Nieuwe start voor De Schutse

Datum: 16-5-2019

Per 1 juli wordt er een nieuwe start gemaakt in De Schutse in Leek. Na een periode van intensief samenwerken tussen De Schutse 2.0, Sociaal Werk De Schans, Vredewold en de gemeente Westerkwartier, is een oplossing gevonden voor het aankomende anderhalf jaar.

Het college van de gemeente Westerkwartier wil in ieder geval tot 1 januari 2021 ruimte bieden aan bestaande en nieuwe initiatieven van inwoners in De Schutse.
De belangrijkste doelstellingen zijn hierbij eigenaarschap, samenwerken en verbinden. 
De Schutse blijft hiermee de ontmoetingsplek voor en door inwoners, waar ruimte is voor activiteiten en informele welzijnsvoorzieningen.

De gemeente stelt de huisvesting beschikbaar en het beheer ligt bij Tinten.
Sociaal werk De Schans houdt zich, vanuit hun opdracht voor de basisondersteuning, bezig met het ondersteunen en faciliteren van de verschillende initiatieven en activiteiten.

Op maandag 20 mei a.s. is er een informatiebijeenkomst voor de gebruikers, vrijwilligers en overige betrokkenen.