Binnenkort aan de slag in Vredewold

Datum: 11-7-2018

Vanaf februari volgend jaar gaan mensen, die nu nog een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, werkzaamheden uitvoeren in  Woonzorgcentrum Vredewold.

Dit als antwoord op het tekort aan zorgpersoneel dat steeds nijpender vormen gaat aannemen. Vorige week is er in Woonzorgcentrum Vredewold een bijeenkomst geweest. De bijeenkomst is georganiseerd in samenwerking met het Alfa College in Groningen en de ISD Noordenkwartier.

Ruim dertig clienten van de sociale dienst die moeiljik aan een baan kunnen komen, gaven aan de uitnodiging gehoor. Het betreft hier zowel statushouders (mensen met een verblijfsvergunning) als langdurig werklozen. Ze kregen voorlichting over een nieuw op te starten tweejarige opleiding voor een baan in de zorgsector. Het uitgangspunt is dat de cursisten vier dagen per week gaan werken. Behalve Vredewold worden er ook mensen geplaatst in Het Hooge Heem in Grootegast, De Nieuwe Wierde in Grijpskerk en in De Hoorn in Marum.