Palliatieve zorg

Datum: 13-12-2023

Zorg tijdens de laatste levensfase

 

Palliatieve zorg is de zorg voor cliënten die ongeneeslijk ziek zijn. Het is de zorg in de laatste levensfase die erop is gericht om de bewoner (en naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven.

Zoals bij alle zorg is het ook in de palliatieve zorg belangrijk dat de bewoner de regie in handen heeft. Onze aandacht gaat niet alleen uit naar degene die (ziek is en) gaat sterven maar ook naar diens naasten tijdens de palliatieve fase en nadat de betrokkene is overleden.

In de laatste levensfase, is kwaliteit van leven en een goede afronding van het leven van belang. In deze fase is er veel aandacht en ondersteuning nodig. Vaak voorziet de familie in deze behoefte. Ook de medewerkers van Vredewold hebben oog voor het speciale karakter van de laatste levensfase. Hierbij speelt de huisarts een grote rol in het geven van voorlichting, bespreken van de (medische) wensen. En het inzetten van dat wat nodig is met als doel het verlichten van klachten als pijn, angst of onrust.

Bij het verlenen van palliatieve zorg houden wij ons aan het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg. Dit houdt in dat wij, naast de benodigde verzorging en verpleging, bewust meer aandacht hebben voor psychische, sociale en/of spirituele zorgvragen die zich bij u en uw naasten (kunnen) voordoen.