Het kan voorkomen dat u na een ziekenhuisopname nog niet meteen terug kunt naar uw eigen huis. Ook komt het voor dat het thuis tijdelijk niet meer gaat.
Dit betekent dat u tijdelijk zorg met verblijf nodig heeft. Vredewold heeft hiervoor een aantal kamers beschikbaar. Tijdelijk verblijf is ondergebracht in het basispakket van uw zorgverzekering als "eerstelijnsverblijf". Uw huisarts of specialist beslist of eerstelijnsverblijf op u van toepassing is en kan hiervoor een indicatie aanvragen. Wilt u weten of u voor vergoeding in aanmerking komt? Neemt u dan contact op met uw ziektekostenverzekeraar.

Respijtzorg
Is uw mantelzorger overbelast, of wil deze er graag tussen uit? Dan kunt u ook tijdelijk bij ons wonen. We noemen dat "respijtzorg". De financiering van respijtzorg valt onder de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) van de gemeente. De gemeente zal beoordelen of u hiervoor in aanmerking komt en kan u meer vertellen over de eigen bijdrage, die hieraan verbonden is.

Logeren met een WLZ-indicatie
Woont u nog thuis en heeft u al een WLZ-indicatie, dan is het mogelijk om tijdelijk in Vredewold te verblijven om daarna weer naar huis te gaan. U kunt bij Vredewold informeren naar de mogelijkheden en beschikbaarheid via zorgbemiddeling@vredewold.nl 
De kosten van deze vorm van verblijf zijn afhankelijk van de indicatie en inkomen.

 

 

 

 

 

Met behoud van eigen regie en wensen, een veilig thuis in Vredewold

Vragen of advies?