Aangecherpte Corona maatregelen: Vredewold is gesloten voor bezoek

Datum: 15-3-2020

In Nederland gelden vanaf zondag 15 maart 2020 nieuwe voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Dit betekent dat we binnen Vredewold opschalen naar een volgende fase. Wat betekent dit voor familieleden en bezoekers?

Geen bezoek tot en met 6 april
In navolging van de persconferentie van de ministeriele bevoegdheden en de landelijke richtlijnen van de RIVM, wordt bezoekers van Vredewold dringend verzocht hun bezoek uit te stellen tot en met minimaal 6 april a.s. Dit alles ter bescherming van onze bewoners en onze medewerkers.
Wij zijn ons bewust van de impact van deze maatregelen maar we zetten alles op alles om het coronavirus buiten de deur te houden.

Restaurant, kapsalon, winkeltje en activiteiten
Het restaurant, de kapsalon en het winkeltje in Vredewold zijn voorlopig tot 6 april gesloten. Onze bewoners krijgen hun maaltijd in hun appartement of in de huiskamer.
Alle activiteiten waarbij externe mensen of externe partijen betrokken zijn, zijn tot en met 6 april afgelast. Wij proberen de activiteiten voor de bewoners op de afdeling zoveel mogelijk door te laten gaan maar wel te centreren op de afdelingen zelf.

Tot slot
Onze medewerkers zijn goed geïnstrueerd en letten goed op de gezondheid en het welzijn van de bewoners. De zorgprofessionals en artsen zijn alert op de symptomen van het coronavirus en weten hoe te handelen. Vredewold houdt de ontwikkelingen via het RIVM en de brancheorganisatie Actiz goed in de gaten. Daar waar mogelijk stimuleren we contact met familie via de telefoon of via skype.

Wij realiseren ons terdege dat de preventiemaatregelen die we nemen ingrijpend zijn. Zoals eerder vermeld doen wij er alles aan om onze kwetsbare doelgroep en ook onze zorgmedewerkers te behoeden voor besmetting en vertrouwen daarom op uw begrip.

Ismay Kremers

Bestuurder Vredewold