen zijn akkoord gegaan met de intentieverklaring om te onderzoeken of een fusie de meest geschikte vorm is om een samenwerking aan te gaan. Nog even terug naar het waarom Het aantal ouderen in Nederland stijgt snel, maar het aantal zorgmedewerkers groeit niet mee. De overheid heeft daarom bepaald dat alleen ouderen die zeer intensieve en specialistische zorg en behandeling nodig hebben in aanmerking komen voor een verpleeghuisplek. Door intensief samen te werken hopen Vredewold en Zorggroep Groningen kennis te kunnen delen en efficiënter te kunnen werken, om zo de huidige uitdagingen in de ouderenzorg zoals de krapte op de arbeidsmarkt, de steeds zwaarder wordende zorgvraag en gezonde bedrijfsvoering samen het hoofd te bieden. Vervolgstappen De intentieverklaring is ondertekend. Samen gaan beide partijen een mogelijke fusie verder onderzoeken. Nu volgt de verdiepende fase. In de verdiepende fase worden uitwerkingsvraagstukken naast elkaar gelegd. Vervolgens wordt er een beslisdocument opgesteld. Deze wordt door de Raden van Toezicht, ondernemingsraden, (centrale) cliëntenraden en extern beoordeeld.

Vredewold op de Pinkstermarkt in Leek

Op maandag 6 juni jl. was de jaarlijkse Pinkstermarkt in Leek. Collega's Sieta De Wit, van de dagbesteding, en Gea Visscher namens de Thuiszorg stonden voor Vredewold op deze markt. De mooi ingerichte kraam was zeer gunstig en centraal gelegen, het waaide behoorlijk maar het was niet koud. Goed voorbereid op de weersomstandigheden is Vredewold en alles eromheen zo goed en enthousiast mogelijk gepromoot. Er was veel aanloop en er waren ontzettend veel enthousiaste mensen. Ze waren vooral geïnteresseerd in de vacature BBL-verzorgende IG, maar ook de vacatures helpende plus en vrijwilliger voor Vredewold/ dagbesteding waren in trek. Hopelijk nemen zij het advies van Sieta en Gea ter harte en nemen zij contact op met de afdeling personeelszaken van Vredewold voor een leuke baan in de zorg bij Vredewold! De voorbijgangers konden de namen gokken van de beren in de kraam: Beer en Beertje. Dit is helaas door niemand goed gegokt. Volgend jaar beter? Er zijn niet veel spullen verkocht maar alle verhalen en vragen waren deze dag dubbel, en dwars waard. Vredewold is in ieder geval positief op de kaart gezet! We danken Sieta en Gea heel hartelijk voor alle inspanningen en het feit dat zij Vredewold hebben zo goed hebben "verkocht" op de Pinkstermarkt. Chapeau!!!

Onze Remco : zonnetje voor de zorg!!!

Vandaag - op de Dag van de Zorg schijnt in heel Nederland de zon. Niet vanwege het mooie weer, maar omdat elke provincie sinds vandaag een zonnetje rijker is. Uit maar liefst 4264 nominaties zijn de 12 Zonnetjes voor de Zorg gekozen. Zij worden massaal gewaardeerd om hun waardevolle en bijzondere werk in zorg en welzijn. Onze collega Remco Kingma is genomineerd door zijn naaste collega’s en is vervolgens gekozen als “het zonnetje van Groningen”. Door op onderstaande link te klikken lees je zijn verhaal en eerste reactie op deze eretitel. Gefeliciteerd Remco!! https://www.pggmenco.nl/zonnetjevoordezorg/het-zonnetje-van-groningen/

Thuiszorg Vredewold: inloopmiddag succesvol!

In de week van 14 tot en met 18 maart werden er in samenwerking met Zorgpleinnoord open dagen georganiseerd om belangstellenden kennis te laten met verschillende werkvelden in de zorg. Ook bij Thuiszorg Vredewold op 17 maart was een inloopmiddag om belangstellenden kennis te laten maken met de wijkzorg.

Actuele informatie over het Coronavirus voor familie en mantelzorgers

Laatste nieuwsbrief: Nieuwsbrief d.d. 17 februari 2022 In de persconferentie van 15 februari jl. zijn de versoepelingen die al enkele dagen circuleerden dan eindelijk bevestigd en dat is fijn voor alles en iedereen! Als gevolg van de versoepelingen vanuit de overheid vervalt ook de bezoekregeling van Vredewold met onmiddelijke ingang. Dit betekent dat u zich niet meer hoeft te registreren bij binnenkomst en er geen beperkingen meer zijn voor het aantal bezoekers per dag. Omdat we te maken hebben met een kwetsbare doelgroep vragen wij u met klem om verstandig om te gaan met de versoepelingen en alle algemene RIVM- en hygiënevoorschriften in acht te blijven nemen. Wij adviseren u dringend om bij binnenkomst uw handen te desinfecteren en een mondkapje te dragen bij klachten. (er liggen mondkapjes voor u klaar bij de ingang) U bent van harte welkom! --------------------------------- Vredewold vindt het erg belangrijk om de cliënten en hun familieleden goed te informeren over de actuele stand van zaken rondom de Corona-maatregelen. Dit doen we met nieuwsbrieven, mailberichten en via het clientenportaal CarenZorgt. Voor het gemak geven we hieronder in chronologische volgorde een overzicht van de meest essentiele informatie die we hebben verstuurd naar onze cliënten en hun familieleden: Nieuwsbrief d.d. 17 februari 2022 Nieuwsbrief d.d. 1 februari 2022 Nieuwsbrief d.d. 17 januari 2022 Nieuwsbrief d.d. 13 januari 2022 Nieuwsbrief d.d. 27 december 2021 Nieuwsbrief d.d. 1 december 2021 Nieuwsbrief d.d. 23 november 2021 . Nieuwsbrief d.d. 20 april 2021 Nieuwsbrief d.d. 15 maart 2021 Nieuwsbrief d.d. 4 maart 2021 - Nieuwsbrief d.d. 25 februari 2021 Nieuwsbrief d.d. 10 februari 2021 Nieuwsbrief d.d. 18 januari 2021 Nieuwsbrief nr. 13 -14 januari 2021 Nieuwsbrief nr. 12 d.d. 29 december 2020 Nieuwsbrief nr. 11 d.d. 15 december 2020 Nieuwsbrief Corona nr. 10 d.d. oktober 2020 Nieuwsbrief Corona nr. 9 d.d. 30 september 2020 Nieuwsbrief Corona nr. 8 d.d. 28 september 2020 Mailbericht als aanvulling op Nieuwsbrief nr. 7 Nieuwsbrief Corona nr. 7 Mailbericht bezoekersregeling per 18 juni 2020 Bezoekersregeling per 15 juni 2020 Nieuwsbrief Corona nr. 6 Nieuwsbrief Corona nr. 5 Nieuwsbrief Corona nr. 4 Nieuwsbrief Corona nr. 3 Nieuwsbrief Corona nr. 2 Brief d.d. 16 maart preventiemaatregelen in Vredewold. Nieuwsbrief Corona nr. 1 Voor het laatste nieuws over corona, het Dossier coronavirus voor zorgorganisaties en het RIVM In Vredewold wordt de actuele status rond het Corona-virus goed gemonitord. We doen er met zijn allen nog steeds alles aan om het virus buiten de deur te houden. Ook doen we ons uiterste best om de informatie naar onze clienten en hun familieden zo goed en compleet mogelijk te delen. U kunt hiervoor terecht op deze website en op het cliëntenportaal CarenZorgt.

Ontdek de Thuiszorg Vredewold: donderdag 17 maart a.s.

Ben je nieuwsgierig hoe het voelt om gast te zijn bij de zorgvrager thuis? Dan nodigen wij je uit om kennis te komen maken met Thuiszorg Vredewold. Weet je niet zeker of werken in de wijk iets voor je is? Dan is dit het moment om langs te komen en met ons in gesprek te gaan zodat je al je vragen kunt stellen. Het is zelfs mogelijk om een afspraak te maken om een keer een dagdeel met ons mee te lopen. Hoe leuk is dat! Je bent van harte welkom op donderdag 17 maart a.s. tussen 14.30 uur en 16.30 uur binnen te lopen op onze locatie aan de Van Panhuyslaan 16 te Leek. Daarnaast zoeken we ook zorgmedewerkers voor onze vakantieperiode, DURF JIJ HET AAN? ZorgpleinNoord organiseert in de week van 14 t/m 19 maart de Ontdekdezorg week, waarin je (online) kennis maakt met werkgevers in de zorg en welzijn in Groningen, Friesland en Drenthe. Zie voor meer informatie en activiteiten de site van Zorgpleinnoord .

Samenwerking Vredewold en Zorggroep Groningen

Onderzoek naar mogelijkheden intensieve samenwerking Vredewold en Zorggroep Groningen Stichting Vredewold en Stichting Zorggroep Groningen gaan de mogelijkheden tot een intensieve samenwerking onderzoeken. Vredewold is sinds het najaar van 2021 op zoek naar een samenwerkingspartner om de toekomstige uitdagingen van de ouderenzorg mee tegemoet te treden. Zorggroep Groningen is daarin als mogelijke partner naar voren gekomen. Waarom Zorggroep Groningen Vredewold en Zorggroep Groningen sluiten goed bij elkaar aan. De organisaties hebben vergelijkbare waarden. Beide organisaties bieden intensieve ouderenzorg op mooie woonlocaties met aandacht voor de mens. Zorggroep Groningen is gericht op complexe, specialistische en intramurale zorg. Deze expertise van de Zorggroep Groningen is een goede aanvulling op het zorgaanbod van Vredewold. Door intensief samen te werken hopen Vredewold en Zorggroep Groningen kennis te kunnen delen en efficiënter te kunnen werken, om zo de huidige uitdagingen in de ouderenzorg zoals de krapte op de arbeidsmarkt, de steeds zwaarder wordende zorgvraag en gezonde bedrijfsvoering het hoofd te bieden. Vredewold biedt een fijne woonplek voor ouderen in de omgeving van Leek. In de samenwerking met Zorggroep Groningen kan Vredewold de ouderen in de omgeving van Leek nog beter en blijvend van dienst zijn en biedt het collega’s uitdagende opleidings- en doorgroeimogelijkheden. Vervolgstappen In januari wordt verder onderzoek gedaan – in de vorm van een Due Dilligence Onderzoek – op basis waarvan definitieve besluitvorming kan plaatsvinden. Na positieve besluitvorming zullen vervolgstappen worden gezet. Dit betekent dat verder concretisering van de samenwerking wordt uitgewerkt, te beginnen met de installatie van een gezamenlijke projectorganisatie.

Vredewold koopt Woonzorgcentrum

Woningcorporatie Wold & Waard heeft Woonzorgcentrum Vredewold in Leek verkocht aan de huidige huurder, zorginstelling Stichting Vredewold. Tot eind vorig jaar was het pand in eigendom van Stichting Huisvesting Vredewold. Sinds de fusie tussen beide corporaties op 1 januari 2021 is Wold & Waard de eigenaar. Het complex aan de Pulvertorenstraat in Leek bestaat uit 106 wooneenheden bestemd voor oudere bewoners met een zorgvraag. De oppervlakte bedraagt ongeveer 14.000 m2. Janneke Klijn, directeur-bestuurder bij Wold & Waard, is blij dat Stichting Vredewold de nieuwe eigenaar wordt van het pand. Ze zegt daarover: “Onze belangrijkste taak als woningcorporatie is het bieden van betaalbare woonruimte aan mensen met een kleinere portemonnee. Dit type vastgoed, met een grote nadruk op zorg, past daar minder goed bij. Het is fijn dat we het pand aan de huurder, Stichting Vredewold, hebben kunnen verkopen. Met hun ervaring en expertise is het daar – ook met het oog op toekomstige aanpassingen - in goede handen.” Ook Goos Knol, bestuurder van Vredewold, is blij dat het pand nu in eigendom is van Stichting Vredewold. Daarmee krijgt Vredewold de regie in eigen hand en heeft de organisatie zelf invloed op de besteding van de bedrijfsmatige lasten. “Stichting Vredewold heeft de ambitie om het woonzorgcentrum te renoveren en aan te passen aan de huidige eisen en wensen voor zorgverlening. Demografische ontwikkeling laat zien dat de vraag naar ouderenzorg groter en zwaarder wordt, de komende decennia. Vredewold ziet het als haar taak aan die veranderende vraag tegemoet te komen. Dat kan alleen met een daartoe goed uitgerust Woonzorgcentrum. Vredewold zal de komende jaar werken aan een plan om dit gestalte te geven.” Vredewold waardeert de coöperatieve houding van Wold & Waard, die de overdracht mogelijk heeft gemaakt. Over Stichting Vredewold en woningcorporatie Wold & Waard Stichting Vredewold biedt woonruimte in combinatie met zorg voor 141 mensen uit de directe omgeving van Leek. Het gaat dan om oudere mensen met een fysieke of mentale zorgvraag. 25% van de mensen krijgt ook een behandeling en dit percentage groeit naar verwachting naar 50%. Vredewold bezorgt deze groep een prettige laatste, dus belang-rijkste, levensfase. Tevens biedt Vredewold dagbehandeling aan en levert zij verpleging en verzorging (thuiszorg) in de wijk. Wold & Waard verhuurt goede en betaalbare woningen in de sociale huursector. De cor-poratie richt zich daarbij op mensen met een lager inkomen of een bijzondere woonvraag. Het gaat niet alleen om het huis, maar ook om het bijdragen aan de woonomgeving. Wold & Waard bezit ongeveer 5.500 woningen in het Westerkwartier van Groningen.

Al weer feest in Vredewold: Mevrouw Vogelzang 100 jaar!!

Op donderdag 9 september vierde onze bewoonster, mevrouw Vogelzang haar 100e verjaardag. Omringd door haar kinderen,en (achter)kleinkinderen was er taart in de recreatiezaal van Vredewold. Uiteraard was ook onze burgemeester van de partij en waren er felicitaties en veel bloemen.

Mevrouw Boekema-Hut: oudste inwoner van het hele land!

Mevrouw Boekema -Hut vierde op 31 augustus haar 110e (!) verjaardag in haar vertrouwde woonomgeving Vredewold en is daarmee de oudste inwoonster van Nederland. Visite, gelukswensen en bloemen vielen haar ten deel én er was muziek voor haar. Van onze huisaccordeonist Janny die onder meer haar favoriete nummer speelde ( Knaapje zag een roosje staan ). En haar dochters hadden haar gevraagd: ,,Moeke, heeft u nog een wens?’’ Jazeker, een optreden van muziekvereniging Concordia uit haar geboorteplaats Zevenhuizen. Zo gewenst, zo gedaan!

Woonondersteuners Vredewold : Gefeliciteerd!!!!

Eind vorig jaar startte de tweede groep medewerkers in Vredewold met de scholing voor Woonondersteuners, die verzorgd werd door ROC Friese Poort. Door Corona moest de scholing een aantal maanden onderbroken worden, maar vorige week kon dan toch de feestelijke afsluiting van de scholing plaatsvinden. Tijdens deze feestelijke afsluiting presenteerden de deelnemers hun zelfgemaakte hapjes, waarvan de recepten zijn opgenomen in een receptenboekje wat door de deelnemers is samengesteld voor de huiskamers van Vredewold. Aansluitend mochten de 14 medewerkers hun certificaat in ontvangst nemen en poseerden ze in de tuin van Vredewold voor de groepsfoto! Allemaal: Van Harte gefeliciteerd !!!!

Hoe leuk! Leerlingen krijgen les van gastdocent Diederik Gommers!

Op 3 maart was dr. Diederik Gommers aanwezig als gastdocent bij een online les van het Groningse BBL Gilde waaraan ook leerlingen van Vredewold deelnamen. Dhr. Gommers beantwoordde in deze les vragen van leerlingen over Corona. Hieronder een verslag van een leerling en meer informatie over het Groningse BBL Gilde. Verslag leerling: Op woensdag kreeg ik samen met mijn studiegenoten een gastles van intensivist Diederik Gommers. In een uur tijd hebben we ontzettend veel geleerd over het Covid-19 virus. Waar het virus in het lichaam aanwezig is, wat het precies doet in het lichaam en welke behandeling de mensen krijgen op de intensive care. En ook over wat welke vaccinatie nu precies doet in ons lichaam. De heer Gommers communiceerde heel open en eerlijk en er was interactie met de groep, dat was mooi om te zien. Na de les zei hij tegen ons: ‘Jullie waren de groep met de meest stevige en goede vragen’, aldus Rosalie Nijlaan, student van de eenjarige opleiding van het Groningse BBL-Gilde. BBL-Gilde Het Gronings BBL Gilde is project met verschillende zorgorganisaties vanuit het Noorden. Studenten gaan in een 12 maanden project de combinatie opleiding MVZ afronden. Ze zijn gemiddeld drie dagen per week in de praktijk aan het werk en op woensdag hebben ze een leernetwerkdag. Het Alfa-college is uitgekozen als onderwijsorganisatie binnen dit project. Op woensdag hebben we een leernetwerkdag, vanuit het Alfa-college in samenwerking met praktijkopleiders vanuit de dagelijkse praktijk. Het is een diverse groep, studenten met zorg ervaring met de opleiding Helpende Welzijn en studenten die nieuw in de zorg zijn. Vanuit bijvoorbeeld een MBO4 opleiding (andere sector) of vanuit het HBO. Het is een maatwerk programma met flexibel leren, daarnaast staat samenwerken met de praktijk centraal. Een mooie nieuwe uitdaging en ontwikkeling in de zorg en onderwijs. Dit project is van start gegaan omdat zorginstellingen te maken hebben met tekorten en dat ze personeel graag sneller in de zorg willen laten werken.

Vredewold in het Nieuws

We doen onze uiterste best om de stand van zaken met betrekking tot de Coronabesmettingen in Vredewold op een transparante wijze te communiceren naar de medewerkers, cliënten en hun familieleden. Zie hiervoor het intranet en de website van Vredewold. Deze week is Vredewold benaderd door de pers en heeft onze bestuurder, Goos Knol, een aantal interviews gegeven. De interviews zijn o.a. te lezen op RTV Noord en in het Dagblad van het Noorden .

