Wanneer u niet meer zelfstandig of met hulp vanuit uw directe omgeving mee kunt doen in de samenleving, komt u mogelijk in aanmerking voor deelname aan dagvoorziening. Dagvoorziening wordt aangeboden op basis van een WMO-indicatie, PGB of als particuliere dienst.

Het ouder worden kan gepaard gaan met kleine en grotere problemen zowel op lichamelijk als op geestelijk gebied. Als u klachten krijgt, raakt u steeds meer afhankelijk van de hulp van anderen. Bij onze dagbesteding houden wij rekening met uw ondersteuningsbehoefte en leveren wij een passende bijdrage aan uw zelfredzaamheid. Hierdoor wordt u in staat gesteld om langer in uw eigen leefomgeving te blijven wonen.

U kunt bij Vredewold kiezen uit groepsbegeleiding of individuele begeleiding. Op onze locatie in het Woonzorgcentrum Vredewold komen van maandag tot en met vrijdag twee of drie groepen bij elkaar. Begeleid door deskundige medewerkers vinden er de gehele dag op de individuele behoefte afgestemde activiteiten plaats. Bij individuele begeleiding vinden deze activiteiten en de begeleiding bij u thuis plaats.

Dagvoorziening kan een aanvulling zijn op de bestaande zorg, zoals professionele hulp die wordt geboden door de Wijkverpleging. Ook kan ter overbrugging van de wachttijd voor opname in een woonzorgcentrum gebruik gemaakt worden van de dagvoorziening.

Wilt u gebruik maken van onze dagvoorziening dan kunt u voor een indicatie terecht bij het zorgloket van uw gemeente. Een medewerker van het zorgloket stelt, samen met u uw behoefte aan ondersteuning vast. Daarna wordt er samen met u en onze medewerkers gekeken naar een passende oplossing en wat wij daarin kunnen bijdragen.

 

 

 

Vragen of advies?