Vredewold koopt Woonzorgcentrum

Datum: 9-9-2021

Woningcorporatie Wold & Waard heeft Woonzorgcentrum Vredewold in Leek verkocht aan de huidige huurder, zorginstelling Stichting Vredewold. Tot eind vorig jaar was het pand in eigendom van Stichting Huisvesting Vredewold. Sinds de fusie tussen beide corporaties op 1 januari 2021 is Wold & Waard de eigenaar.

Het complex aan de Pulvertorenstraat in Leek bestaat uit 106 wooneenheden bestemd voor oudere bewoners met een zorgvraag. De oppervlakte bedraagt ongeveer 14.000 m2.

Janneke Klijn, directeur-bestuurder bij Wold & Waard, is blij dat Stichting Vredewold de nieuwe eigenaar wordt van het pand. Ze zegt daarover: “Onze belangrijkste taak als woningcorporatie is het bieden van betaalbare woonruimte aan mensen met een kleinere portemonnee. Dit type vastgoed, met een grote nadruk op zorg, past daar minder goed bij. Het is fijn dat we het pand aan de huurder, Stichting Vredewold, hebben kunnen verkopen. Met hun ervaring en expertise is het daar – ook met het oog op toekomstige aanpassingen - in goede handen.”

Ook Goos Knol, bestuurder van Vredewold, is blij dat het pand nu in eigendom is van Stichting Vredewold. Daarmee krijgt Vredewold de regie in eigen hand en heeft de organisatie zelf invloed op de besteding van de bedrijfsmatige lasten.

“Stichting Vredewold heeft de ambitie om het woonzorgcentrum te renoveren en aan te passen aan de huidige eisen en wensen voor zorgverlening. Demografische ontwikkeling laat zien dat de vraag naar ouderenzorg groter en zwaarder wordt, de komende decennia. Vredewold ziet het als haar taak aan die veranderende vraag tegemoet te komen. Dat kan alleen met een daartoe goed uitgerust Woonzorgcentrum. Vredewold zal de komende jaar werken aan een plan om dit gestalte te geven.”
Vredewold waardeert de coöperatieve houding van Wold & Waard, die de overdracht mogelijk heeft gemaakt.

Over Stichting Vredewold en woningcorporatie Wold & Waard
Stichting Vredewold biedt woonruimte in combinatie met zorg voor 141 mensen uit de directe omgeving van Leek. Het gaat dan om oudere mensen met een fysieke of mentale zorgvraag. 25% van de mensen krijgt ook een behandeling en dit percentage groeit naar verwachting naar 50%. Vredewold bezorgt deze groep een prettige laatste, dus belang-rijkste, levensfase.
Tevens biedt Vredewold dagbehandeling aan en levert zij verpleging en verzorging (thuiszorg) in de wijk.

Wold & Waard verhuurt goede en betaalbare woningen in de sociale huursector. De cor-poratie richt zich daarbij op mensen met een lager inkomen of een bijzondere woonvraag. Het gaat niet alleen om het huis, maar ook om het bijdragen aan de woonomgeving. Wold & Waard bezit ongeveer 5.500 woningen in het Westerkwartier van Groningen.