Vredewold in uitzending De Helden van Nu - SBS 6

Update: uitzenddata zijn bekend! Regulier bij SBS6: Zondag 14 februari om 16.25 uur Herhaling 1 bij SBS6: Zaterdag 20 februari om 11.00 uur Herhaling 2 bij SBS6: Zaterdag 10 juli om 11.30 uur Herhaling 3 bij Net5: Zaterdag 20 februari om 14.00 uur Vredewold heeft eerder in 2020 meegewerkt aan het tv-programma De Helden van Nu. Aan de opnames hebben een aantal collega's en bewoners van Vredewold meegedaan. En het is echt heel erg leuk geworden! Zie ook hier: Deel I en Deel II De Helden van Nu Presentatoren Kevin Brouwer en Nance Coolen In De Helden van Nu verrassen zorginstellingen, ziekenhuizen en lokale helden door heel Nederland. Helden die in deze bijzondere tijden meer dan keihard gewerkt hebben. Ze horen mooie, ontroerende maar ook grappige verhalen van medewerkers die tijdens de coronacrisis in de frontlinie hebben gestaan. De Helden van Nu is vanaf zondag 24 januari wekelijks om 16.30 uur te zien bij SBS6.

Laatste nieuws rondom corona

Na eerste periode met Corona in huis kunnen we u nu het volgende melden. Helaas heeft het aantal besmettingen op twee afdelingen van Vredewold zich uitgebreid naar 12 bewoners en 14 medewerkers. Tot ons verdriet moeten we ook het overlijden van drie bewoners melden. Ons medeleven gaat uit naar de families. We nemen alle mogelijke maatregelen om er voor te zorgen dat zich geen nieuwe besmettingen voordoen. Op deze afdelingen is nu geen bezoek mogelijk. We benadrukken dat voor de overige afdelingen van Vredewold de bestaande bezoekregeling van kracht blijft. Mocht hier verandering in komen volgt nader bericht. Het vaccinatieprogramma heeft vorige week doorgang gevonden. De bewoners van de Verpleegunit en de eerste van de overige intramurale bewoners zijn gevaccineerd. We zijn en blijven zeer alert op de goede gezondheid van onze bewoners, vrijwilligers en medewerkers en houden uiteraard alle voorschriften goed in acht en zullen u op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen. Goos Knol, bestuurder

Vredewold Jerusalema Challenge

Medewerkers van Vredewold hebben de Jerusalema challenge opgepakt, de uitdaging die zich als een vrolijkmakend virus over de hele wereld verspreid. Het idee achter de vrolijke dans is “Het voor elkaar klaar staan en samen staan voor de beste zorg!” En dat is is eigenlijk waar we altijd al met zijn allen voor staan, maar in deze bijzondere tijd ook op deze manier willen laten zien. Zie hier het resultaat of probeer hier Met dank aan alle deelnemers en Thea Koster en Tjerk Bekius!

Sint Maarten 2020: anders maar wel net zo leuk!

Sint Maarten 2020: Anders dan vorige jaren maar ook erg mooi. De kinderen zongen verschillende liedjes rondom Woonzorgcentrum Vredewold, waardoor iedereen van de zang en van de lampions kon genieten.

Vrijwilligerswerk bij Vredewold!

Vredewold is vrijwel constant op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor activiteiten zoals : * gastheer/vrouw * wandelen/ fietsen * voor gewoon een praatje * ondersteuning op een huiskamer Ben jij op zoek naar vrijwilligerswerk en heb je affiniteit met (dementerende) ouderen? Vind jij het fijn om net dat beetje extra glans te geven aan de dag van onze bewoners? Neem dan contact op met onze activiteitenbegeleiding via ons telefoonnummer 0594-552626 en vraag dan naar Thea Koster. Je kunt haar ook mailen via t.koster@vredewold.nl Voor meer informatie kun je ook onze folder "vrijwilligerswerk" downloaden.

Mevrouw Boekema-Hut: oudste inwoner van Vredewold en van het Noorden!

Ze is de oudste inwoner van Leek, van de provincie Groningen en van het hele Noorden. Ebeltje Boekema-Hut. Op maandag 31 augustus vierde ze haar 109de verjaardag. ,,Ik dank alle ochtenden dat ik wakker word.’’ Ebeltje Boekema-Hut zit liever op haar kamer in Vredewold in Leek dan dat ze zich in de gemeenschappelijke ruimte tussen al die oudjes begeeft. Haar niet gezien. Ze mag dan 109 jaar oud zijn - ze volgt elke dag het nieuws van zes uur om een beetje bij de tijd te blijven. Gemakkelijk gaat dat niet, want ze kan nauwelijks nog zien en ook horen is lastig. Maar als haar gehoorapparaten het doen en ze het volume van de televisie opendraait, dan lukt het nog best. Dat komt misschien ook omdat ze van nature geen klager is. Ebeltje wíl dat het lukt. Zo doet ze in Vredewold ook trouw mee aan de gymnastiek, de bingo en het bijbeluurtje. Of ze zit lekker voor zich uit te zingen op haar kamer. De dagen duren niet lang, zegt ze. Het leven ook niet. ,,Oh heden, nee. Ik geniet nog alle dagen. Van een praatje, van de verzorging hier, een kopje koffie.’’ Ze weet van haar dochters dat ze een van de oudste mensen van het land is. Er zijn er nog een paar van 109, heeft ze van horen zeggen. Ze haalt haar schouders erover op. ,,Je bent zoals je bent. Ik dank alle ochtenden dat ik wakker word.’’ Ze vervolgt: ,,Dankbaar en tevreden zijn, dan kom je een heel eind.’’ Wat ook helpt, is dat ze terugkijkt op een lang en gelukkig leven. Meer dan negentig jaar geleden was ze met Hemelvaart op het bosfeest in Roden waar ze Lammert ontmoette. Ze viel voor zijn knappe verschijning en hij bleek lief bovendien. Boven haar bed hangt een foto van hem en haar. Als jonge filmsterren blikken ze onbevreesd en blijmoedig de wereld in, al zag de toekomst er in de jaren dertig van de vorige eeuw helemaal niet zo rooskleurig uit. Vroeger was niet alles beter, vroeger was niet alles slechter. Net als vandaag de dag was het leven zoals het was. ,,Iedereen had het wat armoediger, maar we konden het mooi redden.’’ Ze werd geboren als jongste in een gezin van zes kinderen. Haar vader was boer en landarbeider in Zevenhuizen. Samen met Lammert neemt ze het boerderijtje over en ze krijgen vier dochters. Haar oude moeder woont tot haar 97ste bij hun in huis. ,,We hadden koeien en varkens, een grote groentetuin, appel- en perenbomen. We hadden nergens gebrek aan.’" Ebeltje maakte alles zelf, van gordijnen tot poncho’s. Ebeltje bakte zelf koekjes en broden. Was een van haar dochters jarig, dan bakte ze een zelfbedachte taart met ingrediënten als custardpudding en jam. Wilden haar dochters pijpenkrullen in het haar, dan wist Ebeltje raad met papillotten. Ebeltje glimlacht. Ze is blij met haar dochters die 83, 80, 77 en 74 jaar zijn. Met haar kleinkinderen en de twee generaties daarna. En ze is blij met haar geloof, dat geeft haar iets van houvast. Ach kom, welke psalm was het nou? Ze weet even niet meer welke haar favoriet is. Dan arriveert er een bos bloemen van de kerk. Er zit een briefje in. In keurig handschrift staat Psalm 23 uitgeschreven. ,,De heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets’’, zo luiden de eerste regels. En precies zo ervaart Ebeltje het leven.

Camping Vredewold

Vanaf 14 juli staat er een tent in de prachtige tuin van Vredewold. De bewoners kunnen dit jaar niet naar de camping omdat we nog steeds voorzichtig zijn in deze Corona periode. Daarom deze keer maar dicht bij huis allerlei activiteiten georganiseerd. De bewoners en ook de medewerkers/vrijwilligers genieten er volop van!

Lief!

Op vrijdag 12 juni kregen alle medewerkers van Vredewold een tube Oriflame handcrème van Jettie, Evelie Elsinga. Dit omdat er door het besmettingsgevaar vaak en veel handen moeten worden gewassen door de medewerkers van Vredewold. Iedere tube was voorzien van de sticker: "Speciaal voor jou om te zeggen: DANKJEWEL"

12 mei Dag van de Zorg

Vandaag, 12 mei, is het de dag van de zorg. De dag waarop alle zorgmedewerkers in het zonnetje worden gezet voor het waardevolle werk wat ze dagelijks doen. Bij Vredewold is daarom vandaag de vlag in top en ontvangen alle medewerkers een kleine attentie. Het kaartje hierbij onderstreept het gebaar met de tekst: We zijn blij met een topper zoals jij! En trots op de zorgmedewerkers zijn we vandaag, in de huidige Corona-periode en altijd!

Stichting Vrienden van het Ouderenwerk zegt het met een bloemetje

Om de bewoners van Vredewold een hart onder de riem te steken werden zij op woensdag 6 mei verrast met een bloemetje van de Stichting Vrienden van het Ouderenwerk Leek en omgeving. De bezoekers van de dagopvang van Vredewold kregen deze thuis aangeboden. De bloemen voor de bewoners van het woonzorgcentrum werden samen met negen bloembakken voor de verschillende huiskamers van het woonzorgcentrum aangeboden aan activiteitenbegeleider Thea Koster en de heer Goos Knol, bestuurder a.i. De bloemen werden door hen dankbaar in ontvangst genomen!

En echt het helpt!!

Bij al het verdriet rondom de gevolgen van het Coronavirus, is het hartverwarmend om te zien dat er zoveel aan onze bewoners en medewerkers wordt gedacht. Zo werden we deze week op de vroege maandagochtend verrast door een trompettist die het Grunninger volkslied kwam spelen. En wat te denken van het bijna dagelijkse bezoek van zomaar een heel klein jongetje op z'n loopfietsje die langs komt om naar de bewoners te zwaaien..... En niet te vergeten alle bloemen en kaartjes. Echt het helpt!!!

Trots van Vredewold deelt paaseieren uit van de FC

In deze moeilijke tijd wil FC Groningen bewoners van de woonzorgcentra een hart onder de riem steken. Daarom heeft de Trots van het Noorden ook bij Vredewold zakjes met paaseieren voor alle bewoners gebracht. Op eerste paasdag werd de traktatie van de FC door de Trots van Vredewold, de zorgmedewerkers , uitgedeeld!

Vertrek Ismay Kremers en benoeming interim-bestuurder

Vandaag is bekend geworden dat mw. dr. Ismay Kremers MBA een nieuwe functie als bestuurder van Oosterlengte heeft aanvaard en dat zij als bestuurder van Vredewold haar functie neerlegt. Formeel per 1 juni 2020 maar feitelijk per 15 april a.s. Ismay Kremers is sinds 1 april 2017 bestuurder van Vredewold en daarvoor ook als zorgmanager verbonden geweest aan onze stichting. Zij heeft veel betekend in de verdere professionalisering van Vredewold Zorg en dat in een tijd dat de zorgsector volop in beweging is en blijft. Intern in de organisatie, in de regionale samenwerking en ook op landelijk niveau via haar lidmaatschap van het bestuur van ACTIZ heeft Ismay Vredewold op de kaart gezet. Voor dat werk en die tomeloze inzet wil de Raad van Toezicht haar dank uitspreken. Een officieel afscheid zal in verband met de corona-crisis op een later tijdstip worden vormgegeven. Er is in 3 jaar veel gebeurd in de oorspronkelijke opzet van Vredewold Wonen, Zorg en Welzijn. Dat proces van transitie en transformatie is nog volop gaande en dat in combinatie met de actuele corona-crisis heeft de Raad van Toezicht doen besluiten om snel te voorzien in een interim-oplossing met een zorgvuldige overdracht van Ismay Kremers naar de nieuwe interim-bestuurder. Per 15 april 2020 zal dhr. G. (Goos) Knol aantreden. Dhr Knol heeft ruime ervaring als manager in de zorg, laatstelijk als manager bedrijfsvoering en lid van het bestuur van het Beatrix Kinderziekenhuis van het UMCG. G. Veenstra, Voorzitter Raad van Toezicht

Groningse Thuiszorgaanbieders bundelen krachten.

Vanaf dinsdag starten speciale corona thuiszorgteams. Om de verspreiding van het coronavirus te vertragen en ziekenhuizen en IC’s te ontlasten hebben Groningse thuiszorgorganisaties, in overleg met het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), het Corona Thuisteam opgericht. Het Corona Thuisteam biedt vanaf dinsdag 31 maart uitsluitend thuiszorg voor cliënten met corona en cliënten die door de huisarts of GGD ernstig verdacht worden van besmetting. Corona Thuisteam is een samenwerking van vele thuiszorgaanbieders en is tot stand gekomen vanuit het samenwerkingsverband Verpleegkundige Topzorg en in nauwe samenwerking met Menzis en Zilveren Kruis. Zorgaanbieders TSN Thuiszorg en Coöperatie Dichtbij doen de coördinatie. Het Corona Thuisteam neemt alle coronacliënten van de aangesloten thuiszorgaanbieders in de provincie Groningen in zorg. “Ook de thuiszorgaanbieders staan voor enorme uitdagingen als gevolg van het coronavirus,” zegt bestuurder Arno de Vries van Coöperatie Dichtbij. “Het Corona Thuisteam biedt gerichte zorg aan coronacliënten, waardoor cliënten langer thuis kunnen blijven of zelfs niet opgenomen hoeven te worden. Hierdoor raken ziekenhuizen minder overbelast. Een cliënt wordt namelijk pas doorgestuurd voor ziekenhuisopname als het écht nodig is.” Het Corona Thuisteam onderhoudt daarvoor korte lijnen met alle ziekenhuizen in de provincie Groningen. Zodra een ziekenhuisopname niet meer noodzakelijk is en de cliënt weer thuis verzorgd en verpleegd kan worden, neemt het Corona Thuisteam de zorg van het ziekenhuis over en waarborgt het een goede overgang van ziekenhuis naar thuis. Alleen zorg verlenen aan cliënten met corona De Corona Thuisteams bestaan uit verzorgenden en verpleegkundigen van de Groningse thuiszorgaanbieders die participeren in deze samenwerking. De verzorgenden en verpleegkundigen werken uitsluitend voor Corona Thuisteam, om zo de verspreiding van het virus door zorgprofessionals tegen te gaan. Ook gaan de zorgverleners op deze manier efficiënter om met beschermingsmaterialen. Beroep op alle thuiszorgaanbieders en zzp’ers “Het is mooi om te zien dat verschillende thuiszorgaanbieders op zeer korte termijn de krachten bundelen en samen de strijd aan willen gaan tegen het coronavirus,” vertelt Martine van Zwieten, adviseur zorgbeleid en innovatie bij TSN Thuiszorg. “Het aantal besmette cliënten zal in rap tempo toenemen en daarom hebben wij een beroep gedaan op alle thuiszorgaanbieders in de provincie Groningen om zich aan te sluiten bij het Corona Thuisteam. Vele organisaties hebben zich inmiddels aangemeld. Bij het Corona Thuisteam zijn ook zzp’ers welkom die werkzaam zijn als verzorgende-IG of (wijk)verpleegkundige.” Zzp’ers die zich bij het Corona Thuisteam willen voegen, kunnen zich via de website coronathuisteam.nl aanmelden. Het Corona Thuisteam kan alle vormen van thuiszorg overnemen, van ADL tot intensieve en hoogcomplexe thuiszorg. Ook palliatief terminale thuiszorg behoort tot de mogelijkheden. Meer informatie over het Corona Thuisteam is te vinden op www.coronathuisteam.nl. De organisaties die bij het versturen van dit persbericht aangesloten zijn bij Het Corona Thuisteam: TSN Thuiszorg, Coöperatie Dichtbij U.A., ZINN, Icare, UMCG, Oosterlengte, Interzorg Noord-Nederland, Allerzorg, Zorggroep Meander, Thuiszorg Comfort, Zonnehuisgroep Noord, Dignis, Stichting de Hoven, Beter Thuis Wonen, Stichting zorgcentrum de Blanckenborg, La Luna Care, BCM Zorg en Dienstverlening, Westerholm Zorgcentrum, Joling Zorg, Stichting Vredewold , BQR Zorg.

Informatie Corona preventiemaatregelen voor familie en clienten

In Vredewold wordt dagelijks overleg gevoerd over de actuele status rond het Corona-virus en de uitgezette preventiemaatregelen in Woonzorgcentrum Vredewold. We doen er met zijn allen alles aan om het virus buiten de deur te houden. Ook doen we ons uiterste best om de informatie naar onze clienten en hun familieden zo goed en compleet mogelijk te laten verlopen. Hieronder geven we in chronologische volgorde een overzicht van de meest essentiele informatie die we hebben verstuurd naar onze clienten en hun familieleden: Nieuwsbrief Corona nr. 2 Brief d.d. 16 maart preventiemaatregelen in Vredewold. Nieuwsbrief Corona nr. 1 Voor het laatste nieuws over corona, het Dossier coronavirus voor zorgorganisaties en Digitaal werken en corona, ga naar https://www.actiz.nl/corona

Hartverwarmend: Optreden Bert en Miranda

Bert en Miranda (Bert Solo) geven een optreden voor de bewoners van Woonzorgcentrum Vredewold. Het optreden vanaf de parkeerplaats werd bekeken door de bewoners en medewerkers van Vredewold en zorgde bij menigeen kippenvel en ontroering. Vredewold wordt sowieso dagelijks verrast met attenties en bloemen. Dit doet zowel de zorgmedewerkers als de bewoners erg goed!

Superleuk! Bloemen van de Jonge Wereld voor Vredewold

Vanochtend werd Woonzorgcentrum Vredewold verrast met heel veel bloemen. De bloemen zijn bezorgd door De Jonge Wereld voor alle ouderen en zorgmedewerkers van Vredewold. Aan de boeketten hangt een kaartje van de kinderen en begeleiders met de tekst: "Wij denken aan jullie!". Een groots gebaar van kinderdagverblijf De Jonge Wereld uit Leek

Alle hens aan dek!

