Groningse Thuiszorgaanbieders bundelen krachten.

Datum: 30-3-2020

Vanaf dinsdag starten speciale corona thuiszorgteams.

Om de verspreiding van het coronavirus te vertragen en ziekenhuizen en IC’s te ontlasten hebben Groningse thuiszorgorganisaties, in overleg met het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), het Corona Thuisteam opgericht.
Het Corona Thuisteam biedt vanaf dinsdag 31 maart uitsluitend thuiszorg voor cliënten met corona en cliënten die door de huisarts of GGD ernstig verdacht worden van besmetting.

Corona Thuisteam is een samenwerking van vele thuiszorgaanbieders en is tot stand gekomen vanuit het samenwerkingsverband Verpleegkundige Topzorg en in nauwe samenwerking met Menzis en Zilveren Kruis. Zorgaanbieders TSN Thuiszorg en Coöperatie Dichtbij doen de coördinatie. Het Corona Thuisteam neemt alle coronacliënten van de aangesloten thuiszorgaanbieders in de provincie Groningen in zorg. “Ook de thuiszorgaanbieders staan voor enorme uitdagingen als gevolg van het coronavirus,” zegt bestuurder Arno de Vries van Coöperatie Dichtbij. “Het Corona Thuisteam biedt gerichte zorg aan coronacliënten, waardoor cliënten langer thuis kunnen blijven of zelfs niet opgenomen hoeven te worden. Hierdoor raken ziekenhuizen minder overbelast. Een cliënt wordt namelijk pas doorgestuurd voor ziekenhuisopname als het écht nodig is.”
Het Corona Thuisteam onderhoudt daarvoor korte lijnen met alle ziekenhuizen in de provincie Groningen. Zodra een ziekenhuisopname niet meer noodzakelijk is en de cliënt weer thuis verzorgd en verpleegd kan worden, neemt het Corona Thuisteam de zorg van het ziekenhuis over en waarborgt het een goede overgang van ziekenhuis naar thuis.

Alleen zorg verlenen aan cliënten met corona
De Corona Thuisteams bestaan uit verzorgenden en verpleegkundigen van de Groningse thuiszorgaanbieders die participeren in deze samenwerking. De verzorgenden en verpleegkundigen werken uitsluitend voor Corona Thuisteam, om zo de verspreiding van het virus door zorgprofessionals tegen te gaan. Ook gaan de zorgverleners op deze manier efficiënter om met beschermingsmaterialen.

Beroep op alle thuiszorgaanbieders en zzp’ers
“Het is mooi om te zien dat verschillende thuiszorgaanbieders op zeer korte termijn de krachten bundelen en samen de strijd aan willen gaan tegen het coronavirus,” vertelt Martine van Zwieten, adviseur zorgbeleid en innovatie bij TSN Thuiszorg. “Het aantal besmette cliënten zal in rap tempo toenemen en daarom hebben wij een beroep gedaan op alle thuiszorgaanbieders in de provincie Groningen om zich aan te sluiten bij het Corona Thuisteam. Vele organisaties hebben zich inmiddels aangemeld. Bij het Corona Thuisteam zijn ook zzp’ers welkom die werkzaam zijn als verzorgende-IG of (wijk)verpleegkundige.” Zzp’ers die zich bij het Corona Thuisteam willen voegen, kunnen zich via de website coronathuisteam.nl aanmelden.

Het Corona Thuisteam kan alle vormen van thuiszorg overnemen, van ADL tot intensieve en hoogcomplexe thuiszorg. Ook palliatief terminale thuiszorg behoort tot de mogelijkheden.

Meer informatie over het Corona Thuisteam is te vinden op www.coronathuisteam.nl.

De organisaties die bij het versturen van dit persbericht aangesloten zijn bij Het Corona Thuisteam:
TSN Thuiszorg, Coöperatie Dichtbij U.A., ZINN, Icare, UMCG, Oosterlengte, Interzorg Noord-Nederland, Allerzorg, Zorggroep Meander, Thuiszorg Comfort, Zonnehuisgroep Noord, Dignis, Stichting de Hoven, Beter Thuis Wonen, Stichting zorgcentrum de Blanckenborg, La Luna Care, BCM Zorg en Dienstverlening, Westerholm Zorgcentrum, Joling Zorg, Stichting Vredewold, BQR Zorg.