Tijdelijke instandhouding Dienstencentrum De Schutse

Datum: 8-12-2018

 

 

Overeenstemming over tijdelijke instandhouding Dienstencentrum De Schutse

In de afgelopen decennia is De Schutse in Leek, onderdeel van Stichting Dienstencentrum Leek, uitgegroeid tot een bloeiende ontmoetingsplek van en voor inwoners. Met de aanbesteding van het welzijnswerk in het Westerkwartier is een gedeelte van de activiteiten die plaats vinden in De Schutse gegund aan Sociaal Werk De Schans. Om alle activiteiten veilig te stellen ligt er een gezamenlijke opdracht voor de gemeente, Sociaal Werk De Schans en Stichting Dienstencentrum Leek. Deze drie partijen hebben samen gekozen om een overgangsperiode van een half jaar in te lassen om tot een duurzame oplossing te komen. Gedurende deze tijd kunnen de activiteiten in De Schutse doorgaan.

Aandacht en tijd

Niet alle activiteiten die plaatsvinden in De Schutse vallen onder de opdracht van Sociaal Werk De Schans. Al het waardevolle van De Schutse behouden vraagt om een zorgvuldig proces en tijd. De keuze voor een periode van een half jaar betekent dat De Schutse van 1 januari tot eind juni 2019 een ontmoetingsplek blijft voor de inwoners van het Westerkwartier. Betrokken partijen dragen allen bij om dat te faciliteren. Huur, schoonmaak en beheer worden in gezamenlijkheid opgepakt. Dit zal echter anders gebeuren dan nu het geval is. Het doel van dit half jaar is te komen tot een doorstart naar een structurele, betaalbare invulling van de Schutse. Een inwonerinitiatief is hier een mooi voorbeeld van.

Vele activiteiten in De Schutse

Er vinden verschillende activiteiten plaats in De Schutse, waaronder sociaal culturele activiteiten en beweeg- en ontmoetingsactiviteiten. Vanuit De Schutse wordt ook informatie en advies gegeven en mantelzorgondersteuning geboden. Daarnaast zijn inwonersinitiatieven zoals De Hulpkring, Seniorweb en het Ouderenvervoer gehuisvest op deze locatie.