Het is alle hens aan dek in de zorg. Ook Vredewold heeft extra maatregelen genomen om het coronavirus te bestrijden. Het meest ingrijpend is dat Vredewold heeft besloten om de deuren voor publiek te sluiten. We realiseren ons dat de maatregelen veel van onze bewoners, hun familieleden, onze medewerkers en vrijwilligers vragen. We doen een groot beroep op de flexibiliteit, creativiteit en begrip van iedereen. Dit alles met als doel om het coronavirus buiten de deur te houden en de zorg aan onze bewoners zo goed mogelijk te blijven verlenen en goed te zorgen voor hun welzijn. Bij dit alles kunnen we niet zonder ieders betrokkenheid en steun. Het is fijn om te merken dat dit bij Vredewold goed komt! Daarom alle lof voor iedereen en met name al onze zorgmedewerkers. We zien allerlei leuke initiatieven. We krijgen bloemen, kaartjes en veel steun van de omgeving. We stellen dit zeer op prijs. Het doet de medewerkers en onze bewoners erg goed! Ismay Kremers, bestuurder

Oproep van de activiteitenbegeleiding

Nu Vredewold de deuren heeft gesloten voor het publiek en grote bijeenkomsten niet meer zijn toegestaan, komen ook de activiteiten in de grote zaal zoals muziek en zang te vervallen. Activiteiten worden wel georganiseerd op kleinere schaal en op de afdelingen zelf. Omdat het toch beetje stiller voor onze bewoners wordt doen de volgende oproep: Wie kent iemand die op wil treden voor onze bewoners in de tuin of op een centrale plek rondom het huis? Heb je ideeen of tips: mail het onze activiteitenbegeleiding via t.koster@vredewold.nl of bel met het centrale nummer tijdens kantooruren op 0594-552626. De activiteitenbegeleiding van Vredewold

Aangecherpte Corona maatregelen: Vredewold is gesloten voor bezoek

In Nederland gelden vanaf zondag 15 maart 2020 nieuwe voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Dit betekent dat we binnen Vredewold opschalen naar een volgende fase. Wat betekent dit voor familieleden en bezoekers? Geen bezoek tot en met 6 april In navolging van de persconferentie van de ministeriele bevoegdheden en de landelijke richtlijnen van de RIVM, wordt bezoekers van Vredewold dringend verzocht hun bezoek uit te stellen tot en met minimaal 6 april a.s. Dit alles ter bescherming van onze bewoners en onze medewerkers. Wij zijn ons bewust van de impact van deze maatregelen maar we zetten alles op alles om het coronavirus buiten de deur te houden. Restaurant, kapsalon, winkeltje en activiteiten Het restaurant, de kapsalon en het winkeltje in Vredewold zijn voorlopig tot 6 april gesloten. Onze bewoners krijgen hun maaltijd in hun appartement of in de huiskamer. Alle activiteiten waarbij externe mensen of externe partijen betrokken zijn, zijn tot en met 6 april afgelast. Wij proberen de activiteiten voor de bewoners op de afdeling zoveel mogelijk door te laten gaan maar wel te centreren op de afdelingen zelf. Tot slot Onze medewerkers zijn goed geïnstrueerd en letten goed op de gezondheid en het welzijn van de bewoners. De zorgprofessionals en artsen zijn alert op de symptomen van het coronavirus en weten hoe te handelen. Vredewold houdt de ontwikkelingen via het RIVM en de brancheorganisatie Actiz goed in de gaten. Daar waar mogelijk stimuleren we contact met familie via de telefoon of via skype. Wij realiseren ons terdege dat de preventiemaatregelen die we nemen ingrijpend zijn. Zoals eerder vermeld doen wij er alles aan om onze kwetsbare doelgroep en ook onze zorgmedewerkers te behoeden voor besmetting en vertrouwen daarom op uw begrip. Ismay Kremers Bestuurder Vredewold

Geannuleerd: Beleef de wereld van Zorg en Welzijn bij Vredewold

We hadden graag kennis gemaakt met onze nieuwe talenten! In verband met de preventiemaatregelen rondom het Coronavirus gaat de bijeenkomst op 19 maart a.s. niet door. Zodra het kan laten we weer van ons horen! Op donderdag 19 maart kun je de wereld van zorg & welzijn ontdekken in Vredewold. Zoek je een nieuwe uitdaging dan is dit je kans om kennis te maken door met ons in gesprek te gaan! Ontdekken wat bij je past en wie weet wordt je onze nieuwe collega! Mogelijkheden voor zij-instromers, herintreders, en (pas) afgestudeerden, vrijwilligers, belangstellenden voor vakantiewerk, kortom voor iedereen die belangstelling heeft voor werken in onze wereld van zorg en welzijn. Dit kun je doen: - Checken of werken of leren in zorg en welzijn iets voor jou is. - Zorgprofessionals/studenten het hemd van het lijf vragen. - Zien hoe hulpmiddelen in de praktijk gebruikt worden. Hoe gebruik je een tillift of hoe is het om zelf geholpen te worden met dit hulpmiddel? Steunkousen aan doen, je doet het zo ….. - Een rondleiding om 17.00 uur en 19.00 uur door Vredewold. We ontmoeten je graag! Tot ziens op donderdag 19 maart tussen 16.00 en 20.00 uur Vredewold – Pulvertorenstraat 1 te Leek

Preventiemaatregelen Coronavirus

Het coronavirus Het zal niemand zijn ontgaan dat er een uitbraak is geweest van een nieuw Coronavirus in China. In Nederland werd op 27 februari de eerste patiënt met het virus aangetroffen en het aantal besmettingen breidt zich uit. Landelijke monitoring De brancheorganisatie van alle zorginstellingen, Actiz, onderhoudt nauw contact met het RIVM , het ministerie van VWS en de GGD en volgt de aanbevelingen op die door de bevoegde instanties worden gedaan. Vredewold houdt uiteraard alle ontwikkelingen zelf nauwlettend in de gaten en volgt de aanbevelingen van Actiz op. Wat doen we in Vredewold om de risico's zoveel mogelijk te beperken? Bij de in- en uitgangen van het woonzorgcentrum is desinfecterende gel geplaatst en er zijn informatieposters opgehangen. Hygiënisch werken en met name het wassen van handen is belangrijk en wordt extra onder de aandacht gebracht bij medewerkers en bezoekers. Zie tips de site van Zorg voor Beter. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes Invoering van "groeten zonder aanraking", d.w.z. we schudden liever geen handen meer. Bijeenkomsten en activiteiten waarbij grote groepen mensen betrokken zijn worden afgelast/uitgesteld. Bewoners/contactpersonen worden apart via een nieuwsbrief geinformeerd over de maatregelen. Wij vragen ieder om alert te zijn op medewerkers/familieleden die terugkeren uit de risicogebieden. Symptomen coronavirus Het coronavirus kan zich verspreiden via druppels. Bijvoorbeeld als iemand hoest of niets in het gezicht van een ander. Symptomen zijn koorts en luchtwegklachten zoals kortademigheid of hoest. Is er een vermoeden van besmetting of zijn er vragen, dan kun je je buiten kantooruren wenden tot zorgmedewerkers op de afdeling. Zij nemen contact op met de Infectie Preventiecommissie (IPC) van Vredewold die(indien nodig) vervolgacties in gang zetten. Op werkdagen kun je direct contact opnemen met de teamleider van de betreffende afdeling. Eerder gepubliceerd op 25 februari 2020/bijgewerkt op 5 maart

Bewoners Vredewold genieten van bezoek aan Museum Nienoord

Op zaterdag 29 februari hebben een aantal bewoners van Vredewold een bezoek gebracht aan Museum Nienoord. In het museum is op dit moment naast alle rijtuigen uit vroegere tijden een expositie te zien "Scheepvaart in het Westerkwartier”. Het uitje werd Vredewold aangeboden door de Historische Kring Leek, het Museum en de Rotaryclub Leek-Roden .

NL DOET: vrijdag 13 maart a.s.

Het Oranje Fonds organiseert op 13 en 14 maart 2020, samen met duizenden organisaties in het land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken. Wil je ook de handen uit de mouwen steken en op vrijwillige basis iets goeds doen? Dat kan! Op vrijdag 13 maart kun je samen met anderen de Beweegtuin bij Woonzorgcentrum Vredewold gebruiksklaar maken na deze vooral natte winterperiode. Wil je ons meehelpen? Meld je dan aan via de website van NLdoet .

Dienstverlening Huishoudelijke hulp in de wijk van Vredewold naar De Nieuwe Zorg Thuis

De Nieuwe Zorg Thuis (DNZT) neemt de dienstverlening huishoudelijke hulp in de wijk over van Stichting Vredewold met ingang van 1 maart 2020. DNZT neemt alle cliënten over en ook het personeel gaat mee. Dit betekent dat cliënten hun eigen vertrouwde hulpverlener kunnen behouden. Kerntaken Vredewold De bestuurder van Vredewold, Ismay Kremers, heeft veel vertrouwen in De Nieuwe Zorg Thuis: ‘’Medewerkers en cliënten zijn in goede handen.’’ Eind 2019 heeft Vredewold bij de gemeente Westerkwartier aangegeven dat de stichting zich wil gaan richten op haar kerntaak. Vervolgstap De Nieuwe Zorg Thuis heeft haar hoofdkantoor in Meppel. De organisatie werkt al in het Westerkwartier en heeft de nodige kennis en ervaring opgedaan in dit gebied. Hierdoor is de overname van de dienstverlening een wenselijke en praktische vervolgstap. Hijbo Lantink, bestuurder van De Nieuwe Zorg Thuis, ervaart deze stap dan ook als zeer positief. “Wij kennen Vredewold als een zeer betrokken partij en zijn dan ook blij dat de betrokken medewerkers samen met de cliënten kiezen voor DNZT”, aldus Lantink. “Wij heten de nieuwe collega’s en cliënten hartelijk welkom bij Jouw Nieuwe Thuis.” Wethouder Bert Nederveen van de gemeente Westerkwartier is blij dat DNZT en Vredewold samen deze vervolgstap hebben gemaakt en dat alle cliënten en betreffende medewerkers meegaan naar de DNZT.

Werving vakantiehulpen is gestart!

Vredewold is gestart met de werving van vakantiehulpen voor de zomerperiode 2020. Ken jij iemand in je omgeving die vakantiewerk zoekt en affiniteit heeft met de zorg? Geef het dan door dat ze van harte welkom zijn op het inloopmoment op dinsdag 18 februari van 14.00 uur tot 16.00 uur voor een kennismaking. Wellicht kunnen we iets voor elkaar betekenen! Zegt het voort......

Proficiat Woonondersteuners

Op woensdagmiddag 18 december heeft de eerste lichting woonondersteuners het certificaat van de opleiding woonondersteuner ontvangen! We hebben er een feestje van gemaakt en ze hebben laten zien wat ze in 6 middagen allemaal behandeld en geleerd hebben. De docenten waren onder de indruk van de fijne mensen in de groep en ze hebben heel veel plezier met elkaar gehad. Nogmaals allemaal gefeliciteerd!

Bewoners Vredewold in de collegebanken Hanzehogeschool

In plaats van studenten zaten er op de Hanzehogeschool in Groningen deze week tweehonderd ouderen. Studenten van de opleiding Commerciële Economie kregen een opdracht: "Vul een zaal met zoveel mogelijk mensen". De studenten kwamen op het idee om zich te gaan richten op de doelgroep die ieder een warm hart toedraagt: ouderen. "Ze hebben veel gedaan voor de maatschappij en wij gunnen hen een gezellige middag in deze donkere dagen voor Kerst". De activiteitenbegeleiding van Vredewold was uiteraard direct enthousiast en dit gold ook voor een aantal bewoners van Woonzorgcentrum Vredewold. Met bussen zijn ze naar de Hanzehogeschool gereden en ze hebben samen met hun begeleiders een geweldig bijzondere middag gehad!! Uiteraard was ook RTV Noord aanwezig op deze unieke happening.

Restaurant Vredewold: Welkom rondom de feestdagen!

Rondom de feestdagen is ook het restaurant van Vredewold in een gezellige kerstsfeer gebracht. Op de doordeweekse dagen kunnen de bewoners en gasten altijd aanschuiven. Naast de "gewone" menu's worden er ook extra feestelijke maaltijden geserveerd. Alle bewoners hebben hierom een folder in de brievenbus gehad. Ieder is van harte welkom!

Sinterklaas- en kerstmarkt Vredewold: 28 november

Op donderdag 28 november a.s. van 14.00 uur tot 16.00 uur wordt er een Sinterklaas- en Kerstmarkt georganiseerd in Woonzorgcentrum Vredewold in Leek. Tijdens de markt worden zelfgemaakte artikelen verkocht. Ook zijn er verschillende kraamhouders die sieraden, kleding, geborduurde handdoeken, (kerst)kaarten, decoratie voor in huis, vogeltaarten, tweedehands boeken en kerstdecoratie aanbieden. Naast de verkoop van verschillende artikelen is er een rad van avontuur, gezellige muziek, verkoop van knijpertjes en een hapje en een drankje. Ieder is van harte welkom!!! De opbrengst van de markt komt ten goede aan de bewoners van Woonzorgcentrum Vredewold.

Stichting Eigen Fondsen zet bewoners Vredewold in beweging!

Dankzij een gift van de Stichting Eigen Fondsen kunnen de bewoners van Vredewold sinds kort gebruik maken van het fietslabyrint op het plein van Woonzorgcentrum Vredewold. Fietslabyrint is een systeem waarmee mensen interactieve fietstochten maken door steden en natuurgebieden. Het beeldscherm waarop de fietsroutes worden getoond, is aangesloten op een hometrainer of andere bewegingstrainer. Stopt de fietser met trappen, dan stopt ook de fietsroute op het scherm. De beelden zijn levensecht en op kruispunten kiest de fietser zelf welke kant hij op wil. Meer dan 310 fietsroutes in binnen- en buitenland zorgen voor grenzeloos fietsplezier!

Vredewold in de Cloud!

Voor u gelezen: een prachtig artikel over Vredewold en haar ICT omgeving.

Leren is altijd: interview met Nicole Doornbos

‌ ‌ ‌ ‌ Zeg het voort! Attendeer collega's op deze website! De website Leren is Altijd gaat over leren & ontwikkelen in de langdurige zorg en is een initiatief van zorgorganisaties die werkzaam zijn in de provincie Groningen in verpleeghuiszorg en thuiszorg. Deze zorgorganisaties hebben zich voor het realiseren van hun kwaliteitsdoelen verenigd in het Convenant Verpleeghuizen Zorgkantoorregio Groningen. In de Nieuwsbrief van Leren is Altijd is een interview opgenomen met onze HR-manager Nicole Doornbos.

Kom gezellig naar Het Borghuys!

Het Borghuys is een inloop- en ontmoetingscentrum voor mensen die op zoek zijn naar gezelligheid, een praatje willen maken en mee willen doen met de aangeboden activiteiten. U kunt zonder afspraak binnenlopen en een kopje koffie komen drinken of aan een activiteit meedoen. Een diagnose of indicatie is niet nodig. De toegang is gratis, we vragen enkel een onkostenvergoeding voor de koffie/thee en de activiteiten. Zie het activiteitenprogramma van november 2019 Het Borghuys is gevestigd in de voormalige Van Panhuysschool aan de Van Panhuyslaan 16 in Leek en is geopend van maandag tot en met donderdag van 09.30 uur tot 12.30 uur. U bent van harte welkom! Voor meer informatie kunt u onze website raadplegen.

Wilt u onze Raad van Toezicht komen versterken?

In verband met het aftreden volgens rooster en het overlijden van één van onze toezichthouders is Vredewold op zoek naar twee leden voor de Raad van Toezicht. Wij zoeken een toezichthouder met financiële deskundigheid èn een toezichthouder met affiniteit met de zorg. Zie voor de uitgebreide vacaturetekst onze website: werkenbijvredewold

Heerlijke verwendag met de Politie

Op dinsdag 15 oktober jl. zijn er medewerkers van de Meldkamer Noord Nederland op bezoek geweest in Vredewold. De politiemedewerkers wilden hun teamuitje combineren met een vrijwilligersactiviteit en hebben daarom contact opgenomen met de activiteitenbegeleiding en de dagbesteding van Vredewold. Het resultaat: een gezellige middag voor de bezoekers van de dagbesteding en enkele bewoners van Woonzorgcentrum Vredewold. Een grote pluim voor de medewerkers van de meldkamer voor dit super leuke initiatief!!!

Op reis in de Paardentram

Onder schitterende weersomstandigheden zijn bewoners van Vredewold vanmiddag vertrokken in een echte Paardentram. Een topmiddag!

Bewoners Vredewold op de camping

In de weken van maandag 23 augustus tot en met 12 september gaan bewoners van Vredewold (overdag) naar de camping Nienoord. Update 4 september: Ondanks het iets mindere weer gaan de bewoners van Vredewold kamperen. Gelukkig zijn de extreme hoge temperaturen voorbij en is het (nog) niet koud! Bij aankomst staat de koffie klaar in de tent. Rond het middaguur met zijn allen in het treintje van Nienoord op weg om een pannekoek of patatje te eten in het restaurant op het campingterrein. Ook de regionale pers blijft druk met de kampeerders van Vredewold. Deze week komt TV-Westerkwartier langs om opnames te maken. Hoe leuk kan het zijn! Laatste nieuws: woensdag 28 augustus komt ook RTV Noord langs op de camping... Uitzending op RTV Noord op dezelfde dag vanaf 18.00 uur en herhaling ieder uur! Dinsdag 27 augustus : Het is volop zomer en dus op en top campingweer. De bewoners, familieleden, vrijwilligers en medewerkers zoeken in verband met de hoge temperaturen de schaduw op en vermaken zich opperbest.

Memorywalk : 14 september a.s.

Stappen zetten tegen dementie! Elk jaar worden meerdere wandeltochten georganiseerd om aandacht te vragen en geld in te zamelen voor het Alzheimercafé. Tientallen vrijwilligers en diverse sponsoren zorgen keer op keer voor een geslaagd evenement! De wandeltocht wordt gehouden op 14 september a.s. en start bij boerderij Oosterheerdt in Tolbert om 09.00 uur. Zie voor meer informatie en aanmelding de site: www.memorywalkleek.nl Eerder gepubliceerd 14 augustus 2019

Vredewold is trots op haar 108 jarige bewoonster

Het is feest in Vredewold, want de oudste bewoner van Vredewold en van de provincie Groningen is jarig. Mevrouw Boekema-Hut is vandaag maar liefst 108 jaar geworden. Het was een drukte van belang in het appartement van mevrouw Boekema in Woonzorgcentrum Vredewold. 'Wat is nou het geheim om de 108 te halen?', vraagt Expeditie Grunnen-presentator Ronald Niemeijer aan mevrouw Boekema-Hut. 'Dat moet een geheimpje blijven', antwoordt de oudste inwoner van onze provincie. De kans om even 'lang zal ze leven te zingen', laat het team van Expeditie niet liggen. Ze zetten het verjaardagslied in en al gauw zingt iedereen in de kamer mee. Niemeijer sluit het gezang af met: 'Hieper de piep… hoera! Wees maar gerust hoor mevrouw Boekema-Hut, we gaan het niet 108 keer hoera roepen.'

