Vanzelfsprekend Veelzijdig!

Vredewold biedt een breed pakket van diensten aan op het gebied van wonen, welzijn en zorg.


Lees meer


Vertrek Ismay Kremers en benoeming interim-bestuurder

3-4-2020

Vandaag is bekend geworden dat mw. dr. Ismay Kremers MBA een nieuwe functie als bestuurder van Oosterlengte heeft aanvaard en dat zij als bestuurder van Vredewold haar functie neerlegt. Formeel per 1 juni 2020 maar feitelijk per 15 april a.s.

Ismay Kremers is sinds 1 april 2017 bestuurder van Vredewold en daarvoor ook als zorgmanager verbonden geweest aan onze stichting.

Zij heeft veel betekend in de verdere professionalisering van Vredewold Zorg en dat in een tijd dat de zorgsector volop in beweging is en blijft.

Intern in de organisatie, in de regionale samenwerking en ook op landelijk niveau via haar lidmaatschap van het bestuur van ACTIZ heeft Ismay Vredewold op de kaart gezet. Voor dat werk en die tomeloze inzet wil de Raad van Toezicht haar dank uitspreken.

Een officieel afscheid zal in verband met de corona-crisis op een later tijdstip worden vormgegeven.

Er is in 3 jaar veel gebeurd in de oorspronkelijke opzet van Vredewold Wonen, Zorg en Welzijn.

Dat proces van transitie en transformatie is nog volop gaande en dat in combinatie met de actuele corona-crisis heeft de Raad van Toezicht doen besluiten om snel te voorzien in een interim-oplossing met een zorgvuldige overdracht van Ismay Kremers naar de nieuwe interim-bestuurder.

Per 15 april 2020 zal dhr. G. (Goos) Knol aantreden. Dhr Knol heeft ruime ervaring als manager in de zorg, laatstelijk als manager bedrijfsvoering en lid van het bestuur van het Beatrix Kinderziekenhuis van het UMCG.

 

G. Veenstra,
Voorzitter Raad van Toezicht


Deel dit bericht

Meer