Zorgbestuurders sturen brandbrief naar Minister VWS

Datum: 12-6-2023

De boodschap van de zorgbestuurders: Transitie Ouderenzorg vraagt om zuurstof, niet het mes op de keel.

  • Draai de financiële kortingen voor de ouderenzorg terug.
  • Voorkom verdere uitholling van de ouderenzorg en geef de transitie van de zorg zuurstof. In het belang van ouderen, onze medewerkers en vrijwilligers.

Die oproep doen ouderenzorgorganisaties uit het Noorden van Nederland in een brandbrief gericht aan minister Helder (Langdurige Zorg).

Alarm slaan
Het is nodig nu alarm te slaan. De bestuurders van de ouderenzorgorganisaties waarschuwen de minister voor de financiële problemen die zich aandienen. Gezamenlijk verwachten de organisaties in 2024 op de begroting miljoenen euro's tekort te komen. Zij roepen de minister en de Tweede Kamer op in de 15 weken tot Prinsjesdag met een oplossing te komen.

Zuurstof
In de brief sommen de bestuurders de financiële problemen op: minder geld voor vastgoed, kortingen op het macrobudget, hogere uitgaven voor energie en looneisen van 15% waar geen compensatie voor komt. Het verzoek is: haal ons het mes van de keel en zorg voor zuurstof om te kunnen blijven zorgen voor ouderen van nu en morgen.

Zelf aan zet
Ook de ouderenzorgorganisaties zelf hebben een verantwoordelijkheid de zorg voor de toekomst goed te organiseren. Een combinatie tussen zorg van onze kundige mensen en informele zorg vanuit naasten of dorps-/buurtgenoten is iets dat wij samen moeten organiseren, schrijven de bestuurders. Geholpen door ontwikkeling en toepassing van zorgtechnologieën die maken dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.

 

De brandbrief is ondertekend door de bestuurders van de organisaties in Groningen, Drenthe. Samen vertegenwoordigen zij  vele duizenden cliënten, medewerkers en vrijwilligers.
De problemen spelen veel breder dan alleen in het Noorden van het land. De organisaties vertegenwoordigd in Groninger Kracht nemen het voortouw door het sturen van de brandbrief.