Radio Noord in Vredewold

Zaterdagochtend 27 juli jl. even na half tien was Radio Noord (Wiebe Klijnstra) in Vredewold voor een kort interview met bewoners en medewerkers over hoe in Vredewold wordt omgegaan met de extreme weersomstandigheden. De bewoners vonden het maar wat gezellig op de vroege zaterdagochtend met Wiebe! De opnames werden zaterdagochtend live uitgezonden op Radio Noord! (Uitzending: Noord en Ommeland met daarin agendatips voor het weekend, columns die de week samenvatten, de Weekkwis en een verslaggever op struun in de provincie )

Nieuw lid Raad van Toezicht Vredewold

In de vergadering van de Raad van Toezicht op 27 juni jl. is de heer E. van der Sluis benoemd als lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Vredewold. De heer Van der Sluis volgt de heer E. Helmholt op die per genoemde datum is afgetreden. De heer Van der Sluis is woonachtig in Norg, is werkzaam bij Interzorg en zal binnen de Raad van Toezicht het aandachtsgebied financiën op zich nemen en daarmee ook zitting nemen in de financiële auditcommissie van Vredewold. Samenstelling van de Raad van Toezicht Stichting Vredewold: Dhr. G. Veenstra - voorzitter Mw. K. Wynia - secretaris, cliëntvertegenwoordiger, lid commissie Kwaliteit & Veiligheid Dhr. H. Berkhof - lid auditcommissie, financiën en personeelsvertegenwoordiger Dhr. E. van der Sluis - lid auditcommissie, financiën Mw. N. van Zweeden - lid commissie Kwaliteit & Veiligheid Dhr. J. de Vries - lid

Gewijzigde openingstijden receptie Woonzorgcentrum Vredewold

Per 1 juli 2019 zijn de openingstijden van de receptie van Woonzorgcentrum Vredewold aangepast. De receptie van Vredewold is vanaf genoemde datum op doordeweekse dagen geopend van half negen 's ochtends tot vijf uur in de middag. Eerder gepubliceerd op 13 juni

Stichting Huisvesting Vredewold verhuist

Stichting Huisvesting Vredewold verhuist per 1 juli van de Pulvertorenstraat naar De Schutse in Leek aan de Oldenoert 32. Stichting Vredewold, Stichting Dienstencentrum Leek en Stichting Huisvesting Vredewold waren in het verleden drie stichtingen onder één paraplu met dezelfde bestuurder en Raad van Toezicht. Met de komst van de nieuwe Woningwet is hier verandering in gekomen. De stichtingen Zorg en Wonen hebben elk afzonderlijk een bestuurder en Raad van Toezicht/Commissarissen gekregen. De welzijnsactiviteiten vallen vanaf 1 januari dit jaar onder de verantwoordelijkheid van De Schans. Vanaf 1 juli zullen de meeste medewerkers die voor Stichting Huisvesting Vredewold werken, ook bij deze stichting zelf in dienst zijn. Hierdoor vindt er steeds minder uitwisseling van personeel plaats. Daarnaast heeft Vredewold Zorg tekort aan ruimte en kan ze de kantoren die Vredewold Wonen in gebruik heeft, heel goed zelf gebruiken. Dit heeft beide stichtingen in goed overleg doen besluiten, om op afzonderlijke locaties verder te gaan.

Tweede Kamer neemt "Innovatie in het verpleeghuis" in ontvangst

Druksensoren die direct melding geven wanneer iemand gevallen is, een virtual reality bril die ouderen rust biedt, robot Karel Pepper die medewerkers en bewoners helpt aan informatie. Verpleeghuizen zetten ICT en techniek in vele vormen in om kwaliteit van zorg te verbeteren. Druksensoren die direct melding geven wanneer iemand gevallen is, een virtual reality bril die ouderen rust biedt, robot Karel Pepper die medewerkers en bewoners helpt aan informatie. Druksensoren die direct melding geven wanneer iemand gevallen is, een virtual reality bril die ouderen rust biedt, robot Karel Pepper die medewerkers en bewoners helpt aan informatie. Verpleeghuizen zetten ICT en techniek in vele vormen in om kwaliteit van zorg te verbeteren. Druksensoren die direct melding geven wanneer iemand gevallen is, een virtual reality bril die ouderen rust biedt, robot Karel Pepper die medewerkers en bewoners helpt aan informatie. Verpleeghuizen zetten ICT en techniek in vele vormen in om kwaliteit van zorg te verbeteren. De vaste commissie voor VWS in de Tweede Kamer nam vandaag de ActiZ-publicatie ‘ Innovatie in het verpleeghuis ’ in ontvangst. In de publicatie vertellen zorgmedewerkers hoe ICT en techniek bijdragen aan goede kwaliteit van zorg en werk. De 23 verhalen van cliënten, zorgmedewerkers en zorgbestuurders geven een beeld van innovaties in de verpleeghuiszorg. Maar ook hoe ze bijdragen aan verbetering van kwaliteit of verhoging van het werkplezier in het verpleeghuis. De innovaties zijn onder meer mogelijk gemaakt door de middelen die beschikbaar zijn gekomen voor de invoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Vacatures Vredewold: Vanzelfsprekend veelzijdig!

Wij vinden het belangrijk dat de cliënten in ons woonzorgcentrum en in de wijk zich prettig voelen. Dat betekent dat het ritme van de cliënt van het ritme van de medewerker mag zijn. Elke dag is anders en wij bewegen met onze cliënten mee. Wij zoeken flexibele collega's die, zowel zelfstandig als in een team, met aandacht zorgen voor het welzijn en de zorg voor onze cliënten. Ben jij enthousiast, heb je doorzettingsvermogen, kun je zowel zelfstandig als in een team werken en ben je communicatief vaardig? Dan zijn we op zoek naar jou! Ben je nieuwsgierig naar onze vacatures, kijk op onze website voor de functies en sollicitatiemogelijkheden.

Leuk om te lezen: Artikel Vilans met Ismay Kremers, bestuurder Vredewold

Vilans is de landelijke kennisorganisatie voor langdurende zorg en Vilans zorgt dat zorg beter werkt. Begin dit jaar publiceerde Vilans de nieuwe strategische koers. Hierin staat de visie op kennis centraal. Maar wat betekent dat precies? Bestuursvoorzitter Annelies Versteegden van kennisorganisatie Vilans sprak hierover met onze bestuurder Ismay Kremers. Leuk om te lezen dus: het dubbelinterview met Ismay Kremers!

Nieuwe start voor De Schutse

Per 1 juli wordt er een nieuwe start gemaakt in De Schutse in Leek. Na een periode van intensief samenwerken tussen De Schutse 2.0, Sociaal Werk De Schans, Vredewold en de gemeente Westerkwartier, is een oplossing gevonden voor het aankomende anderhalf jaar. Het college van de gemeente Westerkwartier wil in ieder geval tot 1 januari 2021 ruimte bieden aan bestaande en nieuwe initiatieven van inwoners in De Schutse. De belangrijkste doelstellingen zijn hierbij eigenaarschap, samenwerken en verbinden. De Schutse blijft hiermee de ontmoetingsplek voor en door inwoners, waar ruimte is voor activiteiten en informele welzijnsvoorzieningen. De gemeente stelt de huisvesting beschikbaar en het beheer ligt bij Tinten. Sociaal werk De Schans houdt zich, vanuit hun opdracht voor de basisondersteuning, bezig met het ondersteunen en faciliteren van de verschillende initiatieven en activiteiten. Op maandag 20 mei a.s. is er een informatiebijeenkomst voor de gebruikers, vrijwilligers en overige betrokkenen.

Project Grensverleggend Zorgen

Vredewold en 7 andere Noordelijke zorginstellingen hebben met het project Grensverleggend Zorgen de handen inéén geslagen om samen te werken aan nieuwe concepten gericht op een duurzame organisatie van specialistische zorg voor kwetsbare ouderen in de provincie Groningen. De volgende instellingen nemen deel aan het project: Vredewold , Zorggroep Meander, NNCZ, Het Hooge Heem, De Hoven, TSN Thuiszorg, Zonnehuisgroep Noord en De Blanckenborg. Om het Project Grensverleggend Zorgen handen en voeten te geven wordt in gezamenlijkheid een projectmanager gezocht. De vacature van projectmanager is inmiddels gepubliceerd; de werving en selectie verloopt via De Hoven.

Project Werken in de Zorg

Op de locatie van Woonzorgcentrum Vredewold volgen acht werkzoekenden vanaf 12 maart de opleiding tot Helpende Zorg en Welzijn. Docenten van het Alfa College Groningen verzorgen deze éénjarige opleiding in Vredewold. De gemeenten vergoeden de kosten van de opleiding. Een belangrijke voorwaarde en het belangrijkste onderdeel van de opleiding is het volgen van een stage bij een zorginstelling. De stage duurt maximaal zes maanden. Zes zorginstellingen in de gemeenten Noordenveld en Westerkwartier hebben stageplaatsen beschikbaar gesteld om zo de start van het opleidingstraject mogelijk te maken. De stagiairs kunnen aan de slag in De Hullen in Roden, De Nieuwe Wierde in Grijpskerk, Het Hooge Heem in Grootegast, Het Zonnehuis in Zuidhorn en in Vredewold in Leek. Medewerkers van de betrokken gemeenten nemen tijdens de opleiding de taak op zich de deelnemers te bemiddelen naar een baan bij een zorginstelling. Op basis van deze resultaten kijken de gemeenten samen met de betrokken zorginstellingen of ze het opleidingstraject voortzetten en zo mogelijk uitbreiden.

Overdracht Welzijnsactiviteiten aan De Schans

Als gevolg van de uitkomst van de aanbesteding voor Welzijn in de gemeente Westerkwartier heeft de Stichting Dienstencentrum Leek per 1 januari 2019 de welzijnsactiviteiten overgedragen aan Sociaal Werk De Schans. Voor informatie of contact kunt u zich richten tot De Schans via de mail: info@sociaalwerkdeschans.nl of telefonisch via 0594-745620. De Stichting Dienstencentrum Leek zal haar website in maand januari aanpassen aan de nieuwe situatie.

Wijziging openingstijden Vredewold Wonen

Wijziging openingstijden vanaf 1 januari 2019 Vanaf 1 januari aanstaande heeft Stichting Huisvesting Vredewold een nieuwe werkwijze. Vanaf het nieuwe jaar zijn wij van maandag t/m donderdag geopend tussen 9.00 en 12.00. Tijdens deze openingstijden kunt u ons zonder afspraak bezoeken en niet- spoedeisende reparatieverzoeken bij ons indienen. ‘s Middags en op vrijdag kunt u alleen op afspraak bij ons terecht. Een afspraak maakt u telefonisch op telefoonnummer 0594 – 552626. Als u een reparatieverzoek heeft die niet kan wachten, dan kunt u ons uiteraard 24 uur per dag en 7 dagen per week bereiken op telefoonnummer 0594-552626, de telefoon staat doorgeschakeld naar de dienstdoende medewerker. Op dit moment zijn wij nog bereikbaar via het algemene telefoonnummer van Woonzorgcentrum Vredewold aan de Pulvertorenstraat. Door de verdere verzelfstandiging van Stichting Huisvesting Vredewold zullen wij in de toekomst bereikbaar zijn op een eigen telefoonnummer en mailadres. Zodra deze bekend zijn, ontvangt u hierover bericht. Tot die tijd kunt u gebruik blijven maken van de huidige telefoonnummers en het post- en mailadres.

Tijdelijke instandhouding Dienstencentrum De Schutse

Overeenstemming over tijdelijke instandhouding Dienstencentrum De Schutse In de afgelopen decennia is De Schutse in Leek, onderdeel van Stichting Dienstencentrum Leek, uitgegroeid tot een bloeiende ontmoetingsplek van en voor inwoners. Met de aanbesteding van het welzijnswerk in het Westerkwartier is een gedeelte van de activiteiten die plaats vinden in De Schutse gegund aan Sociaal Werk De Schans. Om alle activiteiten veilig te stellen ligt er een gezamenlijke opdracht voor de gemeente, Sociaal Werk De Schans en Stichting Dienstencentrum Leek. Deze drie partijen hebben samen gekozen om een overgangsperiode van een half jaar in te lassen om tot een duurzame oplossing te komen. Gedurende deze tijd kunnen de activiteiten in De Schutse doorgaan. Aandacht en tijd Niet alle activiteiten die plaatsvinden in De Schutse vallen onder de opdracht van Sociaal Werk De Schans. Al het waardevolle van De Schutse behouden vraagt om een zorgvuldig proces en tijd. De keuze voor een periode van een half jaar betekent dat De Schutse van 1 januari tot eind juni 2019 een ontmoetingsplek blijft voor de inwoners van het Westerkwartier. Betrokken partijen dragen allen bij om dat te faciliteren. Huur, schoonmaak en beheer worden in gezamenlijkheid opgepakt. Dit zal echter anders gebeuren dan nu het geval is. Het doel van dit half jaar is te komen tot een doorstart naar een structurele, betaalbare invulling van de Schutse. Een inwonerinitiatief is hier een mooi voorbeeld van. Vele activiteiten in De Schutse Er vinden verschillende activiteiten plaats in De Schutse, waaronder sociaal culturele activiteiten en beweeg- en ontmoetingsactiviteiten. Vanuit De Schutse wordt ook informatie en advies gegeven en mantelzorgondersteuning geboden. Daarnaast zijn inwonersinitiatieven zoals De Hulpkring, Seniorweb en het Ouderenvervoer gehuisvest op deze locatie.

Blog Richard Lokhorst

Volgens hem heeft het niets te maken met een midlifecrisis, maar niemand zag het aankomen toen Richard Lokhorst (43) op zijn eenenveertigste van de ene op de andere dag ontslag naam als filiaalmanager bij de Scapino. Na twintig jaar had hij daar alles meegemaakt en wilde hij het roer omgooien om te gaan werken in de ouderenzorg. Nu volgt hij de opleiding verzorgende IG en werkt hij op verpleegunit ’t Piepke van Vredewold. ‘Ik vind de omgang met ouderen interessant en kan me ook goed verplaatsen in hun leefwereld. Ze hebben geleefd. Dat hoor je terug in hun verhalen. Soms prachtig, soms verdrietig. Het is een uitdaging om daarop voort te borduren. Mijn werkdag begint met bewoners uit bed halen, wassen, aankleden en medicatie geven. Daarnaast ben ik erbij met het middageten en doen we tussendoor leuke dingen: lekker op pad, sjoelen, wandelen. Ze worden vrolijk als ik bij ze voor de deur sta. ‘Daar is mien jonkje weer,’ hoor ik regelmatig. Op feestjes krijg ik vaak de vraag of mijn werk alleen bestaat uit wassen en aankleden van bewoners. Het is jammer dat dat nog steeds het beeld is. Het is maar zo’n klein stukje van mijn werk. De uitdaging is om bewoners zo lang mogelijk stabiel te houden. Daar komt zoveel bij kijken: medicatie, tijdig signaleren, beweging, mensen het naar de zin maken en zorgen dat hun oude dag de moeite waard is. Dáár draait het om. Toen ik mijn ontslag indiende, heb ik een uurtje gedacht: heb ik hier wel goed aan gedaan? Daar is nu geen twijfel meer over mogelijk. Ik vond gelukkig heel snel deze BBL-plek bij Vredewold. De detailhandel mis ik geen moment. Ik ben een gevoelsmens, altijd geïnteresseerd in mensen. Als filiaalmanager werkte ik in een zakelijke en gejaagde wereld. De zorg was voor mij thuiskomen. Ik vond het zo bijzonder dat het vanaf dag één zo goed voelde. Wil je ontdekken of de zorg iets voor jou is? Doe vrijwilligerswerk, loop een dag mee of ga een stukje fietsen met een oudere. Werken in de zorg moet je ervaren.’ Kijk op ouderenzorgzitinje.nl om te zien waar je welkom bent.

Blog Anouk Nijsing, contactverpleegkundige Vredewold

Van een opleiding verzorgende IG en mbo verpleegkunde stroomde Anouk Nijsing (26) door naar de HBO-verpleegkunde. Inmiddels werkt ze sinds 2014 bij Vredewold. Eerst als oproepkracht en tegenwoordig als contactverpleegkundige. Ook rondde ze de opleiding tot Parkinsonverpleegkundige 'nog even' af. ‘Na het mbo was ik nog niet uitgeleerd. En nog steeds niet. De ouderenzorg is een plek waar je je volop kunt ontwikkelen. Dat kan richting een managementfunctie of juist meer naar de specialistische kant. Ik heb me nu gespecialiseerd in Parkinson en mag binnen Vredewold een Parkinson-netwerk opzetten. Met een team van verschillende disciplines begeleiden en ondersteunen we mensen met de ziekte van Parkinson en hun naasten. Onwijs leuk, want ik mag zelf beslissingen nemen over de inhoud van het werk. Onze bewoners hebben veel zorg en aandacht nodig. Mensen blijven over het algemeen langer thuis wonen, dus wanneer ze bij ons in het woonzorgcentrum komen wonen, is de problematiek vaak groter. Ze hebben zowel psychische als lichamelijke klachten. Als contactverpleegkundige coördineer ik de zorg rondom acht bewoners, zodat ze de zorg krijgen die ze op dat moment nodig hebben. Mijn werk bestaat uit het verdelen van de taken en aansturen van collega’s. Op sommige dagen zit ik veel achter de computer, maar ik help ook altijd mee op de afdeling. Het contact met de bewoners vind ik erg belangrijk. Ik heb het altijd al mooi gevonden om met ouderen te werken. Hun wereld is soms klein en door wat extra aandacht kun je mensen al een fijne dag bezorgen. Ik vond mijn werk in het ziekenhuis ook leuk, maar een band opbouwen met patiënten en hun familie zat er niet in. Ik ga elke dag met veel plezier naar mijn werk. Het is vaak erg druk, maar met een goede sfeer en een fijn team om mij heen, haal ik veel plezier en voldoening uit het werk. Ik vind mijn werk écht heel erg leuk.’

