Noordelijke ouderenzorginstellingen in gesprek met ministerie VWS

Datum: 6-7-2023

De ouderenzorg moet anders georganiseerd. Daarover zijn nagenoeg alle partijen in de sector het wel eens. Grote verschillen van inzicht blijven over het tempo waarin financiële kortingen worden doorgevoerd. Dat bleek in een gesprek tussen 27 Noordelijke ouderenzorgorganisaties en een delegatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

“Het was goed met elkaar in gesprek te zijn, uiteindelijk willen we allemaal bereikbare en betaalbare ouderenzorg in de toekomst”, aldus Roeli Mossel van de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties. “Er blijft wel een heel groot verschil in inzicht hoe we die transitie gaan realiseren. En vooral in welk tempo we dat kunnen. De aanpak van het kabinet zorgt voor veel weerstand en onrust in de sector. Een kaalslag in de sector dreigt als men doorgaat op deze weg”.

Alarm
Het bezoek van de ambtenaren van het ministerie is een reactie op de brandbrief die 27 Noordelijke ouderenzorgorganisaties recent naar minister Helder (Langdurige Zorg) stuurden. In die brief slaan de organisaties alarm: gezamenlijk verwachten zij in 2024 op de begroting ruim meer dan 100 miljoen euro tekort te komen. En dat is onacceptabel. Roeli Mossel: “Die boodschap hebben we duidelijk over kunnen brengen. Het overleg was prettig en er wordt ook wel naar ons geluisterd. Dat luisterende oor laat onverlet dat de concrete oplossingen nog op zich laten wachten”.

Prinsjesdag
Zuurstof voor de ouderenzorg zou geregeld kunnen worden in de kabinetsplannen die met Prinsjesdag bekend worden gemaakt. “De bal ligt nu bij het kabinet: kiest men voor zuurstof voor de ouderenzorg of gaat men door de sector verder uit te kleden”, aldus Roeli Mossel. “Ondertussen gaan we door met aandacht vragen voor onze zaak. Samen met onze medewerkers, vrijwilligers en andere bestuurders moeten we zorgen dat men in Den Haag echt begrijpt dat de plannen voor de korting van het budget van tafel moeten”.

NB: De online petitie blijft in de lucht de komende periode om nog meer steunbetuigingen te kunnen verzamelen.

 

 

Persbericht 4 juli 2023: Grote steun voor behoud gezonde basis ouderenzorg
Vijftienduizend handtekeningen. Met die steun in de rug stapten ongeveer 100 medewerkers van Noordelijke ouderenzorginstellingen vandaag in de bus naar Den Haag. Samen overhandigden zij een petitie aan een aantal Tweede Kamerleden in Den Haag en minister Helder (Langdurige Zorg).

“Dankzij het grote aantal handtekeningen hebben we vandaag aan de Kamerleden duidelijk kunnen maken dat er echt snel bijgestuurd moet worden”, aldus delegatieleider Roeli Mossel van de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties. “We begrijpen dat de ouderenzorg in de toekomst anders georganiseerd moet worden. De financiële kortingen op korte termijn gaan echter veel te hard. Geef ons zuurstof en tijd om die veranderingen in gang te zetten”.

Prinsjesdag
Over ruim twee maanden maakt het kabinet met Prinsjesdag de plannen voor volgend jaar bekend. “Tussen nu en Prinsjesdag zal het ministerie van VWS met een oplossing voor 2024 moeten komen. Wij hebben de Kamerleden en de minister op het hart gedrukt dat dat echt belangrijk is”, aldus Roeli Mossel. “Ik werk al veertig jaar in de ouderenzorg, altijd met veel plezier. Maar ik heb me ook nog nooit zoveel zorgen gemaakt als nu”.

 

Landelijke actiedag ouderenzorg

De online petitie blijft in de lucht de komende periode om nog meer steunbetuigingen te kunnen verzamelen.
Op
dinsdag 5 september 2023 vergadert de Tweede Kamer weer voor het eerst na het zomerreces. Roeli Mossel: “Die dinsdag komen we weer naar Den Haag. Met nog meer handtekeningen en nog meer collega’s. Laten we dinsdag 5 september 2023 aanwijzen als de Landelijke Actiedag Ouderenzorg. Het is echt nodig om te laten zien dat het water ons aan de lippen staat”.