Intentieverklaring Vredewold en Zorggroep Groningen getekend

Datum: 1-8-2022

Eerder dit jaar berichtten wij middels onze website over een mogelijke intensieve samenwerking tussen Stichting Vredewold en Stichting Zorggroep Groningen. Inmiddels zijn wij een aantal stappen verder in het proces. De Raden van Toezicht, de ondernemingsraden en de cliëntenraden van Vredewold en Zorggroep Groningen zijn akkoord gegaan met de intentieverklaring om te onderzoeken of een fusie de meest geschikte vorm is om een samenwerking aan te gaan. 

Nog even terug naar het waarom
Het aantal ouderen in Nederland stijgt snel, maar het aantal zorgmedewerkers groeit niet mee. De overheid heeft daarom bepaald dat alleen ouderen die zeer intensieve en specialistische zorg en behandeling nodig hebben in aanmerking komen voor een verpleeghuisplek. Door intensief samen te werken hopen Vredewold en Zorggroep Groningen kennis te kunnen delen en efficiënter te kunnen werken, om zo de huidige uitdagingen in de ouderenzorg zoals de krapte op de arbeidsmarkt, de steeds zwaarder wordende zorgvraag en gezonde bedrijfsvoering samen het hoofd te bieden.

Vervolgstappen
De intentieverklaring is ondertekend. Samen gaan beide partijen een mogelijke fusie verder onderzoeken. Nu volgt de verdiepende fase. In de verdiepende fase worden uitwerkingsvraagstukken naast elkaar gelegd. Vervolgens wordt er een beslisdocument opgesteld. Deze wordt door de Raden van Toezicht, ondernemingsraden, (centrale) cliëntenraden en extern beoordeeld.