Dienstencentrum De Schutse: Politiek cafe

Op woensdag 7 november a.s. organiseert het Steunpunt Mantelzorg Westerkwartier een Politiek Café in het Dienstencentrum De Schutse

Seniorweb organiseert OPEN DAG op 10 november

Op 10 november a.s. organiseert Seniorweb een open dag in Dienstencentrum De Schutse

Seniorweb geeft presentatie over Excel

Op vrijdag 2 november organiseert Seniorweb een presentatie over de talloze mogeljkheden van Excel in het Dienstencentrum De Schutse.

Week van de mantelzorg: 5 t/m 10 november 2018

Op 10 november a.s. wordt de landelijke Dag van de Mantelzorg gevierd. In het kader van de week van de mantelzorg is er op woensdag 7 november a.s. een Politiek Café. U kunt dan als mantelzorger in het Dienstencentrum De Schutse in gesprek gaan met vertegenwoordigers van een aantal politieke partijen. U bent van harte welkom vanaf 13.30 uur. Het Politiek Café begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. U hoeft zelf niet te koken want na afloop van het debat kunt u genieten van een heerlijk stamppotbuffet. U kunt zich opgeven voor 29 oktober a.s. bij het Steunpunt Mantelzorg in Leek. Telefoon: 0594-512334 of via de mail: t.turksema@vredewold.nl

Alzheimercafe op dinsdag 9 oktober 2018

Op dinsdagavond 9 oktober a.s. wordt er een voorlichtingavond georganiseerd met als thema "Veranderende relatie".

Memorywalk op zaterdag 29 september

Dit jaar zal de start van de Memorywalk voor de hoofdingang van Woonzorgcentrum Vredewold plaatsvinden. De start is om 9:30 uur. Het startschot zal door de burgemeester worden verzorgd. Voorafgaand daaraan is er een Warming up verzorgd door een docente seniorengymnastiek op het terrein van Vredewold. Daarna gaat de hele groep, onder begeleiding van de muzikale klanken van de Harmonie, rechtsaf de Pulvertorenstraat in. We verwachten ongeveer 250 deelnemers. Na de start zal de rest van de activiteiten plaatsvinden op het terrein van de van Panhuys. Bij de hoofdingang zullen we voor de zichtbaarheid een aantal banners ophangen.

OPEN HUIS Dienstencentrum De Schutse

Het Dienstencentrum De Schutse opent op zaterdag 8 september a.s. haar deuren voor het publiek om te laten zien wat er allemaal te doen is aan de Oldenoert 32 te Leek. Gepubliceerd op 31 juli 2018

Aangepaste openingstijden Stichting Huisvesting Vredewold

In de vakantieperiode (23 juli tot en met 31 augustus, week 30 t/m 35) is de afdeling verhuur van Stichting Huisvesting Vredewold op de vrijdagen gesloten. Wij helpen u in deze periode graag op maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 12.00 uur.

Toegang hoofdingang Woonzorgcentrum Vredewold afgesloten

In verband met onderhoud aan de bestrating, zal de oprit naar de hoofdingang van het Woonzorgcentrum Vredewold op dinsdag 24 juli a.s . zijn afgesloten. Bezoekers en bewoners worden verzocht om de ingang aan de Driemolenhof te gebruiken. Er zullen verwijzingsborden worden geplaatst. De medewerkers kunnen gebruik maken van de personeelsingang aan de achterzijde van Vredewold. De werkzaamheden op dinsdag 24 juli zullen tot ongeveer 16.00 uur duren.

Bouwplannen in Zevenhuizen

Sinds 2 juli j.l. is Stichting Huisvesting Vredewold (SHV) eigenaar geworden van de kerk Het Anker met bijbehorende gebouwen en terreinen aan het Hoofddiep/Kokswijk in Zevenhuizen. SHV heeft plannen om op deze plek maximaal 20 seniorenwoningen te bouwen. Hierover zijn gesprekken gaande met een aannemer en de gemeente. Mochten het hierover tot een akkoord komen dan zal op zijn vroegst in het voorjaar van 2020 kunnen worden gestart met de nieuwbouw. Er zal eerst op korte termijn een flora- en faunaonderzoek plaatsvinden en de bestemmingsplanprocedure zal worden opgestart.

Binnenkort aan de slag in Vredewold

Vanaf februari volgend jaar gaan mensen, die nu nog een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, werkzaamheden uitvoeren in Woonzorgcentrum Vredewold. Dit als antwoord op het tekort aan zorgpersoneel dat steeds nijpender vormen gaat aannemen. Vorige week is er in Woonzorgcentrum Vredewold een bijeenkomst geweest. De bijeenkomst is georganiseerd in samenwerking met het Alfa College in Groningen en de ISD Noordenkwartier. Ruim dertig clienten van de sociale dienst die moeiljik aan een baan kunnen komen, gaven aan de uitnodiging gehoor. Het betreft hier zowel statushouders (mensen met een verblijfsvergunning) als langdurig werklozen. Ze kregen voorlichting over een nieuw op te starten tweejarige opleiding voor een baan in de zorgsector. Het uitgangspunt is dat de cursisten vier dagen per week gaan werken. Behalve Vredewold worden er ook mensen geplaatst in Het Hooge Heem in Grootegast, De Nieuwe Wierde in Grijpskerk en in De Hoorn in Marum.

Vredewold tekent convenant voor aanpak personeelstekort in de zorg

Groningse ouderenzorgorganisaties werken samen om medewerkers te behouden én aan te trekken Op maandag 9 juli ondertekenden ouderenzorgorganisaties uit de provincie Groningen het convenant Verpleeghuizen Zorgkantoorregio Groningen; Thuis in het verpleeghuis, waarmee ze zich verbinden aan een gezamenlijke en regionale aanpak van de tekorten in de ouderenzorg. Het convenant kwam tot stand in samenspraak met het zorgkantoor Menzis, alle onderwijsinstellingen, samenwerkingsverband NetwerkZon en werkgeversorganisatie ZorgpleinNoord, om zo bindende regionale afspraken te maken voor in elk geval de komende drie jaar. Het convenant vloeit voort uit het programma Thuis in het Verpleeghuis van het ministerie van VWS. Kern van dit programma is de implementatie van het kwaliteitskader Verpleeghuizen met als doel om de zorg voor ouderen merkbaar te verbeteren. Het aantrekken en behouden van medewerkers is daarbij een complex vraagstuk dat vraagt om een krachtige samenwerking en innovatieve én duurzame oplossingen. Uit een regionale arbeidsmarktanalyse blijkt dat er op dit moment al een forse vacaturedruk bestaat op nagenoeg alle functies binnen de ouderenzorg. De analyse toont daarmee de urgentie aan, maar biedt tegelijkertijd aanknopingspunten om hiermee aan de slag te gaan. De bereidheid om elkaar te helpen en van elkaar te leren is een belangrijk uitgangspunt, waarbij organisaties elkaar niet langer beconcurreren op arbeidsvoorwaarden. Ze slaan de handen ineen om uitstroom binnen de regio zoveel mogelijk te beperken en instroom te versterken. Acties waarmee huidige medewerkers worden behouden, nieuwe medewerkers worden aangetrokken, maar ook andere manieren van werken en leren én het bundelen van kennis en informatie, dragen bij aan toekomstbestendige Groningse ouderenzorg met voldoende en goed gekwalificeerd personeel. De heer Jan Megens van Zorgkantoor Menzis wist de vergelijking met de actualiteit te maken: ‘Wij zijn net als België op het WK. We spreken misschien niet altijd dezelfde taal, maar kennen allemaal dezelfde uitdagingen. Het is bijzonder dat Groningen koploper in Nederland is met het eerste brede convenant tussen ouderenzorginstellingen. Met dit convenant zijn we door de poulefases, maar zullen we ook nog vele finales moeten doorstaan’. ZorgpleinNoord is als werkgeversorganisatie nauw betrokken bij de totstandkoming van het convenant en vervult daarin een coördinerende en verbindende rol. Met het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) zet ZorgpleinNoord zich samen met zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs en de overheid in voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. De afspraken die de ouderenzorgorganisaties binnen het convenant hebben gemaakt, vormen een onderdeel van deze regionaal brede aanpak, vertaald naar specifieke behoeften van de ouderenzorg in Groningen.

Zaterdag 16 juni Open Huis Vredewold

Op zaterdag 16 juni a.s. is Vredewold een van de locaties van de Hoi Moi ontmoetingsdag voor Zorg en Welzijn. Vredewold opent vanuit de locatie Van Panhuys haar deuren van 12.00 uur tot 16.00 uur. Op deze dag worden er rondleidingen georganiseerd in het Woonzorgcentrum Vredewold en op de locatie Van Panhuys waar de Thuiszorg, de Dagbesteding en de Open Inloop zijn gehuisvest. Een goede gelegenheid om te laten zien hoe Vanzelfsprekend Veelzijdig Vredewold is. We maken van de gelegenheid gebruik om op deze dag ook in gesprek te gaan met met kandidaten die geinteresseerd zijn in een baan in de zorg. HOIMOI is een activiteit van de Kerngroep WMO en wordt ondersteund door de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn.

AVG: Privacyverklaring Vredewold

Vanaf 25 mei is de Europese Algemene Verordening van Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De nieuwe wet heeft gevolgen voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens bij organisaties. Het verkrijgen van inzicht in de verwerking van de persoonsgegevens en het borgen van privacy bij de ontwikkeling en verbetering van systemen zijn hierbij de uitgangspunten. De door u aan Vredewold verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). In het kader van de AVG heeft Vredewold een privacyverklaring opgesteld. U kunt de verklaring via deze link downloaden of indien gewenst in hardcopy afhalen of inzien bij de receptie van Woonzorgcentrum Vredewold.

Altijd met plezier naar je werk? Dat kan!

Hou je van hardstyle of juist van klassiek ? Ben je jong of inmiddels een senior? Het maakt ons allemaal niet uit! Wij zijn op zoek naar jou! Ben jij op zoek naar een leuke baan of opleiding in de zorg? Wil je infomatie over de functies die je allemaal tegenkomt in Vredewold of wil je misschien weten of er mogelijkheden zijn voor het volgen van een opleiding? Jouw toekomstige collega's willen heel graag met je in gesprek! Je bent van harte welkom op zaterdagmiddag 16 juni van 13.00 tot 16.00 uur in onze locatie van Panhuys aan de van Panhuyslaan 16 in Leek. Wil je graag alle aandacht en wil je zeker weten dat er voldoende tijd is voor een gesprek met jou? Meld je dan per mail aan bij k.denoord@vredewold.nl Tot 16 juni!

Parkeren rondom Driemolenhof

We hebben gezien dat er de laatste tijd auto's geparkeerd staan op de trottoirs rondom de Driemolenhof en het Woonzorgcentrum. We willen ieder er op wijzen dat dit niet is toegestaan en het daarnaast erg lastig is voor ouderen om op het trottoir te wandelen als er auto's staan geparkeerd. De gemeente heeft aangekondigd hier vaker te gaan controleren en bij overtredingen boetes te gaan uitschrijven. Voor medewerkers van Vredewold geldt, dat zij kunnen parkeren op de parkeerplaats aan de Driemolenhof achter de slagboom.

Henk Kamp en Wouter van Soest op bezoek in Vredewold

Op donderdagmiddag 5 april jl. heeft de voorzitter van Actiz, Henk Kamp, samen met de directeur van Actiz, Wouter van Soest, een werkbezoek afgelegd aan Woonzorgcentrum Vredewold. De voormalige minister, de heer Henk Kamp, had oprechte belangstelling voor de verhalen van de cliënten van de dagvoorziening op de locatie Van Panhuys. De bestuurder van Vredewold, Ismay Kremers, heeft daarna beide heren van Actiz een rondleiding gegeven door het gebouw en tevens een bezoek gebracht aan een van de huiskamers op de verpleegunit.

Extra budget naar personeel en technologie

Op 23 april jl. heeft onze bestuurder, Ismay Kremers, namens Actiz de publicatie "Resultaten uit het verpleeghuis" aan minister Hugo de Jonge overhandigd. In dit rapport vertellen bestuurders van 45 zorgorganisaties hoe en waarom zij extra middelen voor de invoering van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg inzetten. Ook Vredewold vertelt hierin hoe de extra middelen worden ingezet zodat dit daar naar toe gaat waarvoor het is bedoeld: meer mensen aantrekken en technologie zo inzetten dat de zorgprofessionals meer tijd en aandacht hebben voor de zorg aan de ouderen. Want dat is immers waar het uiteindelijk allemaal om gaat! Het rapport is hier in te zien, het verhaal van Vredewold staat op pagina 22! Nieuwsitem van Zorgvisie

Groot onderzoek woonwensen en -lasten in het Westerkwartier

De gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn, woningbouwcorporatie Wold & Waard, Stichting Huisvesting Vredewold en het Huurdersplatform Westerkwartier voeren samen een groot woononderzoek uit onder inwoners van het Westerkwartier. Hiermee willen zij de woonwensen en -lasten van de inwoners in kaart brengen. In totaal krijgen zo’n 28.000 inwoners in het Westerkwartier volgende week een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Bureau KAW uit Groningen voert het onderzoek uit. Jongeren De genoemde organisaties willen ook graag weten welke woonwensen jongeren tot 30 jaar in het Westerkwartier hebben. Zij ontvangen ook een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. De gemeenten, Wold&Waard, Vredewold en het Huurdersplatform vinden het belangrijk dat jongeren hun woonwensen in het Westerkwartier kunnen vervullen. Hebben zij verhuisplannen? Of willen ze graag in het Westerkwartier blijven wonen? Zo ja, wat voor woningen zoeken zij en waar willen ze wonen? Betaalbaar wonen De gemeenten, Wold & Waard, Vredewold en het Huurdersplatform vinden betaalbaar wonen voor iedereen in het Westerkwartier belangrijk. Dat betekent dat huur, hypotheek en andere woonlasten passen bij het inkomen van huishoudens en dat er voldoende geld overblijft om van te leven. Met dit onderzoek willen de organisaties te weten komen of wonen in het Westerkwartier betaalbaar is. Resultaten Het onderzoek loopt tot begin mei. De genoemde organisaties verwachten in juni de resultaten van het onderzoek bekend te maken. Wethouder Jan Vos van de gemeente Marum, ook namens de andere gemeenten: “D e resultaten van het onderzoek leveren een belangrijke bijdrage aan de woningbouwprogramma’s van de gemeenten en woningcorporaties. Daarnaast betrekken we de resultaten bij het ontwikkelen van beleid om de betaalbaarheid van het wonen in het Westerkwartier te verbeteren.” De gemeenten, Wold & Waard, Vredewold en het Huurdersplatform hopen op een hoge respons. Deelnemers aan het onderzoek maken kans op één van de iPads die de organisaties verloten.

Bereikbaarheid Vredewold

In verband met het verbreden van het Vredewoldplantsoen bij de aansluiting met de Oosterheerdstraat is Vredewold de komende weken alleen bereikbaar vanuit het centrum.

Vredewold start met Open Inloop: Het Borghuys

Op dinsdag 3 april a.s. start Vredewold met Het Borghuys, een Open Inloop voor inwoners woonachtig in het Westerkwartier die te maken hebben met dementie. Een laagdrempelige voorziening waar de bezoeker zonder indicatie en zonder zich van te voren te hoeven opgeven, kan binnenlopen voor gezelligheid, aandacht, activiteiten, ondersteuning en informatie. Zowel mensen die lijden aan beginnende dementie als hun mantelzorgers zijn welkom. Het Borghuys is vooralsnog geopend van maandag tot en met donderdag van 09.30 uur tot 12:30 uur. De bedoeling is om deze openingstijden spoedig te verruimen. De Open Inloop is een nieuwe voorziening in het Westerkwartier en is feestelijk geopend op donderdagochtend 29 maart jl. door de wethouder van de gemeente Leek, de heer B. Plandsoen en de bestuurder van Vredewold, mevrouw I. Kremers. Na de opening was er ruime gelegenheid om Het Borghuys te bezoeken en informatie te ontvangen van de gemotiveerde medewerkers en vrijwilligers. Een feestelijke dag voor Vredewold want op de middag werd gevierd dat de Dagvoorziening van Vredewold 25 jarig bestaat. De Dagvoorziening en de Open Inloop Het Borghuys zijn beide gevestigd in de voormalige Van Panhuysschool aan de Van Panhuyslaan 16 in Leek.

Vrijdagochtend 6 april: De charme van het ouder worden

Inloopmiddag Seniorweb op vrijdag 6 april

Dinsdag 10 april: Alzheimercafé in De Schutse

Afronding koploperstraject Duurzaam Ondernemen

Op donderdag 22 maart jl. was het slotsymposium van het Koplopersproject, waar Vredewold met 9 andere organisaties in het Westerkwartier aan heeft meegedaan. Het Koplopersproject helpt organisaties een jaar lang om duurzamer te gaan werken. Vredewold is begin vorig jaar doorgelicht en hier zijn verbeterpunten uitgekomen, waar we mee aan de slag zijn gegaan. Doordat je dit met 10 verschillende organisaties doet, leer je veel van elkaar. Eddy Delies, facilitair manager was binnen Vredewold de projectleider en mocht de resultaten op het symposium kort presenteren. De belangrijkste resultaten van het project zijn dat er een zogenaamde CO2 footprint is gemaakt en er een milieurapportage is waar we de komende tijd mee aan de slag gaan. Daarnaast is het bewustzijn om duurzamer te gaan werken toegenomen. Ook bleek dat we op een aantal punten best al wel goed bezig waren, zoals het scheiden van afval (met name het apart inzamelen van incontinentiemateriaal) en we kopen alleen nog maar duurzaam gewonnen energie in. Voor de toekomst hebben we nog veel meer plannen om te verduurzamen. Zo willen we de komende jaren complexen van zonnepanelen voorzien en willen we woningen beter isoleren en nieuwbouw woningen met zonnepanelen en bij voorkeur gasloos bouwen. We houden jullie op de hoogte van deze initiatieven.

