Oproep van de activiteitenbegeleiding

Datum: 18-3-2020

Nu Vredewold de deuren heeft gesloten voor het publiek en grote bijeenkomsten niet meer zijn toegestaan, komen ook de activiteiten in de grote zaal zoals muziek en zang te vervallen. Activiteiten worden wel georganiseerd op kleinere schaal en op de afdelingen zelf.
Omdat het toch beetje stiller voor onze bewoners wordt doen de volgende oproep:

Wie kent iemand die op wil treden voor onze bewoners in de tuin of op een centrale plek rondom het huis?
Heb je ideeen of tips: mail het onze activiteitenbegeleiding via t.koster@vredewold.nl of bel met het centrale nummer tijdens kantooruren op 0594-552626.

De activiteitenbegeleiding van Vredewold