Preventiemaatregelen Coronavirus

Datum: 5-3-2020

Het coronavirus
Het zal niemand zijn ontgaan dat er een uitbraak is geweest van een nieuw Coronavirus in China.  In Nederland werd op 27 februari de eerste patiënt met het virus aangetroffen en het aantal besmettingen breidt zich uit.

Landelijke monitoring
De brancheorganisatie van alle zorginstellingen, Actiz, onderhoudt nauw contact met het RIVM, het ministerie van VWS en de GGD en volgt de aanbevelingen op die door de bevoegde instanties worden gedaan.
Vredewold houdt uiteraard alle ontwikkelingen zelf nauwlettend in de gaten en volgt de aanbevelingen van Actiz op.

Wat doen we in Vredewold om de risico's zoveel mogelijk te beperken?

  • Bij de in- en uitgangen van het woonzorgcentrum is desinfecterende gel geplaatst en er zijn informatieposters opgehangen.
  • Hygiënisch werken en met name het wassen van handen  is belangrijk en wordt extra onder de aandacht gebracht bij medewerkers en bezoekers. 
    Zie tips de site van Zorg voor Beter.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
  • Invoering van "groeten zonder aanraking", d.w.z. we schudden liever geen handen meer.
  • Bijeenkomsten en activiteiten waarbij grote groepen mensen betrokken zijn worden afgelast/uitgesteld.
  • Bewoners/contactpersonen worden apart via een nieuwsbrief geinformeerd over de maatregelen.
  • Wij vragen ieder om alert te zijn op medewerkers/familieleden die terugkeren uit de risicogebieden.

Symptomen coronavirus
Het coronavirus kan zich verspreiden via druppels. Bijvoorbeeld als iemand hoest of niets in het gezicht van een ander. Symptomen zijn koorts en luchtwegklachten zoals kortademigheid of hoest.  

Is er een vermoeden van besmetting of zijn er vragen, dan kun je je buiten kantooruren wenden tot zorgmedewerkers op de afdeling. Zij nemen contact op met de Infectie Preventiecommissie (IPC) van Vredewold die(indien nodig) vervolgacties in gang zetten.

Op werkdagen kun je direct contact opnemen met de teamleider van de betreffende  afdeling.

Eerder gepubliceerd op 25 februari 2020/bijgewerkt op 5 maart