Vredewold zoekt vakantiekrachten

Vredewold is op zoek naar vakantiekrachten in de zorg en huishoudelijke thuiszorg in de maanden mei tot en met september. Bent u of kent u iemand in uw omgeving die een zorgopleiding volgt, in de zorg heeft gewerkt of affiniteit heeft met de ouderenzorg en ook nog vrij is in de zomerperiode? Kijkt u dan op onze vacaturepagina of neemt u contact op met onze afdeling PO&O. Wij bieden een fijne werkomgeving, een goed salaris en werk dat er toe doet!

Gezocht: vrijwillige chauffeurs

Bewegingstuin Vredewold zomerklaar!

Op vrijdag 9 maart staken een grote groep vrijwilligers, waaronder mensen met een verstandelijke beperking van Oosterheerdt (groenvoorziening van De Zijlen), Spinn (vrijwilligersorganisatie), GOM (schoonmaakbedrijf) en wethouder Karin Dekker de handen uit de mouwen. Zij maakten de beweegtuin achter het zorgcentrum Vredewold zomerklaar. Het werk bestond uit mos verwijderen uit kunstgras, de houten speeltoestellen en het overige materiaal schoonmaken. Er ontstonden warme bijzondere contacten tussen de vrijwilligers en medewerkers onderling. Dit heeft er toe geleid dat een aantal vrijwilligers in de toekomst meerdere activiteiten gaan organiseren bij zowel Vredewold als De Zijlen. Na het schoonmaken verzorgde Vredewold samen met Twinkel (dagbestedingslocatie van De Zijlen) een gezonde lunch voor iedereen die heeft meegewerkt. In de beweegtuin staan 8 bewegingstoestellen waarvan bewoners van het zorgcentrum en cliënten van De Zijlen veel gebruik maken. Overigens is de beweegtuin toegankelijk voor iedereen (jong en oud) die door middel van bewegen wil werken aan een gezonde leefstijl! Het Oranjefonds organiseerde op 9 en 10 maart samen met duizenden organisaties in het land, weer NL.doet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights. Vrijwilligerswerk vormt het hart van sociale initiatieven. Daarom zet het Oranjefonds met NLdoet de schijnwerpers op vrijwillige inzet. Ze laten ze zien hoe belangrijk actieve burgers zijn voor de samenleving en dragen ze bij aan een goed imago van het vrijwilligerswerk. Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Dat doen ze met geld, kennis en contacten.

NL DOET op vrijdag 9 maart in Vredewold

Het Oranje Fonds organiseert op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart a.s., samen met duizenden organisaties in het land, weer NLDoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLDoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken. Ook Vredewold en de Zijlen Leek doen mee aan NLdoet. Op vrijdag 9 maart van 10:00 – 12:30 uur steekt een grote groep vrijwilligers, waaronder cliënten van de Zijlen en het College van B&W van de gemeente Leek, de handen uit de mouwen om de bewegingstuin achter het zorgcentrum Vredewold zomerklaar te maken. Dit betekent mos verwijderen uit het kunstgras, de houten speeltoestellen schuren en lakken en het overige materiaal schoonmaken. Na afloop is er een gezamenlijke lunch. Meer informatie op de site van NLDOET

Inloopmiddag seniorweb op vrijdag 2 maart

Alzheimercafé op dinsdag13 maart a.s.

Presentatie Digitale Overheid vrijdagochtend 2 maart

Campagne Ouderzorg zit in je

Vredewold is een trotse deelnemer aan de campagne "Werken in de ouderenzorg. Dat zit in je." Annemiek Jonkman vertelt haar verhaal op Facebook van Ouderenzorg zit in je. Werken in de ouderenzorg is prachtig werk. De aandacht die jij later wilt, kun je immers nu al aan anderen geven! Met de campagne "Werken in de ouderenzorg. Dat zit in je" zetten zorgorganisaties in Noord Nederland hun schouders onder het verbeteren van het imago van de ouderenzorg. Onlangs heeft Karin de Noord, sectormanager PO&O, zitting genomen in de voortrekkersgroep van de campagne. Op de website en de facebookpagina vertellen medewerkers uit de zorg over hun ervaringen met het werken met ouderen. Er zijn ook bij Vredewold diverse mogelijkheden om kennis te maken met het werken in de ouderenzorg, als schoolverlater, zij-instromer of werkende in een andere sector. Daarvoor bieden wij meeloopdagen, werk-leertrajecten en vacatures.

Alzheimer on tour op donderdag 22 februari

Boer zoekt vrouw!

Voorlichtingsbijeenkomst Inkomstenbelasting in De Schutse op donderdagochtend 22 februari a.s.

Alzheimercafe themabijeenkomst op 13 februari a.s.

Klaverjassen in Dienstencentrum De Schutse

Avondje uit in De Schutse

Op vrijdag 19 januari a.s. treedt Wia Buze op in het Dienstencentrum De Schutse. Zij wordt bijgestaan door verhalenverteller Geert Zijlstra. Aanvang: 20.00 uur Kaarten: € 12,50 (inclusief 2 consumpties) Voor informatie en opgave kunt u bellen met het Dienstencentrum De Schutse tel. 0594-512334

Beëindiging Verscherpt Toezicht op Stichting Huisvesting Vredewold

De Autoriteit woningcorporaties heeft het verscherpt toezicht op Stichting Huisvesting Vredewold (SHV) te Leek beëindigd. SHV stond sinds eind 2016 onder verscherpt toezicht, wegens de mogelijke financiële verwevenheid van SHV met Stichting Vredewold, Stichting Ouderenvoorziening Leek en Stichting Dienstencentrum Leek, gecombineerd met een niet volledige Raad van Commissarissen en de vacature voor een bestuurder voor SHV. Aw heeft in nauwe samenwerking met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) het ondernemingsplan en de herstelrapportage beoordeeld. Huisvesting Vredewold heeft zowel op het gebied van governance als op het gebied van ontvlechting van de zorgpoot duidelijke stappen gezet. De Raad van Commissarissen bestaat uit het vereiste minimale aantal van drie personen en de bestuursfunctie is ingevuld. Bij het ondernemingsplan is een solide financiële onderbouwing aangeleverd. Aw en WSW hebben hierdoor voldoende vertrouwen in de langetermijnvisie van Vredewold. De Aw heeft waardering voor de gezette stappen en neemt de monitoring van de uitgangspunten van het ondernemingsplan en de herstelrapportage mee in het reguliere toezicht. Verscherpt toezicht Woningcorporaties met een verhoogd risico komen onder verscherpt toezicht te staan van de Aw. Bij verscherpt toezicht is er sprake van het opleggen van de plicht tot het maken en uitvoeren van een herstelplan. De plaatsing onder verscherpt toezicht kan bij voldoende aanleiding elk moment plaatsvinden.

Restaurant Vredewold nu ook in het weekend open!

Vanaf 1 januari 2018 zijn de openingstijden van het restaurant van Vredewold verruimd. U kunt nu op alle dagen van de week, dus ook in het weekend, een gezonde warme maaltijd nuttigen in het restaurant van Woonzorgcentrum Vredewold In onze brochure vindt u meer informatie over de goed bereikbare en rolstoelvriendelijke restaurant voor senioren. Het eten wordt bereid in de keuken van Vredewold en in de eetcounter van het restaurant opgediend door ervaren en deskundige medewerkers. U kunt uw maaltijd zelf samenstellen uit de aangeboden gerechten. Uiteraard wordt u hierbij, indien u dit wenst, geholpen door onze medewerkers. Het restaurant is geopend op alle dagen van de week van 11.30 uur tot 13.15 uur. U bent van harte welkom!

Café Doodgewoon met als thema Verlies

Op woensdag 17 januari 2018 organiseert het Netwerk Palliatieve Zorg Groningen Centraal een Café Doodgewoon met als thema: "Eigenlijk hebben we het er niet over". Café Doodgewoon is een plek om met elkaar in gesprek te gaan over ervaringen die misschien liever onbesproken blijven. Omdat ze te pijnlijk zijn, of omdat ze te veel verdriet en angst oproepen. Deze avond gaat het over het thema Verlies. Verlies van gezondheid, je partner, je beste vriend, je huis. Ruurd van de Water, geestelijk begeleider van het Martiniziekenhuis, zal deze avond het gesprek begeleiden. Locatie: Dienstencentrum De Schutse, Oldenoert 32 in Leek Tijd: 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.

Alzheimercafé 9 januari 2018

Het Alzheimercafé Zuidelijk Westerkwartier organiseert op dinsdagavond 9 januari a.s. een thema-avond in het Dienstencentrum De Schutse. Het thema van deze avond is " Onomkeerbaar; dementie in termijnen ". De avond begint met het vertonen van de film "Uitgetekend". Gespreksleider Ton Colenberg gaat daarna samen met een casemanager van Team 290 in gesprek met de zaal. Locatie: Dienstencentrum De Schutse, Oldenoert 32 te Leek. Aanvang: 19.30 uur (zaal is open vanaf 19.00 uur) Voor meer informatie en vervoersmogelijkheden kunt u contact opnemen met het Dienstencentrum De Schutse via telefoonnummer: 0594-512334.

Alzheimercafe 7 december : Kom in beweging!

Op donderdag 7 december a.s. organiseert het Alzheimer Café Noordenveld een themabijeenkomst: “ Kom in Beweging”. Gesprekleiders: Jos Velema fysiotherapeut De Roef te Leek en Erika Wassink, teamleider dagvoorziening Vredewold te Leek Locatie: Hotel Langewold Roden Aanvang 19.30 uur (zal open vanaf 19.00 uur) Overal om ons heen horen we dat het goed is om te bewegen. Wetenschappers en medewerkers uit de gezondheidszorg houden ons herhaaldelijk voor dat mensen een half uur per dag matig tot intensief zouden moeten bewegen. En dat tenminste vijf dagen per week. Bewegen is goed voor jong en oud; dus ook voor mensen met dementie! Deze avond legt fysiotherapeut uit waarom bewegen voor iedereen zo gezond is, en waarom het ook mensen met dementie goed doet. Hij geeft tips over wat we zouden kunnen doen. Er zijn diverse mogelijkheden om te bewegen, heel praktisch, bij kleine huishoudelijke activiteiten, maar ook bijvoorbeeld in georganiseerd verband. De teamleider vertelt over haar ervaringen bij de Dagvoorziening, waar ‘bewegen’ een van de activiteiten is.

Bootreis Dagvoorziening

Op woensdag 1 november zijn we met de gasten van de Dagvoorziening uit geweest en hebben we gevaren op de Friese meren bij Eernewoude. Wij vertrokken om 10.00 uur en iedereen had er erg veel zin in, rond 11.00 uur waren wij op vertrekplaats de Steiger Rondvaardij Prinsenhof in Eernewoude. De koffie met wat lekkers stond klaar “Koffie, koffie, een lekker bakje koffie……” Onder het genot van het kopje koffie vertelde de Kapitein dat wij vandaag een tocht gingen maken door het ongerepte natuurgebied Park De Alde Feanen. Park de Alde Feanen behoren tot de mooiste ongerepte natuurgebieden van Nederland. Al gauw was het tijd voor onze lunch, die bestond uit een heerlijke luxe broodjes en niet te vergeten de niet te versmaden Fries suikerbrood. Er werd ook gesmuld van de kroket. Na onze maaltijd hadden wij een muzikale Bingo op het programma, wie het eerste Bingo had mocht een lied kiezen, de stemming zat er al snel in en de zeemansliederen galmden door de boot heen. Om 15.30 uur was het tijd om weer terug naar Leek te gaan. Bij de Dagvoorziening stonden de chauffeurs van het ouderenvervoer ons al op te wachten om iedereen na een geslaagde dag weer terug naar huis te brengen. Wij bedanken iedereen die er een onvergetelijke dag van heeft gemaakt.

Open huis Seniorweb

Op donderdag 16 november 2017 van 13.30 tot 16.30 uur heeft Seniorweb open huis Voor meer informatie over het aanbod van Seniorweb kunt u contact opnemen met Seniorweb in Dienstencentrum de Schutse, Oldenoert 32, Leek op telefoonnummer 0594-512334.

Alzheimercafe Zuidelijk Westerkwartier

Alzheimercafe Zuidelijk Westerkwartier e.o. Op dinsdagavond 14 november a.s. organiseert het Alzheimercafe een bijeenkomst met als thema: "Dementie en mantelzorg". Waar: Dienstencentrum De Schutse, Oldenoert 32 te Leek. Aanvangstijd: 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur) Voor meer informatie en vervoersmogelijkheden kunt u contact opnemen met het Dienstencentrum De Schutse: 0594-512334.

Week van de mantelzorg

Van dinsdag 7 november tot en met vrijdag 10 november a.s. worden mantelzorgers in het zonnetje gezet. De week van de mantelzorg wordt georganiseerd door de samenwerkende steunpunten mantelzorg in het Westerkwartier. Dit zijn Vredewold, SPINN en SWgZ. Zie de flyer met alle informatie over het programma en deelname.

Benoeming bestuurder Vredewold Wonen afgerond!

De Raad van Commissarissen van de Stichting Huisvesting Vredewold is zeer verheugd, te kunnen melden dat de procedure rondom de vacature van bestuurder voor Vredewold Wonen is afgerond. Na een zorgvuldige selectieprocedure en toetsing van de kandidaat door de Autoriteit Woningcorporaties is mevrouw Anja Kluiter-Schoonhoven per 1 december 2017 benoemd tot bestuurder van de Stichting Huisvesting Vredewold voor gemiddeld 20 uren per week. Wij hebben er alle vertrouwen in dat Vredewold Wonen met de aanstelling van Anja Kluiter beschikt over een kundige en enthousiaste bestuurder. Door de benoeming zal de huidige interim bestuurder, de heer Harm de Groot, per 1 december a.s. Vredewold gaan verlaten. Mr. G. Veenstra MPM Voorzitter Raad van Commissarissen Stichting Huisvesting Vredewold

Campagne : Ouderenzorg zit in je

Vredewold is een trotse deelnemer aan de campagne "Werken in de Ouderenzorg. Dat zit in je". Werken in de ouderenzorg is prachtig werk. De aandacht die jij later wilt, kun je immers nu al aan anderen geven. Toch hebben veel zorgorganisaties in de ouderenzorg op dit moment te maken met openstaande vacatures, vooral voor de functie van verzorgende en verpleegkundige. Met de campagne " Ouderenzorg zit in je" zetten zorgorganisaties in Noord Nederland hun schouders onder het verbeteren van het imago van het werken in de ouderenzorg. Om ook echt te kunnen ervaren hoe het is om te werken in de ouderenzorg roept de campagne potentiele werknemers op om te komen kijken. Op de website en de facebookpagina vertellen medewerkers over hun ervaringen tijdens het werken met ouderen. Zo vertelt Susan Benedictus , werkzaam in Vredewold, binnenkort over haar werk en is hiermee een van de boegbeelden van de campagne en dus ook van Vredewold!

Informatieavond over de veranderde zorg in Leek

INFORMATIE- EN DIALOOGAVOND OVER ZORG VERANDERT in LEEK Alle belangstellenden maar vooral mantelzorgers uit het Westerkwartier zijn op dinsdagavond 26 september van harte welkom op een informatie- en dialoogbijeenkomst met als thema: de Zorg verandert. Tijdens deze avond krijgt u voor de pauze informatie over wat de veranderingen in de zorg zijn en wat zij betekenen voor uw dagelijkse praktijk als mantelzorger. Na de pauze gaan we met elkaar in dialoog. Het steunpunt mantelzorg Leek-Grootegast die deze avond organiseert en de bezoekers willen graag van elkaar weten hoe mantelzorgers zorg en ondersteuning bieden. De insteek daarbij is: wat kunnen mantelzorgers zelf of samen met iemand uit de omgeving? Wat zijn de ervaringen maar vooral ook ideeën tot verandering en verbetering? En hoe zorgen wij ervoor dat de ideeën van mantelzorgers ook echt omgezet worden in concrete actie? De avond is vrij toegankelijk en staat onder leiding van Bert van Schagen (coördinator van het team Noord Nederland van ‘’Zorg verandert’’) Locatie: Dienstencentrum De Schutse, Oldenoert 32, Leek. De inloop is om 19:00 uur en het programma duurt van 19:30 – 21:00 uur. Na afloop kan er worden nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje. Voor informatie en vervoer: informatieloket ‘’de Schutse’’, Oldenoert 32 in Leek. Tel. 0594-512334.

Workshop Nordic Walking en sportief wandelen

GRATIS WORKSHOP NORDIC WALKING EN SPORTIEF WANDELEN Aanstaande woensdagmiddag 20 september vanaf 13:30 uur wordt er een gratis workshop nordic walking en sportief wandelen gegeven in dienstencentrum ‘de Schutse’’ in Leek. U kunt dan kennis maken met de verschillende mogelijkheden, krijgt informatie van docente Margriet Poiesz en de Nordic Poles stokken uitproberen. Ook is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen. Er zijn geen enkele verplichtingen, maar u kunt zich na afloop inschrijven voor een cursus. Iedereen kan op zijn eigen niveau meedoen. Geen les is hetzelfde, er is veel variatie tijdens de lessen en er is altijd tijd voor een gezellige babbel. Wil u meer informatie kom dan naar de gratis workshop. Voor meer informatie: informatieloket ‘’de Schutse’’, Oldenoert 32 in Leek. Tel. 0594-512334.

Memorywalk: fotoverslag

Een prachtig fotoverslag van een van de deelnemers aan de Memorywalk op 2 september jl.: https://myalbum.com/album/8KbUEN8HE6OD

Gratis introductieles OUTDOOR WORKOUT !

Op donderdag 7 september a.s. kan ieder gratis kennis maken met een bewegingsles "Outdoor Workout". De kennismakingsles wordt gegeven door een bewegingsdocent in de bewegingstuin naast het Woonzorgcentrum Vredewold van 16.00 uur tot 17.00 uur. De bedoeling is om bij voldoende deelname (minimaal 10 deelnemers) een vaste groep te starten. Outdoor Workout is een uur lang buiten bewegen, waarbij er gebruik wordt gemaakt van de toestellen in de bewegingstuin. Alle spiergroepen komen aan bod en ook de coordinatie en uithoudingsvermogen worden getraind. Voor meer informatie kunt u het Dienstencentrum De Schutse bellen: 0594-512334.

