Vredewold tekent convenant voor aanpak personeelstekort in de zorg

Datum: 10-7-2018

 

Groningse ouderenzorgorganisaties werken samen om medewerkers te behouden én aan te trekken

 

Op maandag 9 juli ondertekenden ouderenzorgorganisaties uit de provincie Groningen het convenant Verpleeghuizen Zorgkantoorregio Groningen; Thuis in het verpleeghuis, waarmee ze zich verbinden aan een gezamenlijke en regionale aanpak van de tekorten in de ouderenzorg. Het convenant kwam tot stand in samenspraak met het zorgkantoor Menzis, alle onderwijsinstellingen, samenwerkingsverband NetwerkZon en werkgeversorganisatie ZorgpleinNoord, om zo bindende regionale afspraken te maken voor in elk geval de komende drie jaar.

 

Het convenant vloeit voort uit het programma Thuis in het Verpleeghuis van het ministerie van VWS. Kern van dit programma is de implementatie van het kwaliteitskader Verpleeghuizen met als doel om de zorg voor ouderen merkbaar te verbeteren. Het aantrekken en behouden van medewerkers is daarbij een complex vraagstuk dat vraagt om een krachtige samenwerking en innovatieve én duurzame oplossingen.

 

Uit een regionale arbeidsmarktanalyse blijkt dat er op dit moment al een forse vacaturedruk bestaat op nagenoeg alle functies binnen de ouderenzorg. De analyse toont daarmee de urgentie aan, maar biedt tegelijkertijd aanknopingspunten om hiermee aan de slag te gaan.

 

De bereidheid om elkaar te helpen en van elkaar te leren is een belangrijk uitgangspunt, waarbij organisaties elkaar niet langer beconcurreren op arbeidsvoorwaarden. Ze slaan de handen ineen om uitstroom binnen de regio zoveel mogelijk te beperken en instroom te versterken. Acties waarmee huidige medewerkers worden behouden, nieuwe medewerkers worden aangetrokken, maar ook andere manieren van werken en leren én het bundelen van kennis en informatie, dragen bij aan toekomstbestendige Groningse ouderenzorg met voldoende en goed gekwalificeerd personeel.

 

De heer Jan Megens van Zorgkantoor Menzis wist de vergelijking met de actualiteit te maken: ‘Wij zijn net als België op het WK. We spreken misschien niet altijd dezelfde taal, maar kennen allemaal dezelfde uitdagingen. Het is bijzonder dat Groningen koploper in Nederland is met het eerste brede convenant tussen ouderenzorginstellingen. Met dit convenant zijn we door de poulefases, maar zullen we ook nog vele finales moeten doorstaan’.

 

ZorgpleinNoord is als werkgeversorganisatie nauw betrokken bij de totstandkoming van het convenant en vervult daarin een coördinerende en verbindende rol. Met het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) zet ZorgpleinNoord zich samen met zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs en de overheid in voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. De afspraken die de ouderenzorgorganisaties binnen het convenant hebben gemaakt, vormen een onderdeel van deze regionaal brede aanpak, vertaald naar specifieke behoeften van de ouderenzorg in Groningen.