Nieuw lid Raad van Toezicht Vredewold

Datum: 1-7-2019

In de vergadering van de Raad van Toezicht op 27 juni jl. is de heer E. van der Sluis benoemd als lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Vredewold.

De heer Van der Sluis volgt de heer E. Helmholt op die per genoemde datum is afgetreden.

De heer Van der Sluis is woonachtig in Norg, is werkzaam bij Interzorg en zal binnen de Raad van Toezicht het aandachtsgebied financiën op zich nemen en daarmee ook zitting nemen in de financiële auditcommissie van Vredewold.

Samenstelling van de Raad van Toezicht Stichting Vredewold:

  • Dhr. G. Veenstra - voorzitter
  • Mw. K. Wynia - secretaris, cliëntvertegenwoordiger, lid commissie Kwaliteit & Veiligheid
  • Dhr. H. Berkhof - lid auditcommissie, financiën en personeelsvertegenwoordiger
  • Dhr. E. van der Sluis - lid auditcommissie, financiën
  • Mw. N. van Zweeden - lid commissie Kwaliteit & Veiligheid
  • Dhr. J. de Vries - lid