Alzheimercafe

Alzheimercafe Zuidelijk Westerkwartier e.o. Op dinsdagavond 12 december a.s. organiseert het Alzheimercafe een bijeenkomst met als thema: "Zelfstandig wonen met ergotherapie". Gespreksleider Gretha Giezen ontvangt deze avond Gerlinde Roorde, ergotherapeut. Waar: Dienstencentrum De Schutse, Oldenoert 32 te Leek. Aanvangstijd: 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur) Voor meer informatie en vervoersmogelijkheden kunt u contact opnemen met het Dienstencentrum De Schutse: 0594-512334.

PV Vredewold doneert bedrag voor Stolpersteine in Leek

De personeelsvereniging van Vredewold heeft 225,-- euro gedoneerd aan de Stichting Stolpersteine voor het aanbrengen van herinneringsstenen oftewel "Stolpersteine" ter ere van de omgekomen Joden uit Leek in WOII. Onlangs zijn de Stolpersteine officieel onthuld. Tijdens de ceremonie zijn de namen en levensloop en waar en wanneer de Joodse inewoners van Leek zijn vermoord, voorgelezen door leerlingen van de basisscholen “De Regenboog” uit Tolbert en de “Flint” uit Nietap. In heel Europa liggen nu al zo’n 55.0000 herinneringsstenen (letterlijk ‘struikelstenen’) met de namen van slachtoffers van het naziregime. Slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden op deze manier niet vergeten. De Stolpersteine die door de PV van Vredewold zijn geadopteerd, liggen voor de Thedemaborg in Nietap en voor enkele huizen waar Joodse Leeksters in de oorlog hebben gewoond. Op de koperen plaatjes op de stenen staan hun namen vermeld ter herinnering aan de moord op onze Joodse inwoners en verzetsstrijders.

Actie in de bewegingstuin van Vredewold

In de bewegingstuin van Vredewold hielpen kinderen van de basisschool De Regenboog onze ouderen en mensen met een beperking van De Zijlen met de vele mogelijkheden in de tuin. De enthousiaste kinderen hadden duidelijk plezier. Een mooie manier om met elkaar in contact te komen. Zie: het sportieve beeldverslag

Presentatie De Borgen

Leerlingen van het Technasium van de Lindenborg hebben in samenwerking met Vredewold een opdracht uitgevoerd. De fictieve opdracht was om uit te zoeken wat er architectonisch nodig is om het zorgcentrum van de toekomst te bouwen. De eindpresentatie van deze opdracht zal plaatsvinden op dinsdag 27 juni a.s. van 14.30 uur - 16.00 uur op het Piet Weitesplein. Ieder is hier van harte welkom!!! (foto is van presentatie in 2014)

Vacature directeur - bestuurder (0,5 fte) Vredewold Wonen

Vredewold Wonen zoekt een Directeur - Bestuurder (0,5 fte) Voor meer informatie over de vacature, sollicitatieprocedure en contactinformatie zie de uitgebreide profielschets

Vrijwilliger worden bij Humanitas?

Heb jij tijd over en wil je Humanitas helpen?…..lees dan verder Voor alle huishoudens met een laag inkomen zijn er in de gemeente Leek diverse voorzieningen in het leven geroepen. Dit zijn voorzieningen die mensen nodig hebben om boven de armoedegrens te blijven en te kunnen meedoen in de samenleving. Vaak moeten mensen deze wel zelf aanvragen. Uit onderzoek blijkt dat mensen vaak niet weten dat deze voorzieningen er zijn en ze dus ook niet aanvragen. Ondanks dat gemeenten en organisaties overal communiceren dat deze voorzieningen beschikbaar zijn, weten zij de doelgroep niet te bereiken. De KANSKAARTEN actie brengt hier verandering in. De KANSKAART met daarop alle beschikbare voorzieningen in de gemeente Leek wordt huis aan huis verspreid in straten waarvan Humanitas weet dat daar veel huishoudens wonen met een laag inkomen. In de gemeente Leek gaat het om ongeveer 2000 adressen. Een paar dagen later belt een vrijwilliger bij deze huishoudens aan met de vraag of zij de KANSKAART gezien hebben en of zij hulp nodig hebben bij het aanvragen van een voorziening. Met alle mensen die ondersteuning willen bij het aanvragen maakt Humanitas een afspraak voor een huisbezoek. Voor de KANSKAARTENACTIE in de gemeente Leek is Humanitas in samenwerking met Vredewold op zoek naar vrijwilligers die zich eenmalig willen inzetten voor het ophalen van de KANSKAARTEN. Humanitas beseft dat dit enige vaardigheden vereist in de gespreksvoering en biedt deze vrijwilligers een training aan. Deze training is op dinsdagavond 6 juni van 19:30 – 20:30 uur in dienstencentrum de Schutse. De ophaaldagen van de KANSKAARTEN zijn op: 13, 14 en 15 juni tussen 17:30 en 19:30 uur. Vredewold zet zich graag in voor deze actie en vraagt al haar vrijwilligers en medewerkers om zich hiervoor in te zetten. Heb je belangstelling geef je dan op bij Gerard Kosse. Zijn e-mail adres is: g.kosse@vredewold.nl

Gratis cursus voor mantelzorgers

Bent u mantelzorger en kunt u wel een steuntje in de rug gebruiken? Dan nodigen wij u van harte uit voor een gratis cursus van 5 avonden. U krijgt informatie en praktische tips voor het geven van hulp en zorg. Informatie en aanmelding via www.mantelzorgleek.nl of via het Dienstencentrum De Schutse: 0594-512334

Complimenten voedingsdienst Vredewold!

Op 7 maart jl. heeft Stichting Veiligvoedsel.nl een audit uitgevoerd bij het zorgcentrum Vredewold in de keuken en in het restaurant. Vredewold werd met een superscore van 9.1 gewaardeerd door de auditers die de wettelijke normen hanteren zoals vermeld in de Hygienecode voor de voedingsdienst in zorginstellingen. Een groot compliment dus voor het team van de voedingsdienst!! Naast het feit dat er gekookt wordt voor de bewoners van het zorgcentrum worden in de keuken van Vredewold ook maaltijden bereid voor de externe maaltijdvoorziening Tafeltje Dekje. Daarnaast worden er in het restaurant van Vredewold maaltijden bereid tegen een aantrekkelijk tarief! Voor meer informatie hierover kunt u onze site raadplegen of bellen met het Dienstencentrum De Schutse. (0594-512334)

Chauffeurs gezocht!

Ouderenvervoer Leek is op zoek naar vrijwillige chauffeurs die een dag in de week beschikbaar zijn. Voor opgave en informatie : Informatieloket 'de Schutse' Oldenoert 32, Leek, telefoon 0594-512334.

NEN-EN-ISO 9001: 2008 voor Vredewold Wonen-Welzijn-Zorg

Op 8 en 9 februari 2017 is Vredewold Wonen-Welzijn-Zorg door het externe bureau DNV-GL aan een ISO audit onderworpen. De onderzoeker trok na twee dagen onderzoek en interviews als hoofdconclusie: " ik ga de loftrompet over jullie steken" . Zij contateert dat het kwaliteitssysteem van Vredewold bovengemiddeld op orde is en dat de kwaliteitsbeleving in de organisatie buitengewoon is. Als speciale pluspunten (dus uitzonderlijk boven het buitengewone uit) noemde ze de kwaliteit van het zorgleefplan en de rol en werkwijze van de interne auditoren. Maar de trots past iedere medewerker van Vredewold. Ik bedank de medewerkers van Vredewold stuk voor stuk voor de dagelijkse inzet om het de clienten van Vredewold naar hun zin te maken en dat ene stapje extra te zetten. Met recht noemen we Vredewold Vanzelfsprekend Veelzijdig! Eindrapportage ISO audit Karel Jan Voogd, bestuurder a.i.

Benoeming bestuurder Vredewold Zorg&Welzijn afgerond!

De Raad van Toezicht van Vredewold Zorg & Welzijn is verheugd, dat zij kan melden dat de procedure voor een nieuwe bestuurder is afgerond. Uit de vele reacties op de vacature van bestuurder van Vredewold Zorg en Welzijn hebben de selectiecommissies unaniem geadviseerd om onze huidige Sectormanager Zorg, mevrouw dr. Ismay Kremers MBA, voor te dragen voor benoeming. De Raad van Toezicht heeft dit advies overgenomen en Ismay Kremers benoemd met ingang van 1 april 2017. In de periode tot 1 april zullen de bestuurstaken worden overgedragen door de huidige interim bestuurder, de heer Karel Jan Voogd. Daarnaast geeft dit ons de gelegenheid om de vacature van sectormanager zorg in te vullen. De procedure hiervoor is inmiddels gestart. Wij hebben er alle vertrouwen in dat Vredewold met de aanstelling van Ismay Kremers beschikt over een actieve, kundige en enthousiaste nieuwe directeur-bestuurder, die de omgeving, organisatie en de mensen van Vredewold goed kent en waarmee we de uitdagingen van de toekomst aankunnen. Mr. G. Veenstra MPM Voorzitter Raad van Toezicht Vredewold

Voortzetting zorgverlening Woonhaven Leek door Vredewold!

Voortzetting zorgverlening in Woonhaven Leek door Vredewold per 1 maart 2017 Zonnehuisgroep Noord en Vredewold hebben overeenstemming bereikt over het voortzetten van de zorgverlening in Woonhaven Leek per 1 maart 2017. Op maandag 19 december 2016 zijn de betrokkenen persoonlijk op de hoogte gebracht van dit goede nieuws. De medezeggenschap van beide organisaties heeft ingestemd en de Nederlandse Zorgautoriteit heeft inmiddels goedkeuring voor de overname afgegeven. Uitgangspunt voor Zonnehuisgroep Noord is dat niet alleen de werkzaamheden en cliënten worden overgedragen, maar ook alle medewerkers. “Daar hebben we ons de afgelopen maanden voor ingezet. We zijn blij dat dit gelukt is. Zo zijn de gevolgen van deze overgang voor alle betrokkenen zo gering mogelijk”, aldus Willem de Gooyer, bestuurder van Zonnehuisgroep Noord. De voorbereidingen om de overname per 1 maart 2017 te realiseren zijn inmiddels gestart. Via diverse gesprekken en bijeenkomsten hebben cliënten en hun naasten, medewerkers en vrijwilligers meer duidelijkheid gekregen over de voortzetting van de zorg in Woonhaven Leek, een kleine ‘stand alone’ voorziening voor tien ouderen met dementie. Cliënten kunnen in deze locatie blijven wonen. Stichting Vredewold neemt de arbeidscontracten van de zorgmedewerkers over met behoud van alle rechten en plichten. Zo blijft de waardevolle relatie tussen cliënten en medewerkers bestaan en behouden medewerkers hun baan. Er zijn meerdere redenen om de zorg in Woonhaven Leek te continueren door Vredewold, aldus Willem de Gooyer. “Het overheidsbeleid is erop gericht dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Kwetsbare ouderen verhuizen pas naar een verpleeghuis als zij intensieve 24-uurs zorg nodig hebben. Hierdoor is bij Woonhaven Leek de zorgzwaarte in de loop der jaren toegenomen en is het noodzakelijk dat voldoende deskundige verpleegkundigen 24 uur per dag dichtbij beschikbaar zijn. Een rendabele exploitatie bleek hierdoor voor ons niet realiseerbaar. Zorgcentrum Vredewold ligt op honderd meter afstand van Woonhaven Leek en is hiertoe wel in staat.” Vredewold is een organisatie die huisvesting, zorg en diensten levert aan ouderen in de gemeente Leek en omgeving. Karel Jan Voogd, directeur-bestuurder, is content met deze vruchtbare samenwerking. “Deze locatie in Leek is een mooie aanvulling op onze dienstverlening. Samen met onze eigen appartementen voor cliënten met een indicatie voor verblijf met een behandelindicatie, krijgen we een met het oog op de toekomst mooie omvang. We doen er alles aan om de overgang naar Vredewold voor cliënten, hun familie en voor de medewerkers zo soepel mogelijk te laten verlopen.” Over een nieuwe naam voor de locatie wordt nog nagedacht, medewerkers, vrijwilligers en familie van cliënten worden hierin betrokken.

Vacature Bestuurder Vredewold Zorg & Welzijn

Vredewold zoekt: Bestuurder Vredewold Zorg & Welzijn - Profielschets en contactgegevens Meer informatie over onze organisatie en de vacature kunt u lezen op onze website www.vredewold.nl

Repair Cafe

Wat doe je met je cd-speler die niet meer open wil? Een broodrooster die het niet meer doet? Of een trui waar mottengaatjes in zitten? Dan kom je op 1 februari naar het Repair Cafe in het Dienstencentrum De Schutse. Hier kun je samen kapotte spullen repareren, deskundig advies vragen en inspiratie opdoen. Wanneer: 1 februari 2017 van 13.30 uur - 16.30 uur Waar: Dienstencentrum De Schutse, Oldenoert 32 in Leek Meer informatie: www.repaircafe.nl

Vertrek bestuurder Herman Kosse

Vanaf medio 2015 is onze directeur-bestuurder, de heer H.H.J. Kosse, door ziekte geheel of gedeeltelijk afwezig geweest. Het traject van re-integratie dat wij vanaf mei 2016 hebben ingezet, heeft helaas niet geleid tot volledig herstel. In onderling overleg hebben wij besloten de arbeidsrelatie met dhr. Kosse per 1 maart 2017 te beëindigen. Dit in het belang van de gezondheid van de heer Kosse, maar ook in het belang van Vredewold Wonen, Zorg en Welzijn. Feitelijk is de heer Kosse vanaf 18 november jl. afwezig in verband met het opnemen van zijn verlofuren. Voor Vredewold Zorg/Welzijn hebben wij per 21 november als interim-bestuurder aangesteld de heer K.J. Voogd, die ook begin 2016 enige maanden als interim-bestuurder actief is geweest. De procedure voor werving en selectie van een nieuwe bestuurder Zorg/Welzijn zal binnenkort worden gestart. Door de wijzigingen in de Woningwet zien wij ons genoodzaakt om voor de woningcorporatie Stichting Huisvesting Vredewold een afzonderlijke directeur-bestuurder aan te stellen. Deze procedure loopt nog en daarover zullen wij u binnenkort nader informeren. De heer Kosse heeft aangegeven in kleine kring afscheid te willen nemen van bewoners, personeel en Raad van Toezicht. Mr. G. Veenstra, voorzitter Raad van Toezicht Vredewold

SINTERKLAAS EN KERSTMARKT VREDEWOLD

Op donderdag 24 november a.s. wordt traditiegetrouw de gezellige Sinterklaas en Kerstmarkt gehouden in het zorgcentrum Vredewold in Leek. U bent van harte welkom vanaf 13.30 uur tot 16.00 uur in het zorgcentrum aan de Pulvertorenstraat 1 in Leek

OPEN DAG SENIORWEB: 12 november 2016

Op zaterdag 12 november a.s. wordt er door Seniorweb een open dag georganiseerd in het Dienstencentrum De Schutse aan de Oldenoert 32 te Leek. Tijdens deze open dag zijn er docenten aanwezig om uitleg te geven over de diverse computercursussen en -workshops.

Vacature Raad van Toezicht Vredewold Zorg/Welzijn

Vredewold zoekt: Lid Raad van Toezicht Vredewold Zorg/Welzijn - profielschets Meer informatie over onze organisatie en de vacature toezichthouder kunt u lezen op onze website www.vredewold.nl Indien u belangstelling heeft dan nodigen wij u van harte uit om uw CV en begeleidende brief te mailen aan het directiesecretariaat: l.hazekamp@vredewold.nl of te sturen naar Vredewold, t.a.v. Lidy Hazekamp, Pulvertorenstraat 1, 9351 BP Leek. Reageren kan tot en met 19 november 2016. De gesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 2 december 2016

Vacature Raad van Toezicht Vredewold Wonen

Vredewold zoekt: Lid Raad van Toezicht Vredewold Wonen - profielschets Meer informatie over onze organisatie en de vacature toezichthouder kunt u lezen op onze website www.vredewold.nl Indien u belangstelling heeft dan nodigen wij u van harte uit om uw CV en begeleidende brief te mailen aan het directiesecretariaat: l.hazekamp@vredewold.nl of te sturen naar Vredewold, t.a.v. Lidy Hazekamp, Pulvertorenstraat 1, 9351 BP Leek. Reageren kan tot en met 19 november 2016. De gesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 2 december 2016

Seniorweb

Op vrijdag 4 november 2016 is er vanaf 09.30 uur tot 11.30 uur een presentatie over E-books in het Dienstencentrum De Schutse, Oldenoert 34 te Leek. U bent van harte welkom! De presentatie wordt georganiseerd door Seniorweb Leek.

Vacatures

Wij hebben op dit moment de volgende vacatures: Controller - functieomschrijving Verzorgende IG Thuiszorg Thuishulp WMO Medewerker Dagvoorziening en

Jumbo Actie

In het kader van Nationale Burendag heeft de Jumbo Leek in samenwerking met Douwe Egberts een leuke lokale activiteit bedacht. Door het invullen van stembiljetten door de klanten maakten onderstaande organisaties kans op een jaar lang gratis Douwe Egberts koffie! 1. Zorgcentrum Vredewold 2. De Zonnebloem Leek Op maandag 26 september werden de stembonnen geteld en is Vredewold met grote meerderheid van stemmen als winnaar bekendgemaakt. De cheque van 500,-- werd op 4 oktober jl. aan Susan Niemeijer , initiatiefneemster facebookactie Vredewold, overhandigd.

Vacatures

Op dit hebben wij de volgende vacatures: Verzorgende IG Thuiszorg

Dementiemonitor

Iedere twee jaar voert Alzheimer Nederland een onderzoek uit onder mantelzorgers van een naaste met dementie. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om aandacht te vragen voor de problematiek en behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Tevens worden de resultaten gebruikt om dementiezorg in de regio beter te laten aasluiten bij uw behoeften en wensen. Ben je mantelzorger en wil je meehelpen? Vul dan de vragenlijst in. Door deelname aan het onderzoek help je niet alleen jezelf maar ook vele anderen, nu en in de toekomst!

Alzheimercafe Zuidelijk Westerkwartier e.o.

