Samenwerking Vredewold en Zorggroep Groningen

Datum: 17-1-2022

Onderzoek naar mogelijkheden intensieve samenwerking Vredewold en Zorggroep Groningen

Stichting Vredewold en Stichting Zorggroep Groningen gaan de mogelijkheden tot een intensieve samenwerking onderzoeken. Vredewold is sinds het najaar van 2021 op zoek naar een samenwerkingspartner om de toekomstige uitdagingen van de ouderenzorg mee tegemoet te treden. Zorggroep Groningen is daarin als mogelijke partner naar voren gekomen.

Waarom Zorggroep Groningen

Vredewold en Zorggroep Groningen sluiten goed bij elkaar aan. De organisaties hebben vergelijkbare waarden. Beide organisaties bieden intensieve ouderenzorg op mooie woonlocaties met aandacht voor de mens.
Zorggroep Groningen is gericht op complexe, specialistische en intramurale zorg. Deze expertise van de Zorggroep Groningen is een goede aanvulling op het zorgaanbod van Vredewold.

Door intensief samen te werken hopen Vredewold en Zorggroep Groningen kennis te kunnen delen en efficiënter te kunnen werken, om zo de huidige uitdagingen in de ouderenzorg zoals de krapte op de arbeidsmarkt, de steeds zwaarder wordende zorgvraag en gezonde bedrijfsvoering het hoofd te bieden.

Vredewold biedt een fijne woonplek voor ouderen in de omgeving van Leek.

In de samenwerking met Zorggroep Groningen kan Vredewold de ouderen in de omgeving van Leek nog beter en blijvend van dienst zijn en biedt het collega’s uitdagende opleidings- en doorgroeimogelijkheden.

Vervolgstappen

In januari wordt verder onderzoek gedaan – in de vorm van een Due Dilligence Onderzoek – op basis waarvan definitieve besluitvorming kan plaatsvinden. Na positieve besluitvorming zullen vervolgstappen worden gezet. Dit betekent dat verder concretisering van de samenwerking wordt uitgewerkt, te beginnen met de installatie van een gezamenlijke projectorganisatie.