Samenwerking Vredewold en Zorggroep Groningen

Datum: 13-10-2022

Zorggroepgroningen en Vredewold hebben begin dit jaar tegen elkaar uitgesproken dat intensieve samenwerking – uitmondend in een fusie – een enorme meerwaarde heeft voor beide organisaties.

We hebben ook geconstateerd dat de paragraaf huisvesting een ingewikkelde is en is gebleven.De manier waarop ZorggroepGroningen en Vredewold daar naar kijken is verschillend gebleken.

Vredewold heeft onder tijdsdruk een keuze moet maken voor een huurconstructie, waarvan de voorwaarden niet meer onderhandelbaar waren. Om die reden heeft Vredewold gemeend de besprekingen over de fusie op dit moment te moeten stoppen.

 

Goos Knol, bestuurder