Het Alzheimercafe Zuidelijk Westerkwartier e.o. organiseert op Dinsdag 9 mei 2017 : Themabijeenkomst: Er was eens...... Professor S. de Rooij van het Alzheimercentrum Groningen in oprichting over "Roodkapje"; een communicatiespel voor mensen met dementie en hun mantelzorgers Dinsdag 13 juni 2017: Themabijeenkomst: Op bezoek bij een dierbare... tips & trucs . Interview met Humanistisch Raadvrouw Marcelle Mulder over haar boek "op bezoek bij een dierbare". Locatie: Dienstencentrum De Schutse, Oldenoert 32 te Leek Zaal open: 19.00 uur Aanvang: 19.30 uur Sluiting: 21.30 uur Voor meer informatie informatieloket De Schutse: 0594-512334.

Magazine E-zin & Zorg

Magazine E-zin & Zorg. Klik hier voor actuele, interessante en leuke informatie over het werken in de zorg Zorgprofessionals, vrijwilligers en managers vertellen over bijzondere gebeurtenissen die ze meemaken en organiseren. Er is in de laatste tijd veel veranderd voor ouderen in Nederland. Niet alleen in het beleid, maar ook in het werk. In het blad wordt daar dieper op ingegaan en zie je hoe je anders kunt werken en anders kunt zorgen.

Dorpshart Zevenhuizen wordt vernieuwd

Stichting Huisvesting Vredewold heeft het plan opgevat nieuwbouw te realiseren in het dorpshart van Zevenhuizen. Eind maart 2017 hebben de Protestantse gemeente Zevenhuizen en Stichting Huisvesting Vredewold samen afspraken gemaakt over de verkoop en verwerving van de voormalige Gereformeerde Kerk met bijbehorende gebouwen op de hoek van het Hoofddiep en de Kokswijk. Er is overeenstemming bereikt over de prijs en bijbehorende voorwaarden. Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse kerk en de Raad van Commissarissen van de corporatie willen medio mei 2017 een besluit tot goedkeuring kunnen nemen. Er zijn diverse onderzoeken gestart. Met de gemeente Leek is contact gelegd en wordt gesproken over de beoogde planrealisatie en de ruimtelijke ordeningskaders voor nieuw te bouwen sociale huurwoningen voor senioren inclusief passende multifunctionele ruimten. De bestaande gebouwen worden in principe gesloopt. Voor het ontwerpproces, de benodigde vergunningen en de realisatie wordt een termijn van zeker drie jaar aangehouden.

COMPLIMENTENDAG

Vanochtend - 1 maart - stond om 7 uur Radio Noord in het het zorgcentrum Vredewold. De op dat moment aanwezige medewerkers kregen de vraag voorgeschoteld aan wie men een compliment wilde geven. Nita Noord (voedingsdienst) en Roelie (huishouding) waren reeds fris en fruitig aanwezig en hebben zonder enige aarzeling de complimenten uitgedeeld aan de vrijwilligers van Vredewold en de medewerkers in de keuken en aan alle collega's, vooral in de zorg omdat zij zoveel veranderingen hebben meegemaakt. Hoe leuk kan een dag beginnen! Heb je de uitzending gemist? Hier de link naar de uitzending van Radio Noord: http://www.rtvnoord.nl/radio/programma/20020/Vroeg-Op-Noord/aflevering/2563

Vredewold Wonen scoort hoog in kwaliteitsonderzoek

Iedere woningcorporatie is verplicht om eens per vier jaren een onderzoek uit te laten voeren door een extern visitatiebureau. Tijdens dit onderzoek worden de maatschappelijke prestaties in beeld gebracht en beoordeeld. U vindt hier het visitatierapport en het persbericht.

M - powerplatform

M-powerplatform Tijdens de Dag van de Mantelzorg op 10 november j.l., opende staatssecretaris van Rijn het digitale landelijke M-powerplatform voor werkende mantelzorgers. M-power staat voor Mantelzorg-power en voor 'empoweren': jezelf sterker maken. Op het Platform vind je informatie, tips, tests en oefeningen om zelf mee aan de slag te gaan. Het M-powerplatform is te vinden op: www.mantelzorgpower.nl

Afscheid voorzitter Raad van Toezicht

De Raden van Toezicht van Vredewold hebben in de vergadering van donderdag 12 november jl. afscheid genomen van de voorzitter, mevrouw Mr. H. Rappa-Velt. Mevrouw Rappa is 8 jaren voorzitter geweest. Dit staat gelijk aan de maximale zittingsduur van een toezichthouder. In haar laatste vergadering is mevrouw Rappa bedankt voor de prettige samenwerking en haar inzet voor Vredewold, waarbij haar grote kennis en kunde op allerlei fronten geroemd is. De heer Mr. G. Veenstra neemt de voorzittershamer van mevrouw Rappa over. De heer Veenstra maakt sinds 1 januari 2014 deel uit van de Raden van Toezicht en heeft de laatste periode de functie van vice -voorzitter ingevuld. De heer Veenstra heeft een juridische achtergrond en is woonachtig in Leek. Meer informatie over de Raden van Toezicht van Vredewold is te vinden op de website van Vredewold.

Ouderenmishandeling

Meldcode Huiselijk Geweld / Ouderenmishandeling Naar schatting is er jaarlijks bij 200.000 ouderen boven de 65 jaar sprake van een vorm van ouderenmishandeling, bijvoorbeeld door partners, familie, vrienden, bekenden of zorgverleners. In 11% van de gevallen is de pleger een zorgverlener. Vaak treden ouderen niet naar buiten als ze mishandeld worden, omdat ze zich schamen of afhankelijk zijn van de dader. Ook weten slachtoffers en omstanders vaak niet waar ze terecht kunnen voor hulp. Verzorgenden en andere professionals moeten signalen van mishandeling vroegtijdig herkennen, zodat er snel actie ondernomen kan worden. Ook is het belangrijk dat er op de juiste manier omgegaan wordt met vermoedens van mishandeling. Heb je een vermoeden van ouderenmishandeling of huiselijk geweld, dan kun je je richten tot de aandachtfunctionaris van Vredewold. Aandachtfunctionaris Gezien de complexiteit van dit onderwerp heeft Vredewold beide maatschappelijk werkers die in dienst zijn van de Stichting aangesteld als aandachtfunctionaris. Dit zijn: Tineke Turksema ( voor m.n. extramurale cliënten) en Aafke Boersma ( voor m.n. intramurale cliënten). De aandachtfunctionarissen fungeren als aanspreekpunt en treden op als contactpersoon richting Veilig Thuis Groningen. Ben je benieuwd naar de volledige meldcode van Vredewold? Klik dan hier of kijk op Prowijzer.

Balanstraining / valpreventie

In het Dienstencentrum De Schutse wordt vanaf 25 september gestart met de cursus Valpreventie. De training is bedoeld voor mensen die binnenshuis zonder hulpmiddel lopen. Meer informatie vindt over de training en de opgave vindt u hier of bij het Dienstencentrum De Schutse.

Memorywalk

Op zaterdag 5 september wordt de memorywalk georganiseerd. Er zijn o.a. wandeltochten van 7, 12 en 20 km. Meer informatie vindt je op http://www.memorywalkleek.nl/ Help herinneringen bewaren. Doe mee met de Memory Walk!

Thuiszorg Vredewold bestaat 10 jaar

Het is al weer 10 jaar geleden dat Thuiszorg Vredewold is gestart. Ter ere van het jubileum en de groei die de Thuiszorg Vredewold op dit moment doormaakt, heeft Herman Kosse twee nieuwe Vredewoldfietsen aan de medewerkers overhandigd. Zie het persbericht in de Midweek

Toneelspelers gezocht!

De werkgroep familieparticipatie van Vredewold zoekt "toneelspelers" die willen meespelen in een voorstelling (najaar 2015) over familieparticipatie in de zorg. Heb je belangstelling? Opgeven kan tot 10 april 2015.

Opening derde groep dagopvang

In verband met de lange wachtlijst is onlangs de derde groep van de dagopvang van start gegaan. De nieuwe dagopvang is vooralsnog 3 dagen per week geopend. We wensen de medewerkers veel succes toe met hun uitbreiding op de locatie Van Panhuys!

Vredewoldmannen in de Euroborg!!

Vredewold in de Euroborg Een groep leerlingen van De Borgen heeft een aantal bewoners van Vredewold een onvergetelijke dag bezorgd. In de ochtend hebben ze in de huiskamers geholpen en spelletjes gedaan. Als kers op de taart gingen ze 's middags met een aantal bewoners naar de Euroborg. Zie hier het verslag. van de leerlingen.

Presentatie studieopdracht Technasium in Vredewold

Leerlingen van het Technasium van De Borgen in Leek hebben een onderzoeksopdracht uitgevoerd in het zorgcentrum Vredewold. De (120 !) leerlingen hebben de opdracht gekregen om een Woonzorgcentrum geschikt te maken voor zowel ouderen als jongeren. De leerlingen hebben op verschillende manieren (posters en interviews) informatie verstrekt aan de bewoners van het zorgcentrum Vredewold. Op donderdag 15 januari 2015 is er door de leerlingen een eindpresentatie gegeven. Kijk voor een fotoverslag op het intranet in het fotoalbum of lees het artikel in de midweek Ben je benieuwd naar de opdracht: Een aangepast verzorgingshuis

Geheugenkoor De Notenkrakers

Het geheugenkoor De Notenkrakers biedt mensen met dementie en hun mantelzorgers een podium om gezellig samen te zingen. Het koor zingt op de donderdag in de oneven weken van 13.30 uur - 16.00 uur in de grote zaal van het zorgcentrum Vredewold, Pulvertorenstraat 1 te Leek. Met uitzondering van de koffie en het vervoer, zijn er aan deelname geen kosten verbonden. Er is deskundige begeleiding aanwezig. Voor vervoer en meer informatie kunt u contact opnemen met het Dienstencentrum De Schutse . Telefoon: 0594-512334

Ontwikkelingen rondom Thuiszorg Vredewold

Ontwikkelingen rondom de Thuiszorg Vredewold (huishoudelijke hulp - HH1) De clienten van Vredewold zijn door Vredewold per brief geinformeerd over de mogelijkheden voor huishoudelijke hulp in de thuissituatie na 1 januari 2015. De consulent van de gemeente gaat met iedere client om de zgn. keukentafel om hen te begeleiden bij hun hulpvraag. Voor meer informatie zie: www.hoeverandertmijnzorg.nl

Clientenraad Vredewold bezoekt Het Hooge Heem

De clientenraad van Vredewold is op donderdag 2 oktober jl. rondgeleid door Herman Kosse. De leden van de clientenraad waren zeer onder de indruk van het prachtige gebouw, de schitterende inrichting en de vele mogelijkheden die het gebouw in Grootegast te bieden heeft. Wij feliciteren onze collega's in Grootegast van harte met hun nieuwe huisvesting!

Optreden Theo Driessen in Vredewold

Op dinsdag 23 september verzorgde Theo Driessen een optreden in het zorgcentrum Vredewold. Voor een volle recreatiezaal bezorgde de bekende zanger van de bekende band Diep Triest samen met pianist Theo Jansen de bewoners van het zorgcentrum Vredewold een geweldige avond. Het op ouderen aangepaste repertoire werd uit volle borst meegezongen. De volgende ochtend stond er in het Dagblad van het Noorden een verslag van deze zeer geslaagde avond.

Hoe verandert uw zorg in 2015?

Zoekt u of krijgt u (langdurige) zorg? In het jaar 2015 verandert er veel. De gemeenten en zorgverzekeraars krijgen meer taken. Het is logisch dat alle veranderingen vragen bij u oproepen. Houd ik mijn recht op zorg? Moet ik meer gaan betalen? Houd ik dezelfde zorgverlener? De website van het ministerie van VWS legt uit welke rechten u heeft bij de overgang naar de nieuwe zorg.

Jeu de boulesclub Vredewold

Naast het zorgcentrum Vredewold is een jeu de boulebaan aangelegd en maar er zijn nog niet genoeg spelers. Hebt u belangstelling om mee te doen? U kunt zich opgeven bij dhr. Boer, Pulvertorenstraat 1 appartement 106. Na opgave volgt nog een uitnodiging voor een informatiemiddag in Vredewold.

Reiscommissie

De reiscommissie "Er Even Tussenuit" organiseert in samenwerking met Dalstra een dagtocht op vrijdag 22 augustus a.s. Voor informatie klik hier. Voor opgave kunt u zich melden bij het informatieloket in het Dienstencentrum De Schutse, Oldenoert 32 in Leek. Telefoonnummer: 0594-512334

Nieuwe ontwikkelingen

De ontwikkelingen op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg gaan erg snel. Onze brancheorganisatie Actiz houdt ons en u op de hoogte door middel van hun magazine E-zin & Zorg.

Vredewold viert 50 jarig jubileum

Vredewold heeft in 2013 het 50 jarig bestaan gevierd. In de feestweek werden er tal van activiteiten georganiseerd waarbij de clienten van Vredewold centraal stonden. De bewoners kregen ontbijt op bed, waarvan hier een beeldverslag. Er was veel belangstelling voor het open huis en de reunie.

Vrijwilligers gezocht!

Vredewold zoekt vrijwilligers voor de projecten: Tuinonderhoud en Tafeltje Dekje Heeft u belangstelling ? Neemt u dan contact op met Vredewold locatie De Schutse. Telefoonnummer: 0594-512334

Opening huiskamer De Tuin

Op 28 april jl. kregen de bezoekers van de huiskamer op de afdeling De Tuin gebak en werd de teamleider dagbestedingsprojecten, Erika Wassing, verrast met een boeket bloemen. Dit alles ter ere van het feit dat het zorgcentrum Vredewold sinds kort beschikt over een derde huiskamer. Voor het totale nieuwsitem kunt u het persbericht lezen wat hierover is gepubliceerd.

Theater Ouderenmishandeling

Op dinsdag 22 april a.s . heeft Vredewold in samenwerking met de Stichting Het Kopland een interactieve theatermiddag. georganiseerd over ouderenmishandeling. De voorstelling was vrij toegankelijk voor huurders, clienten en medewerkers van Vredewold.

Afscheidsreceptie Jan Slomp

Na een dienstverband van bijna 32 jaar heeft Jan Slomp gebruik gemaakt van de prepensioenregeling. Op donderdag 20 maart heeft Jan in een volle recreatiezaal afscheid genomen van bewoners, medewerkers, vrijwilligers en overige genodigden. In het fotoablum van het Intranet zijn enkele foto's geplaatst van de afscheidsreceptie.

Week van de Zorg en Welzijn

In het kader van de week van Zorg en Welzijn is er een speciale puzzel gemaakt die mensen bewust maakt van de toekomstige veranderingen op het gebied van zorg en welzijn. Benieuwd of jij op de hoogte bent van de ontwikkelingen maak dan de Actiz Puzzel.

Preventie Ouderenmishandeling

Volgens de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling mogen medewerkers niet meer wegkijken bij een vermoeden van ouderenmishandeling en/of huiselijk geweld. Vredewold onderschrijft het belang van de meldcode en organiseert voor al haar medewerkers die in direct contact staan met de clienten, een aantal (verplichte) voorlichtingsbijeenkomsten.

Alzheimercafe De Schutse

Het Alzheimercafe organiseert de volgende Themabijeenkomst Dinsdag 10 februari 2015: "Blijvend inleveren" een interview met psychologe Geja Boomsma. Locatie: De Schutse, Oldenoert 32 te Leek. Zaal open: 19.00 uur - Aanvang: 19.30 uur

PV Vredewold doet gift aan Alzheimercafe

De personeelsvereniging van Vredewold, Jong & Old, heeft het Alzheimercafe Zuidelijk Westerkwartier een schenking gedaan van E 225,-- Op de foto ontvangt Gerard Kosse de waardebon van de voorzitter van de personeelsvereniging, Erika Wassink.

Koploper in de Benchmark

Goed nieuws!!! Vredewold is koploper in de Benchmark. Op de drie onderdelen Clienten, Medewerkers en Bedrijfsvoering behoren wij tot de best scorende organisaties! Klik hier voor het rapport. De bijbehorende oorkonde is op 12 november jl. overhandigd aan Herman Kosse. Landelijk gezien is Vredewold op de derde plaats geeindigd in de ranking. Wij feliciteren alle clienten, medewerkers en vrijwilligers van Vredewold met het fantastische resultaat!

Catharina: de zeehond

Op dinsdag 5 november is het zeehondje Catharina losgelaten in de Waddenzee. Het zeehondje is door de zeehondencreche Pieterburen vernoemd naar mevrouw Catharina Veeze, bewoonster van het woonzorgcentrum Vredewold. Binnenkort volgt hier een filmpje en de foto's. Zoals eerder gemeld op deze site hebben de bewoners van Vredewold ruim 550 zeehondjes gebreid en aangeboden aan Lenie ' t Hart. Klik hier voor het nieuwsitem.

Lenie 't Hart in Vredewold

Op maandag 24 juni jl. was Lenie 't Hart van de zeehondencreche uit Pieterburen in Vredewold om 550 gebreide zeehondjes in ontvangst te nemen. Enkele bewoonsters van Vredewold hebben, onder leiding van mevrouw Veeze zeehondjes gebreid en mevrouw Veeze wilde dit dolgraag schenken aan de creche. Lenie 't Hart reageerde enthousiast op het initiatief van mevrouw Veeze en kwam graag naar Vredewold. De zeehondjes zullen worden verkocht in Pieterburen, de opbrengst gaat naar de echte zeehondjes, aldus Lenie. Als dank heeft Lenie een net gevonden zeehondje vernoemd naar mevrouw Veeze : Catharina. Als het zeehondje wordt teruggezet zal dat gebeuren in aanwezigheid van mevrouw Veeze. Een goede zaak dat Vredewold en de ouderenzorg op deze wijze positief in het nieuws komen.

Vredewold scoort hoog in tevredenheidsonderzoek!

Vredewold scoort!! Iedere zorginstelling is verplicht om eens in de twee jaar een cliententevredenheidsonderzoek uit te voeren. In het onderzoek uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Kiwa Prismant, heeft Vredewold een superresultaat behaald. Het verzorgingshuis Vredewold haalde zelfs een score van een 9.1!! Voor de directeur van Vredewold, Herman Kosse, aanleiding om zijn medewerkers eens flink in de bloemen te zetten. Om de felicitaties kracht bij te zetten kregen de medewerkers en bewoners van Vredewold op 4 februari lj. gebak bij de koffie en werden alle afdelingen voorzien van een boeket bloemen.