Onze missie verwoordt wat wij uiteindelijk willen bereiken en waarvoor wij het allemaal doen.
Onze visie verwoordt de overtuigingen en de zienswijzen en drijfveren van waaruit wij de missie willen realiseren.

 

Onze missie

Wij staan voor tevreden cliënten die zich ‘thuis’ voelen en zich gesterkt weten in het nemen van de eigen regie over hun leven en de zorgvraag. Goede zorg betekent voor ons dat wij de cliënten tot hun recht willen laten komen. Meer concreet voorziet Vredewold lokaal in de zorg voor ouderen met een geïndiceerde zorgvraag, zodat zij zo lang als mogelijk in de regio woonachtig kunnen blijven, met ondersteuning thuis of zo lang als mogelijk in Vredewold. Als het nodig is wordt bij complexe co-morbide zorg uitgeweken naar een samenwerkingspartner in de nabijheid. Daarbij sluit Vredewold aan bij de cultuur, geaardheid, wortels en sociaaleconomische kenmerken vanuit en in het Westerkwartier.
 

Onze visie

Om dit alles te realiseren gaan wij samen met de cliënten in het Westerkwartier op zoek naar de juiste zorg op de juiste plaats. Wij verlenen zorg die is afgestemd op de cliënt en wij doen dat vanuit onze kernwaarden, met vakbekwame duurzaam inzetbare medewerkers die hun vak verstaan en zorg verlenen vanuit betrokkenheid.

Wij werken vanuit partnerschap samen met cliënten en hun mantelzorgers en met vrijwilligers en collega’s in de keten en de wijk. Wij dragen bij tot een netwerk van kwaliteitsvolle zorg, richten ons op de toegevoegde waarde voor onze cliënten en we zijn altijd op zoek naar het vinden van passende oplossingen voor onze cliënten en hun naasten.

 

Wij zorgen samen voor ‘Een leven lang wonen in het Westerkwartier’