Vanzelfsprekend Veelzijdig!

Vredewold biedt een breed pakket van diensten aan op het gebied van wonen, welzijn en zorg.


Lees meer


Vertrek bestuurder Herman Kosse

24-11-2016

 

 

Vanaf medio 2015 is onze directeur-bestuurder,  de heer H.H.J. Kosse,  door ziekte geheel of gedeeltelijk afwezig geweest. Het traject van re-integratie dat wij vanaf mei 2016 hebben ingezet, heeft helaas niet geleid tot volledig herstel.

In onderling overleg hebben wij besloten de arbeidsrelatie met dhr. Kosse per 1 maart 2017 te beëindigen. Dit in het belang van de gezondheid van de heer Kosse, maar ook in het belang van Vredewold Wonen, Zorg en Welzijn. Feitelijk is de heer Kosse vanaf 18 november jl. afwezig in verband met het opnemen van zijn verlofuren.

Voor Vredewold Zorg/Welzijn hebben wij per 21 november als interim-bestuurder aangesteld de heer K.J. Voogd, die ook begin 2016 enige maanden als interim-bestuurder actief is geweest. De procedure voor werving en selectie van een nieuwe bestuurder Zorg/Welzijn zal binnenkort worden gestart.

Door de wijzigingen in de Woningwet zien wij ons genoodzaakt om voor de woningcorporatie Stichting Huisvesting Vredewold een afzonderlijke directeur-bestuurder aan te stellen. Deze procedure loopt nog en daarover zullen wij u binnenkort nader informeren.

De heer Kosse heeft aangegeven in kleine kring afscheid te willen nemen van bewoners, personeel en Raad van Toezicht.

 Mr. G. Veenstra, voorzitter Raad van Toezicht Vredewold

 

 


Deel dit bericht

Meer