Vanzelfsprekend Veelzijdig!

Vredewold biedt een breed pakket van diensten aan op het gebied van wonen, welzijn en zorg.


Lees meer


Beëindiging Verscherpt Toezicht op Stichting Huisvesting Vredewold

15-1-2018

De Autoriteit woningcorporaties heeft het verscherpt toezicht op Stichting Huisvesting Vredewold (SHV) te Leek beëindigd. SHV stond sinds eind 2016 onder verscherpt toezicht, wegens de mogelijke financiële verwevenheid van SHV met Stichting Vredewold, Stichting Ouderenvoorziening Leek en Stichting Dienstencentrum Leek, gecombineerd met een niet volledige Raad van  Commissarissen en de vacature voor een bestuurder voor SHV.

Aw heeft in nauwe samenwerking met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) het ondernemingsplan en de herstelrapportage beoordeeld. Huisvesting Vredewold heeft zowel op het gebied van governance als op het gebied van ontvlechting van de zorgpoot duidelijke stappen gezet. De Raad van Commissarissen bestaat uit het vereiste minimale aantal van drie personen en de bestuursfunctie is ingevuld. Bij het ondernemingsplan is een solide financiële onderbouwing aangeleverd. Aw en WSW hebben hierdoor voldoende vertrouwen in de langetermijnvisie van Vredewold.

De Aw heeft waardering voor de gezette stappen en neemt de monitoring van de uitgangspunten van het ondernemingsplan en de herstelrapportage mee in het reguliere toezicht.

Verscherpt toezicht
Woningcorporaties met een verhoogd risico komen onder verscherpt toezicht te staan van de Aw. Bij verscherpt toezicht is er sprake van het opleggen van de plicht tot het maken en uitvoeren van een herstelplan. De plaatsing onder verscherpt toezicht kan bij voldoende aanleiding elk moment plaatsvinden.


Deel dit bericht

Meer